Kategória: Základné školy

Ďalšie podkategórie v kategórii Vzdelávanie a školy:jarna.edupage.org – Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad

Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, PopradZákladná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad // // poprad, &scaron, jarná, novinky, kontakt, kolské, klubu, ulica, stránka, suplovanie, škola, &scaron kolské, ulica 3168, jarná ulica, jarná ulica 3168


www.zsvrutocka.sk – Základná škola, Vrútocká 58, 82104 Bratislava – Ružinov

ZŠ Vrútocká 58 – Základná škola Vrútocká 58 v BratislaveZŠ Vrútocká 58 – Základná škola Vrútocká 58 v Bratislave // // školy, škola, žiakov, školský, dokumenty, každý, správa, dlani, srdce, časopis, vrútocká, Školská, Školský, školský rok, Školský časopis


www.zskarloba.roburnet.sk – Základná škola, Karloveská 61, Bratislava

SlovanetSlovanet // Slovanet // slovanet


zshlboka.edupage.org – Základná škola, Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava

Základná škola, Hlboká cesta 4, 811 04 BratislavaZákladná škola, Hlboká cesta 4, 811 04 Bratislava // // akcie, projekty, školy, fotoalbum, testovanie, organizácia, Školský, predmety, klasifikácia, písomky, hodnotenie, krúžky, úspechy, moduly, škola, naše, známky, hodiny, Štatút, Škvp, kontakt, rozvrh, heslo, koncepcia, rozvoja, úradné, prihlasovacie, zvonenie, školského, poriadok, celoplošné, akcie projekty, projekty 2017, projekty 2015, projekty 2016, Škd akcie, fotoalbum fotoalbum, fotoalbum Škd, projekty 2014, projekty 2013, projekty 2008, projekty 2007, projekty 2006, projekty 2009, projekty 2010, projekty 2012, projekty 2011, úspechy fotoalbum, naše úspechy, rozvoja zŠ, Školský poriadok, poriadok organizácia, koncepcia rozvoja, Škvp koncepcia, Štatút školy, školy Škvp, organizácia školského, zvonenie úradné, klasifikácia predmety, predmety krúžky, krúžky známky, dÚ hodnotenie, písomky dÚ, úradné hodiny, celoplošné testovanie, prihlasovacie meno, akcie projekty 2013, akcie projekty 2012, akcie projekty 2014, akcie projekty 2015, akcie projekty 2016, akcie projekty 2011, akcie projekty 2010, akcie projekty 2006, akcie projekty 2007, akcie projekty 2008, akcie projekty 2009, akcie projekty 2017, Škd akcie projekty, poriadok organizácia školského, zvonenie úradné hodiny, Školský poriadok organizácia, Škvp koncepcia rozvoja, školy Škvp koncepcia, klasifikácia predmety krúžky, predmety krúžky známky, fotoalbum Škd akcie, fotoalbum fotoalbum Škd, úspechy fotoalbum fotoalbum, naše úspechy fotoalbum, Štatút školy Škvp


www.zsnevadzova.sk – ZŠ Nevädzova, Bratislava

// Základná škola Nevädzová 2, Bratislava - oficiálna web stránka školy // základná škola Nevädzová 2 Bratislava


www.skolaharmonia.sk – Súkromná základná škola Harmónia, Batkova 2, Bratislava – Dúbravka

Centrum vedomého rodičovstva Harmónia, Batkova 2, BratislavaCentrum vedomého rodičovstva Harmónia, Batkova 2, Bratislava // Oficiálna stránka Súkromnej základnej školy Harmónia. Rozvíjame emocionálnu inteligenciu detí, ktorá je založená na schopnosti nebáť sa prejaviť svoje pocity a city, svoju slabosť, na schopnosti vidieť okrem seba aj druhých. // základná škola materská Harmónia súkromná Batkova Bratislava Dúbravka príspevková organizácia integrované vyučovanie netradičné vyučovacie metódy tematické bloky


www.zsjeleniaba.edu.sk – Základná škola, Jelenia 16, Bratislava

zsjeleniabaeduzsjeleniabaedu // //


www.prikrizi.sk – Základná škola Pri kríži

prikrizi.skprikrizi.sk // //


www.zsdrienovaba.edu.sk – ZŠ Pavla Marcelyho, Drieňová 16, Bratislava

ZŠ Pavla Marcelyho, Drieňová 16, BratislavaZŠ Pavla Marcelyho, Drieňová 16, Bratislava // // vyučovanie, utorok, pondelok


www.szshaba.edu.sk – Špeciálna Základná škola Hálkova, Bratislava

Špeciálna základná škola, Základná škola pre žiakov s autizmom, Hálkova 54, 831 03 BratislavaŠpeciálna základná škola, Základná škola pre žiakov s autizmom, Hálkova 54, 831 03 Bratislava // // školy, žiakov, Školský, zamestnanci, rok 2017, rady školy


www.zsmierovaba.edu.sk – ZŠ Mierová, Bratislava

Zakladna skola MierovaZakladna skola Mierova // // školy, akcie, Školský, dokumenty, škole, žiakov, hlavná, aktivity, zverejňovanie, našich, združenie, výsledky, ponuka, kontakt, zamestnanci, úspechy, zubár, aktivity školy, našich žiakov, Školský zubár, obč združenie


www.zsvazovova.sk – ZŠ, Vazovova 4, 811 07 Bratislava

Základná školaZákladná škola // // &scaron, ná, &ndash, zá, z&scaron, v&scaron, sú, miesto, krá, na&scaron, zú, vý, ú, veľmi, prí, častnili, žiaci, í, tí, vazovova, žiakov, pá, rô, má, tá, etký, ktoré, stupňa, slovenska, tento, každý, nav&scaron, tý, dobre, tejto, finá, opä, Žiaci, ťaže, učiteľky, ktorý, Školský, futbale, jú, triedy, program, gratulujeme, poobede, i&scaron, mohli, večer, zaují, sklení, ktorí, skupiny, ďal&scaron, kolské, žiakom, spolu, dadykin, žiačky, rastlí, absolvovali, možnosť, prehrali, tyroch, krajské, kô, pripravili, prehadzovanej, ždeň, ró, chví, domov, ví, spe&scaron, tlelka, michal, te&scaron, znych, ťaží, uká, hneď, hrali, finančnej, počí, gramotnosti, projekty, spevá, utorok, zná, medickej, turnaja, okresné, troch, bukovčana, prvé, veľa, obrovský, rá, dostali, kniha, grö, obsadili, gó, doobedie, celé, vlaku, pohá, vystú, kalinčiakova, postú, senec, mlynská, minú, kraja, ní, chutný, čí, nakoniec, žitok, zhodli, budú, bá, knihy, zí, banky, nielen, vanie, aktivity, školy, bratislava, škola, rodičov, učitelia, florbal, futbal, detí, žitkový, naozaj, &bdquo, Škola, posledná, svojich, porozprá, prírode, tohto, vrá, kopec, dzali, tieto, postup, mavé, pozrieť, ktorá, roční, banke, základná, okolí, vybrali, prá, podarilo, mieste, zú častnili, &scaron koly, v&scaron etký, &ndash z&scaron, nav&scaron tí, v&scaron etci, sú ťaže, pre ná, tí vili, pani učiteľky, &scaron kolské, &scaron kolu, z&scaron vazovova, rô zne, sme mali, krá sne, tejto sú, poobede sme, krá snom, počí nali, ú spe&scaron, &scaron tyroch, &scaron kô, mgr ró, uč tsv, tsv viac, &ndash uč, dadykin &ndash, ró bert, bert dadykin, michal tlelka, tý ždeň, veľmi pá, mgr michal, finančnej gramotnosti, tlelka viac, deň sme, sú ťaží, v&scaron etky, rô znych, &scaron kola, z&scaron mlynská, z&scaron grö, mlynská senec, z&scaron kalinčiakova, gratulujeme v&scaron, vystú pili, zá pasy, &scaron kole, zaují mavé, zá žitok, boli sme, tak sme, že sme, každý deň, škola vazovova, krá sny, ďal&scaron í, tá bora, banke slovenska, ktorý ná, prehadzovanej žiakov, veľmi dobre, prírode –, základná škola, ná &scaron, prí rode, mali možnosť, keď sme, nav&scaron tí vili, michal tlelka viac, bert dadykin &ndash, ró bert dadykin, mgr michal tlelka, mgr ró bert, tejto sú ťaže, z&scaron mlynská senec, základná škola vazovova, &ndash z&scaron vazovova, gratulujeme v&scaron etký


www.zszitavskaba.edu.sk – ZŠ Žitavská, Bratislava

...::: ZŠ Žitavská :::......::: ZŠ Žitavská :::... // // ročník, školy, Žiadosť, informácie, aktivity, stupeň, Školský, poriadok, ročník pre


zstbiliska.edupage.org – Základná škola Tbiliská 4, Bratislava

Základná školaZákladná škola // // &scaron, ná, vý, na&scaron, sú, zá, žiaci, v&scaron, ú, roční, prí, &ndash, žiakov, rodičia, í, Žiaci, zú, prá, vá, &bdquo, z&scaron, ktoré, ktorá, tbiliská, má, veľmi, tí, budú, ktorý, mú, krá, kategó, nav&scaron, ktorí, ťaže, tý, častnili, pá, spe&scaron, exkurzia, milí, etký, dozvedeli, té, uká, rie&scaron, rá, kolský, papiera, žení, nový, miesto, rô, priestoroch, ví, mohli, stupňa, informá, prvé, tento, februá, zí, poĽsko, triedy, alebo, vô, vyskú, kultú, uskutočnilo, deťom, interaktí, predná, zaují, tvrtok, detí, piatok, organizá, Ďakujeme, obozná, medzi, kladnej, žiakom, druhé, počas, kô, pri&scaron, marca, mieste, ľudí, strá, slovenska, kolské, aprí, tejto, rodičov, školy, tú, najlep&scaron, prostredia, histó, fotogalé, vybrali, dňoch, bratislavy, rače, najmä, verí, lá, okresné, januá, spolu, bodov, vzdelá, dô, možnosť, stredu, majú, životné, rodný, zozná, č&scaron, podľa, učiteliek, svojich, krajské, pí, života, ťažilo, vrá, porozprá, čí, hodiná, zvlá, račianskej, ný, roveň, čase, hlavný, pripomenuli, ťaž, i&scaron, mesta, expozí, chovy, stala, vodá, exkurziu, oblasti, cií, engie, srdečne, Ľudoví, vedení, okresné, svoje, svojimi, sveta, tomto, kolskom, trieda, veľký, kolá, súťaž, začiatku, bratislava, program, já, informácie, pripravili, ktorom, pô, jemný, vytvorili, centre, pú, ročník, bratislave, pamä, školského, večer, uskutočnil, areá, lep&scaron, penzió, časom, sauer, decembra, skú, modry, priamo, absolvovali, potom, vlastný, rozprá, e&scaron, sihoť, prezreli, návšteva, á, voda&ldquo, siedmeho, tiež, ctvom, ceste, jú, exkurzie, ďakujeme, autobus, plá, prvej, nielen, papier, vytvoriť, pondelok, kladné, olympiády, časť, časťou, dejepisnej, častnilo, krí, olympiá, jednotlivý, vedomosti, spoznali, roz&scaron, maksí, najú, pracovní, Školská, kní, blahoželá, sí, združenie, skali, malé, svetový, tbiliská, sledky, umiestnila, dopoludnie, maťko, hodí, troch, mô, žitkov, centra, prostrední, plné, slovenský, reprezentovali, vy&scaron, pozití, bá, dieťa, predmety, predstavenia, dá, nachá, zvä, ipsum, historický, čerpacej, projektu, lorem, pružincovej, aurelium, pomá, aký, stanice, povestí, každý, va&scaron, použí, dobre, martin, riá, drogovej, konalo, venuje, drogá, prevencie, ťazi, gratulujeme, žili, vyhlá, atmosfé, naprí, marec, gymná, iteľov, nasledujú, krú, rači, prednese, vä, vanie, fusion, zistili, ulici, gradi&scaron, slovinskej, tradí, vďaka, potrebné, problematike, predkovia, pomoc, ajú, blí, ocenili, časti, ďal&scaron, tvarnej, stretnutie, svoju, voľno, učiteľov, vyhodnotenie, praxi, finančnej, potleskom, stá, prírode, kú, ťažiaci, kolskej, smeho, ktorej, stali, pochodu, ô, predviedli, slá, jemné, republiky, životom, sebou, zaví, počet, našej, začí, oddý, projekty, projekt, škola, kontakt, Školský, Školy, čakal, cesta, učivo, formou, svojho, dzali, aké, cieľom, veľa, celé, priestory, skončila, treťom, ostrov, otá, vislosti, sekundy, literá, stavu, opravený, času, medziná, stavy, chlapci, divadelné, znych, uskutočnila, sanie, nemecké, predstavili, koncert, mladí, hlavne, kamará, predstavenie, spomí, chví, budeme, borne, klá, sprá, videli, prestá, slovensku, tomá, né, základná, mavé, spoločnosti, prostredie, ktorú, bratislavský, dherný, pre&scaron, historické, starý, učiteľky, zažili, rneho, &scaron koly, &scaron kole, zú častnili, sú ťaže, ú spe&scaron, z&scaron tbiliská, v&scaron etký, nav&scaron tí, milí rodičia, vá žení, žení rodičia, &scaron kolský, v&scaron etci, &scaron kola, &scaron tvrtok, &scaron kolu, predná &scaron, vyskú &scaron, v&scaron etko, ná &scaron, kladnej &scaron, obozná mili, zá kladnej, kategó rii, tí vili, &scaron kolské, fotogalé ria, rá mci, ná v&scaron, mali možnosť, v&scaron etky, pani učiteliek, rô zne, &scaron kô, &scaron ali, informá cie, zozná mili, sú ťaž, vô bec, pod vedení, kolský rok, &scaron kolskom, okresné kolo, deň vody, vrá tili, sú ťažilo, vý chovy, rodičia deti, prostrední ctvom, zvlá dli, mú zeu, prí jemný, strá vili, ná zvom, kolo dejepisnej, žiakov na&scaron, najlep&scaron í, svetový deň, organizá cie, zá roveň, siedmeho roční, okresné kolo, spe&scaron ný, vý sledky, &bdquo voda&ldquo, krá sne, &scaron ať, tí viť, zú častnilo, sú časťou, na&scaron ich, začiatku školského, zá kladné, školského roka, zber papiera, zá žitkov, pre žiakov, zí skali, mú zeum, naprí klad, prí rodný, zá pis, rie&scaron iteľov, vä č&scaron, nachá dza, čerpacej stanice, vý tvarnej, tvarnej vý, pri&scaron iel, rii maksí, vzdelá vanie, vý let, mci projektu, gradi&scaron nik, &scaron ajú, Žiaci siedmeho, vedy aurelium, lorem ipsum, Čin Čin, škola tbiliská, že ste, &scaron kolá, častnili exkurzie, marca 2017, boli sú, ví ťazi, oddý chli, kategó riá, krajské kolo, pí sanie, roční kov, kole tbiliská, ô smeho, tento rok, ná dherný, interaktí vnu, vý stavy, histó riou, pani učiteľky, 2017 žiaci, tomá &scaron, vý borne, treťom mieste, základná škola, zaují mavé, v&scaron tevu, vnu vý, vý stavu, ťažiaci ktorí, rio sauer, má rio, rô znych, informá cií, rneho domu, kultú rneho, zí skal, ktorí zí, &scaron kolskej, prí jemné, expozí cia, &scaron á, mú zea, &scaron tú, ostrov sihoť, sú ťažiaci, vá žení rodičia, zá kladnej &scaron, nav&scaron tí vili, kladnej &scaron kole, nav&scaron tí viť, ú spe&scaron ný, začiatku školského roka, milí rodičia deti, tvarnej vý chovy, vý tvarnej vý, svetový deň vody, zú častnili exkurzie, Žiaci siedmeho roční, predná &scaron ajú, kultú rneho domu, vnu vý stavu, sú ťažiaci ktorí, ktorí zí skali, základná škola tbiliská, &scaron kole tbiliská, ná v&scaron tevu, boli sú ťažiaci, ťažiaci ktorí zí


www.zsjesenskeho.sk – ZŠ Jesenského, Bratislavavdp.sk – Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Bratislava-Ružinov

// //


www.skolakalina.sk – ZŠ Kalina

ZŠ s MŠ KalinaZŠ s MŠ Kalina // //


www.zsbenba.edu.sk – Základná škola Beňovského 1 Bratislava – Dúbravka

Základná škola Beňovského 1 Bratislava - DúbravkaZákladná škola Beňovského 1 Bratislava - Dúbravka // //


www.montessori.sk – Montessori

Montessori | Škôlka a základná školaMontessori | Škôlka a základná škola // // montessori, škola, školy, školou, súkromná, základnej, základná, materskou, ročník, priestor, mohla, septembri, náš, deťom, základná škola, základnej školy, materskou školou, súkromná základná, priestor pre, náš tím, súkromná základná škola


www.umeleckaskola.sk – Súkromná základná umelecká škola, Prokofievova 5