www.d-u.sk - Účtovníctvo a dane | Katalóg dnik.sk

www.d-u.sk - Účtovníctvo a dane

Účtovníctvo a dane // Portál pre účtovníkov a personalistov // účtovníctvo, dane, mzdy, zákony

URL adresa: http://www.d-u.sk

Doplňujúce informácie o webe:
ISO-8859-2

ISO 9001 FAQ Nápoveda Objednať Kontakt Registrovať  Prihlásiť Do not fill this: Zapamätať na tomto počítači Zabudli ste svoje osobné heslo? Online knižnica www.uad.sk Účtovníctvo, dane, mzdy Domov Obsah Tlačivá Právne predpisy Video a online semináre Postupy účtovania Cenník NAJNOVŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK Nemožnosť znovu obsadiť pracovné miesto po zamestnancovi, s ktorým bol ukončený pracovný pomer výpoveďou z organizačných dôvodov v roku 2014 21.12.2014, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer Ako dlho nesmie zamestnávateľ znovu obsadiť pracovné miesto po zamestnancovi, s ktorým bol ukončený pracovný pomer z organizačných dôvodov podľa §63 ods.1 písm. b)? V zmysle § 61 ods. 3 ZP ak dal zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď podľa § 63 ods. 1 ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi plus & MUP Súvisiace Daňovníci, ktorí budú realizovať projekt výskumu a vývoja, si budú môcť uplatniť super odpočet 20.12.2014, Ing. Andrej Kolej, Zdroj: Verlag Dashöfer Dňa 30.10.2014 Národná rada SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov (zákon č. 595/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - ďalej len „ZDP“). Táto novela ZDP nadobudne účinnosť 1.1.2015 a do praxe, okrem iného, zavedie aj tzv. ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace Nárok na odpočet DPH z nakúpených cien v roku 2014 20.12.2014, Ing. Zuzana Hrušovská Bakertilly Slovakia, Zdroj: Verlag Dashöfer Obchodná spoločnosť, platiteľ DPH, usporadúva cyklistické preteky. Spoločnosť kúpila ceny pre víťazov (cyklistické dresy, prilby, cyklistické okuliare, ...). Má spoločnosť nárok na odpočet DPH z nakúpených cien? Na základe zákona č. 222/2004 Z. z. o  ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace Účtovanie kaucie v roku 2014 20.12.2014, Bc. Eva Kyselová, Zdroj: Verlag Dashöfer Ako správne zaúčtovať kauciu podľa zákona o účtovníctve? Je takmer už pravidlom, že požičovne si pri požičaní vyberajú vratné zálohy - kaucie, ich cieľom je určitá poistka proti prípadom, kedy zákazník vráti vec poškodenú alebo ju nevráti vôbec. ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace Za nočnú prácu 19.12.2014, Ing. Miroslav Mačuha, Zdroj: Verlag Dashöfer Vymedzenie nočnej práce   Zamestnávateľ je povinný poskytnúť mzdové zvýhodnenie v alikvotnej výške aj za doby nočnej práce kratšie ako celá hodina. Napr. ak nočná práca trvá 6,5 hodiny, zamestnanec má nárok na mzdové zvýhodnenie za celých 6, ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi plus & MUP Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace Viac článkov   NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK Daňová licencia za zdaňovacie obdobie 2014 z pohľadu DPH 16.12.2014, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer Prvýkrát b udú spoločnosti daňovú licenciu platiť v roku 2015 za zdaňovacie obdobie 2014. Ide o minimálnu výšku dane z príjmov právnickej osoby, ktorú platí daňovník, ktorého vypočítaná výška dane za zdaňovacie obdobie je nižšia ako daňová licencia alebo ... celý článok Súvisiace Úpravy v zákone o dani z príjmov pripravované od 1.1.2015 26.8.2014, Ing. Zdenka Kováčová, Zdroj: Verlag Dashöfer Vláda SR predložila na rokovanie NR SR novelu zákona č. 595/2013 Z.z. o dani z príjmov, ktorá s účinnosťou od 1.1.2015 prináša významné zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických aj právnických osôb. Zmeny v odpisovaní hmotného majetku 1. zavedenie limitov 1.1. ... celý článok Súvisiace Úprava minimálnej mzdy od 1.1.2014 a jej dopady na vybrané mzdové parametre 20.11.2013, Ing. Iveta Matlovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer Právo na mzdu za vykonanú prácu je jednou zo základných vlastností pracovnoprávnych vzťahov, ktorou je odplatnosť. Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi za vykonanú prácu zaplatiť mzdu, odmenu alebo plat. Minimálna mzda predstavuje najnižšie peňažné plnenie, ... celý článok Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace Pripravované zmeny zákona o dani z príjmov od 1.1.2015 20.8.2014, Ing. Jana Kušnírová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer Výsledkom medzirezortného pripomienkového konania je návrh novely zákona o dani z príjmov, pričom zmeny sa dotkú ako fyzických, tak aj právnických osôb. Medzi najvýznamnejšie úpravy by mali patriť zmeny v odpisovej politike, uplatňovaní daňových výdavkov a ... celý článok Súvisiace Účtovné odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku spolu so zmenami zákona o dani z príjmov účinného od 1. 1. 2015 29.11.2014, Bc. Eva Kyselová, Zdroj: Verlag Dashöfer V súlade s § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa od 01. 01. 2015 zásadne mení účtovanie odpisov dlhodobého hmotného majetku. Hlavnou zmenou je rozšírenie počtu odpisových skupín zo štyroch na šesť. Odpisová skupina   Doba odpisovania   ... celý článok Súvisiace   NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY 296/2014 Z.z. o sumách stravného (vyšlo dňa: 29.10.2014 v čiastke č. 91) 297/2014 Z.z. ustanovuje sumu minimálnej mzdy na rok 2015 (vyšlo dňa: 31.10.2014 v čiastke č. 92) 298/2014 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 5.11.2014 v čiastke č. 93) 299/2014 Z.z. novela zák. č. 462/2007 Z. z. a č. 143/1998 Z. z. (vyšlo dňa: 5.11.2014 v čiastke č. 93) 301/2014 Z.z. novela zák. č. 650/2004 Z. z. a č. 43/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 5.11.2014 v čiastke č. 93)

Anotácia právnych predpisov

  O ČOM SA HOVORÍ interné smernice vzor postúpenie úveru na auto samozdanenie dátum dodania a dátum vystavenia faktúry kaucia účtovanie prenesenie daňovej povinnosti postupy účtovania s komentárom faktúra za ubytovanie komisionálny predaj 80% náklady PHM novela zákona o elektronických registračných pokladniciach   SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Ročná závierka a analýza účtovných výkazov

15.1.2015, Bratislava

Lektor: Ing. Dušan Preisinger

Cieľom seminára je, aby účastníci získali zručnosti pri analýzach účtovných výkazov. Rozhodujúce účtovné výkazy poskytujú komplexnú informáciu o ekonomickej pozícii spoločnosti, jej finančnej stabilite, predpokladoch budúceho vývoja a umožňujú na princípe včasného varovanie vyhodnotiť potenciálne riziká finančných porúch... Prihláška tu!

Daňové priznanie DzP právnických osôb za rok 2014

16.1.2015, BratislavaLektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.Seminár sa zaoberá transformáciou výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov a vypracovaním daňového priznania (s dôrazom na posudzovanie uznateľnosti jednotlivých druhov nákladov a výnosov z pohľadu zákona o dani z príjmov)... Prihláška tu!

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2015

19.1.2015, BratislavaLektori: kolektív autorovNa konferencii si budete môcť vypočuť dôležité informácie o schválených a  pripravovaných zmenách legislatívy z oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, daňového poriadku, účtovníctva, ale i o zmenách v sociálnom  zdravotnom poistení... Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2014

20.1.2015, BratislavaLektorka: Ing. Zdenka KarakDokumentácia transferového oceňovania je dôkaz, ktorým daňový subjekt preukazuje, že transakcie, ktoré uskutočňuje so zahraničnými závislými osobami sú v súlade s princípom nezávislého vzťahu... Prihláška tu!

 

Likvidácia s.r.o. - daňové, právne a účtovné aspekty

28.1.2015, BratislavaLektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.Osvojte si komplexný pohľad na problematiku likvidácie spoločnosti s ručením obmedzeným. Lektor sa bude venovať právnym aspektom likvidácie spoločnosti, účtovným aspektom i daňovým aspektom  likvidácie spoločnosti... Prihláška tu!

 

Uplatňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru

29.1.2015, BratislavaLektor: Ing. Tibor VojtkoCieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu... Prihláška tu!

  PARTNERI   Najčítanejšie články Daňová licencia za zdaňovacie obdobie 2014 z pohľadu DPH Úpravy v zákone o dani z príjmov pripravované od 1.1.2015 Úprava minimálnej mzdy od 1.1.2014 a jej dopady na vybrané mzdové parametre Pripravované zmeny zákona o dani z príjmov od 1.1.2015 Účtovné odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku spolu so zmenami zákona o dani z príjmov účinného od 1. 1. 2015 Stručný prehľad navrhovaných zmien v zákone o dani z príjmov k 1.1.2015 Kontrolný výkaz od 1. 1. 2014 - postup pri jeho vypĺňaní Schválená novela zákona o používaní ERP nadobudne účinnosť v dvoch etapách - 1.10.2014 a 1.1.2015 Prenájom nebytových priestorov z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2014 Účtovanie poistného plnenia Najčítanejšie odpovede Zaúčtovanie došlej faktúry - pôžička na mobilný telefón Ako zaúčtovať poplatky, budú vchádzať aj do obstarávacej ceny auta? Kontrolný výkaz k DPH - na čo si dávať pozor Predčasné ukončenie leasingu Kontrolný výkaz - došlé faktúry za nákupy materiálu (správne vyplnenie) Stravné pre zamestnancov - zaúčtovanie, výpočet kalkulácie a výpočet DPH. Vznikne zamestnancovi nárok na alikvótnu časť dovolenky? Ako zaúčtovať v PÚ leasing osobného motorového vozidla platiteľa DPH? Finančný príspevok na stravovanie v roku 2014 Účtovanie pohybu na platobnej karte Najnavštevovanejšie semináre Účtovný a daňový koktejl: 3-dňové školenie v Tatrách Prehľad peňažných tokov - CASH FLOW Odložená daň – účtovanie a vykazovanie Účtovný a mzdový koktejl – praktické témy a konzultácie v Tatrách TOP 10 účtovných a daňových tém v praktických príkladoch

 

 

 

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13 P.O. BOX 323 814 99 Bratislava 1

tel:     + 421 - 2 - 33005555 fax:    + 421 - 2 - 33005550 e-mail: info@dashofer.sk

ĎALŠIE PROJEKTY VYDAVATEĽSTVA, KTORÉ BY VÁS MOHLI ZAUJÍMAŤ

www.mup.sk

www.dph.sk

www.ifrsonline.sk

www.dashofer.sk

www.anafin.sk

www.smerniceonline.sk

www.vdu.sk

www.eseminare.sk

Copyright © 1997 - 2014 by Dashöfer Holding, Ltd. ...

zákona, príjmov, dashöfer, verlag, profi, zdroj, článok, celý, zmeny, novela, prihláška, časových, verziách, čiastke, spoločnosti, vyšlo, 2014súvisiace, dostupné, predplatiteľov, prístupný, zamestnancovi, súvisiace, dokument, mzdové, zamestnávateľ, daňová, ktorým, obdobie, zdaňovacie, hmotného, online, nárok, pripravované, pohľadu, majetku, výkaz, minimálnej, dlhodobého, kontrolný, bratislavalektor, likvidácie, tovaru, účtovných, aspektom, faktúry, účtovanie, zaúčtovať, z príjmov, predpisov, odpočet, budú, predpisy, podľa, spoločnosť, cyklistické, zákone, právnických, licencia, prácu, Účtovanie, alebo, osôb, uad profi, verlag dashöfer, celý článok, zdroj verlag, profi plus, roku 2014, 2014 ing, vyšlo dňa, verziách 2015, časových verziách, prístupný pre, predplatiteľov uad, článok dokument, pre predplatiteľov, zdaňovacie obdobie, článok súvisiace, mup dostupné, novela zák, 2015 bratislavalektor, likvidácie spoločnosti, kontrolný výkaz, bratislavalektor ing, dlhodobého hmotného, obdobie 2014, www uad, právnických osôb, minimálnej mzdy, daňová licencia, zdroj verlag dashöfer, uad profi plus, celý článok dokument, časových verziách 2015, celý článok súvisiace, zdaňovacie obdobie 2014