Kategória: Zahraničné a medzinárodné inštitúcie

Ďalšie podkategórie v kategórii Úrady a inštitúcie:ec.europa.eu – Európska komisiaec.europa.eu – Európska komisiaeuropskaunia.sk – Európska únia

EuropskauniaEuropskaunia // // európskej, krajiny, euractiv, európske, diskusiu, zobraziť, investičných, republika, spolu, Česká, slovensko, bánk, príspevok, politika, orgány, symboly, informácie, inštitúcie, európska, partneri, únie, európsky, posledný, Česká republika, zobraziť diskusiu, 2017 zobraziť, posledný príspevok, 2017 zobraziť diskusiu


www.ecb.int – ECB: The European Central Bank – Európska centrálna banka

Základné informácie o ECBZákladné informácie o ECB // Základné informácie o ECB // statistics, monetary, stanoviská, policy, súvisiace, financial, payments, fáza, economic, payment, rámec, securities, ú, markets, research, market, rates, informácie, menová, plánovania, publications, rezervy, devízové, european, euró, papers, banking, collateral, balance, politika, target2, interest, money, dohľad, exchange, decisions, november, bankovky, základné, release, eurosystem, external, central, operations, vzťahy, Štatistika, štatistika, mince, stabilita, transparentnosť, contacts, assets, konania, ochrana, stability, peňazí, liquidity, services, marketable, press, releases, developments, media, council, accounts, activity, legal, systems, webcasts, international, právny, indicators, instruments, zmluva, vzdelávacie, eligible, update, finančná, európska, európskej, bankoviek, features, obstarávanie, governance, conferences, working, report, groups, eligibility, pricing, dohľadu, programme, na&scaron, centrá, vacancies, speeches, diversity, credit, corporations, reserves, national, macroeconomic, retail, survey, structure, finance, centov, prvky, bulletin, analysis, statistical, politiky, medzinárodné, príslušné, záležitosti, pripojené, zmluvám, prechod, eurobankoviek, platobné, národných, výstavby, výberového, únia, popis, archív, materiály, história, operácie, výberové, centrálnych, bánk, devízy, spolupráca, podľa, finančných, všetky, activities, banknotes, Úloha, eurosystému, podvodom, guvernérov, predchádzanie, trhov, organizácia, eurosysté, price, Úlohy, supervision, ochranné, video, function, group, ecbyouthdialogue, platobný, infrastructure, zodpovednosť, links, contact, riadenie, settlement, level, banka, štruktúra, eurozó, target, reserve, bankový, labour, ecb’s, discover, traineeship, emisia, calendars, operation, investment, insurance, governing, issues, weekly, interviews, coins, paper, výroba, funds, institutions, cultural, návštevníkov, short, value, €uro, foreign, corporation, consultations, public, convergence, implementation, banks, hlavná, budova, inflation, stanoviská ecb, súvisiace stanoviská, monetary policy, euro area, 2017 2016, 2016 2015, 2011 2010, 2010 2009, 2012 2011, 2009 2008, 2015 2014, 2014 2013, 2013 2012, 2006 2005, 2008 2007, 2005 2004, 2007 2006, 2001 2000, 2002 2001, 2003 2002, 2004 2003, 2000 1999, ssp release, marketable assets, 1999 1998, plánovania fáza, devízové rezervy, interest rates, the euro, menová politika, základné informácie, 1997 emi, právny rámec, date 2017, press releases, financial markets, financial stability, predchádzanie podvodom, and monetary, policy decisions, fáza plánovania, auto update, centrálnych bánk, výberového konania, governing council, štruktúra ecb, statistics euro, ecb escb, economic and, the ecb, retail payments, the ecb’s, main features, exchange rates, you can, money market, about the, payments and, public consultations, ochranné prvky, short term, ecb 1997, vzdelávacie materiály, platobný styk, banking supervision, emi 1996, informácie pre, pre návštevníkov, hlavná budova, days hlavná, cultural days, 1996 emi, emi 1995, bankový dohľad, ecb monetary, finančná stabilita, markets financial, emi ecb, 1998 emi, 1995 emi, emi 1994, 1994 emi, monetary developments, 2017 2016 2015, 2010 2009 2008, 2011 2010 2009, 2009 2008 2007, 2008 2007 2006, 2006 2005 2004, 2012 2011 2010, 2007 2006 2005, 2013 2012 2011, 2016 2015 2014, 2015 2014 2013, 2014 2013 2012, 2002 2001 2000, 2004 2003 2002, 2003 2002 2001, 2005 2004 2003, 2001 2000 1999, 2000 1999 1998, date 2017 2016, monetary policy decisions, the euro area, statistics euro area, ecb monetary policy, days hlavná budova, cultural days hlavná


www.euractiv.sk – Európska únia – portál o EÚ

EurActiv.sk | Európska únia v slovenskom kontexteEurActiv.sk | Európska únia v slovenskom kontexte // EurActiv.sk | Európska únia v slovenskom kontexte | EÚ, spravodajstvo, eurofondy, pracovné ponuky, slovenské predsedníctvo // EurActiv, Euroactiv, Európska únia, EÚ


www.radaeuropy.sk – Rady Európywww.europskaunia.cz – Portál o EU