www.d-u.sk - Účtovníctvo a dane | Katalóg dnik.sk

" rel="bookmark" title="$domena$post_title"?>

Účtovníctvo a dane // Portál pre účtovníkov a personalistov // účtovníctvo, dane, mzdy, zákony

URL adresa: http://www.d-u.sk

Doplňujúce informácie o webe:
ISO-8859-2

ISO 9001 FAQ Nápoveda Objednať Cenník Kontakt Registrovať  Prihlásiť Do not fill this: Zapamätať na tomto počítači Zabudli ste svoje osobné heslo? Online knižnica www.uad.sk Účtovníctvo, dane, mzdy Domov Obsah Tlačivá IAS/IFRS Právne predpisy Video a online semináre Postupy účtovania NAJNOVŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK Výpoveď v ochrannej dobe zamestnankyni na materskej dovolenke v roku 2015 7.10.2015, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Zdroj: Verlag Dashöfer Ako dlho je zamestnávateľ povinný držať v pracovnom pomere ženu na materskej dovolenke a akým spôsobom jej ukončuje pracovný pomer po skončení? Podľa § 64 Zákonníka práce zamestnávateľ nesmie dať výpoveď v ochrannej dobe, a to v dobe, keď je ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi plus & MUP Súvisiace Vznik nároku na odpočet DPH v roku 2015 7.10.2015, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer Platiteľ DPH registrovaný podľa § 4 nakúpi tovar od iného platiteľa DPH v rámci tuzemska (t. j. obidva subjekty sú tuzemskí platitelia DPH). Dodávateľ odošle tovar 31. 7. 2015 a vystaví faktúru, na ktorej bude uvedený dátum dodania 31. 7. 2015. Avšak odberateľ ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus & IFRS | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Súvisiace Zdanenie príjmu na základe dedičskej povinnosti v roku 2015 7.10.2015, Mgr. Martina Uherová, Zdroj: Verlag Dashöfer Členka spoločenstva lesov bez právnej subjektivity dostala podiel zo zisku vyšší ako 500 eur. Má tento príjem zdaňovať, keď má v dedičskom konaní povinnosť rozdeliť príjem medzi súrodencov, kde potom tento príjem bude u každého z nich nižší ako 500 eur? ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus & IFRS | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Súvisiace Obdobie poistenia v nezamestnanosti musí trvať aspoň 730 dní, inak nárok na dávku v nezamestnanosti poistencovi nevznikne 7.10.2015, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer Aby poistencovi vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti, musí splniť zákonom stanovené podmienky, napr. musí: • sa na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny zaevidovať do evidencie uchádzačov o zamestnanie, • dosiahnuť obdobie poistenia v ... celý článok Súvisiace Odpis pohľadávky firmy dobrovoľne vymazanej z Obchodného registra 6.10.2015, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer Firma má pohľadávku, 2 roky starú, voči firme, ktorá v Obchodnom registri (ďalej len „OR“) neexistuje, pre dobrovoľný výmaz. Firma to zistila náhodou na OR. Je možné daňovo odpísať pohľadávku? Predpokladáme, že v tomto prípade sa jedná o  ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus & IFRS | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Súvisiace Viac článkov   NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK Novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve od 1. júla 2015 18.7.2015, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer Zákon č. 130 zo 6. mája 2015 mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2015 okrem niektorých ustanovení, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016, resp. 1. januára 2017. Účelom tejto ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus & IFRS | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Súvisiace Útla novela zákona o dani z príjmov - účinnosť od 1. 7. 2015 a od 1. 1. 2016 20.7.2015, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer V čiastke 44/2015 Zbierky zákonov bol zverejnený zákon č. 140/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy, medzi nimi i zákon o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov). ... celý článok Súvisiace Účtovanie stravných lístkov 15.10.2014, Ing. Vladimír Bartoš, daňový poradca Baker Tilly Slovakia, Zdroj: Verlag Dashöfer Stravovanie zamestnancov upravuje § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len: „Zákonník práce“), ktorý ukladá zamestnávateľovi povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie: poskytnutím jedného teplého hlavného jedla vrátane ... celý článok Súvisiace Od 1.1.2015 budú platiť nové pravidlá pre výpočet výšky nemocenskej dávky 27.10.2014, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer Dňa 1.1.2015 nadobudne účinnosť zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení (zákon č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov) – Národná rada SR ho schválila 15.10.2014. Dňa 1.1.2015 nadobudne účinnosť zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon ... celý článok Súvisiace Účtovné odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku spolu so zmenami zákona o dani z príjmov účinného od 1. 1. 2015 29.11.2014, Bc. Eva Kyselová, Zdroj: Verlag Dashöfer V súlade s § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa od 01. 01. 2015 zásadne mení účtovanie odpisov dlhodobého hmotného majetku. Hlavnou zmenou je rozšírenie počtu odpisových skupín zo štyroch na šesť. Odpisová skupina   Doba odpisovania   ... celý článok Súvisiace   NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY 222/2015 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 29.9.2015 v čiastke č. 67) 228/2015 Z.z. vydáva Slovenský farmaceutický kódex, druhé vydanie (vyšlo dňa: 29.9.2015 v čiastke č. 67) 230/2015 Z.z. novela op. 557/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 29.9.2015 v čiastke č. 67) 231/2015 Z.z. o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 30.9.2015 v čiastke č. 68) 237/2015 Z.z. novela op. č. 558/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 3.10.2015 v čiastke č. 70)

Anotácia právnych predpisov

  O ČOM SA HOVORÍ učtovanie zálohových faktúr účtovanie dobropisu úhrada faktúr v hotovosti 80% náklady PHM predaj podniku vnútropodnikové smernice vzor interné smernice vzor výherné automaty DPH dodanie služby z tretej krajiny PHM   SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA Senior účtovník: Účtovanie vybraných účtovných tém, zostavenie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve a daňového priznania DzP PO 28.10.2015 - 10.11.2015, Bratislava Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. Akreditované štúdium: Účtovník špecialista je príprava na seniorskú pozíciu účtovníka v podobe 8-dňového kurzu. Po úspešnom absolvovaní skúšky bude účastníkovi udelený CERTIFIKÁT overený vydavateľstvom Verlag Dashöfer a Stredoeurópskou vysokou školou v Skalici. Prihláška tu! Účtovný a daňový koktejl: 3-dňové školenie v Tatrách 14.10.2015 - 16.10.2015, Vysoké Tatry Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Jana Mundierová Príďte načerpať nové informácie do Vysokých Tatier. Pripravili sme pre Vás trojdenné školenie, na ktorom môžete spojiť užitočné s príjemným. Prihláška tu! Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2015 19.10.2015, Košice Lektor: Ing. Zdenka Karak Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu... Prihláška tu! IFRS komplexný kurz I. 19.10.2015 - 21.10.2015, Bratislava Lektor: Ing. Jana Mundierová Všetko, čo ste o IFRS nevedeli a mali by ste, sa dozviete na komplexnom trojdňovom školení... Prihláška tu! Špecifiká účtovania vo výrobnej spoločnosti v roku 2015 14.10.2015, Žilina Lektor: Ing. Hedviga Vadinová Účtujete vo výrobnej firme? Tento seminár je určený práve Vám. Získajte kvalitné informácie súvisiace s účtovaním zásob, organizácie skladového hospodárstva, opravných položiek... Prihláška tu! IFRS komplexný kurz II. 29.10.2015 - 30.10.2015, Bratislava Lektor: Ing. Jana Mundierová Dvojdenný IFRS kurz je nadstavbou Komplexného kurzu IFRS I. Buďte odborníci v problematike IFRS! Prihláška tu! Trojdňové školenie pre personalistov a mzdárov 21.10.2015 - 23.10.2015, Vysoké Tatry Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém... Prihláška tu! Trh práce na Slovensku 24.11.2015, Bratislava Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu! NOVÝ PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 16.10.2015, Žilina Lektor: JUDr. Miroslava Burčíková Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!   PARTNERI   Zákaznícka zóna Do not fill this: Používateľské meno: Osobné heslo: Zapamätať na tomto počítači Zabudli ste svoje osobné heslo? Registrovať E-mail noviny zadarmo Ako domovskú stránku

 

Pripravované legislatívne zmeny Nové opatrenia Návrhy zákonov

 

Checklisty účtovné

 

IAS/IFRS - prehľady, pravidlá, slovník Prehľad nariadení Európskej komisie, ktorými sa prijali IFRS/IAS IAS Prehľad platných IAS Znenia platných IAS IFRS Prehľad platných IFRS Znenia platných IFRS Interpretácie SIC/IFRIC Interpretácie SIC Interpretácie IFRIC Medzinárodné obchodné podmienky (INCOTERMS) - súbor medzinárodných pravidiel na výklad dodacích podmienok pri medzinárodných obchodoch Prekladový slovník - prekladový slovník pojmov z oblasti IFRS

 

ROČNÉ PREDPLATNÉ

 

NAJNOVŠIE ČLÁNKY ODPOVEDE PREDPISY VZORY NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY ODPOVEDE PREDPISY VZORY Obdobie poistenia v nezamestnanosti musí trvať aspoň 730 dní, inak nárok na dávku v nezamestnanosti poistencovi nevznikne Novela zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov nadobudne účinnosť 1. 11. 2015 Novela zákona o DPH, ktorá nadobudne účinnosť 1. 1. 2016 Postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve Účtovanie autorského práva v roku 2015 Svedecká výpoveď pri správe daní v roku 2015 Zahraničný cestovný príkaz v roku 2015 Predaj nehnuteľnosti a nájom nehnuteľnosti z pohľadu zákona o DPH v roku 2015 (II. časť) Transferové oceňovanie Ak mesačne nevydáte viac ako 1 000 bločkov, od 1. januára môžete z ERP „prejsť“ na VRP Vznik nároku na odpočet DPH v roku 2015 Zdanenie príjmu na základe dedičskej povinnosti v roku 2015 Výpoveď v ochrannej dobe zamestnankyni na materskej dovolenke v roku 2015 Chybné zaúčtovanie úhrady dane v roku 2013 s dopadom na nasledujúce účtovné obdobia Odpis pohľadávky firmy dobrovoľne vymazanej z Obchodného registra Úprava základu dane pri skončení podnikania v priebehu zdaňovacieho obdobia v roku 2015 222/2015 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 29.9.2015 v čiastke č. 67) 228/2015 Z.z. vydáva Slovenský farmaceutický kódex, druhé vydanie (vyšlo dňa: 29.9.2015 v čiastke č. 67) 230/2015 Z.z. novela op. 557/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 29.9.2015 v čiastke č. 67) 231/2015 Z.z. o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 30.9.2015 v čiastke č. 68) 237/2015 Z.z. novela op. č. 558/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 3.10.2015 v čiastke č. 70)

Anotácia právnych predpisov

Praktický príklad na vyplnenie daňového priznania PO a prílohy za rok 2014 Potvrdenie o príjmoch FO Inventarizácia a vykazovanie krátkodobého finančného majetku a záväzkov Smernica o evidencii DPH pre neplatiteľa DPH Novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve od 1. júla 2015 Útla novela zákona o dani z príjmov - účinnosť od 1. 7. 2015 a od 1. 1. 2016 Účtovanie stravných lístkov Od 1.1.2015 budú platiť nové pravidlá pre výpočet výšky nemocenskej dávky Účtovné odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku spolu so zmenami zákona o dani z príjmov účinného od 1. 1. 2015 Zmeny v zákone o DPH od 1.7.2015 a od 1.1.2016 Úpravy v zákone o dani z príjmov pripravované od 1.1.2015 Zaúčtovanie došlej faktúry - pôžička na mobilný telefón Ako zaúčtovať došlú faktúru z ČR? Finančný príspevok na stravovanie v roku 2014 Účtovanie vyradenia dlhodobého odpisovaného majetku predajom Vznikne zamestnancovi nárok na alikvótnu časť dovolenky? Stravné pre zamestnancov - zaúčtovanie, výpočet kalkulácie a výpočet DPH. Kontrolný výkaz k DPH - na čo si dávať pozor Vyplatenie dividend a odvod poistného Daňový výdavok a odpočet DPH v roku 2015 Trojstranný obchod 222/2004 Z.z. , Zákon o dani z pridanej hodnoty, v znení účinnom k 1.7.2015 595/2003 Z.z. , Zákon o dani z príjmov, v znení účinnom k 1.9.2015 431/2002 Z.z. , Zákon o účtovníctve, v znení účinnom k 1.7.2015 311/2001 Z.z. , Zákon Zákonník práce, v znení účinnom k 1.9.2015 461/2003 Z.z. , Zákon o sociálnom poistení, v znení účinnom k 1.9.2015 563/2009 Z.z. , Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.9.2015 609/2007 Z.z. , Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 1.12.2014 311/1993 Z.z. , Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o spotrebnej dani z liehu, v znení účinnom k 1.99.1916 283/2002 Z.z. , Zákon o cestovných náhradách, v znení účinnom k 1.3.2015 580/2004 Z.z. , Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 31.7.2015 Smernica o zásadách a účtovaní pokladnice Smernica o oceňovaní vlastných výkonov vo finančnom účtovníctve Smernica o práci nadčas a pracovnej pohotovosti Smernica o zákaze fajčenia na pracovisku Smernica o zásadách používania a účtovania VISA kariet vydaných zamestnancom

 

PRÁVE ČÍTANÉ

 

Najhľadanejšie slová účtovanie zábezpeky trovy exekúcie účtovanie Účtovanie diaľničných známok kaucia účtovanie prenesenie daňovej povinnosti účtovanie dobropisu 80% náklady PHM úhrada faktúr v hotovosti interné smernice vzor účtovanie stravných lístkov učtovanie platba platobnou kartou v ... transferové ocenovanie refakturácia služieb z pohľadu DPH faktúra za ubytovanie Zaradenie majetku do odpisových skupín

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE Najbližšia udalosť 8.10.2015 - Preddavok na poistné v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení Kurzy mien 7.10.2015  USD 1,12 (-0)  GBP 0,74 (-0)  PLN 4,25 (+0,01)  CZK 27,11 (-0,01) viac Sadzby NBS Platné od 10. 9. 2014 Jednodňové refinančné operácie 0,30 % Hlavné refinančné operácie 0,05 % Jednodňové sterilizačné operácie -0,00 % viac Cestovné náhrady Stravné v SR 9,80 EUR Stravné v ČR 600 CZK ostatné Daňoví poradcoviaSúdySúdni exekútoriKatastrálne úradyŽivnostenské úradyDaňové úrady TÉMA MESIACA

Novely daňových zákonov od 1.1.2016

 

VIETE, ŽE?

Viete, že UAD profi garantuje správnosť a aktuálnosť článkov označených logom GARANCIA? Viac v O UAD profi.

Viete, že UAD profi ponúka viac než 3 300 garantovaných článkov a je tak najväčšou odbornou online knižnicou pre dane, účtovníctvo, mzdy a personalistiku v SR? Viac v O UAD profi.

Viete, že TERAZ môžete na UAD profi využiť časové filtrovanie dokumentov podľa dátumu ich platnosti a zároveň prepínať medzi jednotlivými časovými verziami dokumentov? Viac v O UAD profi.

Viete, že UAD profi ponúka viac ako 400 judikátov z oblasti daní, účtovníctva, miezd a pracovného práva? Viac v O UAD profi.

Viete, že UAD profi ponúka viac ako 200 vzorov z oblasti daní, účtovníctva, miezd a pracovného práva? Viac v O UAD profi.

Viete, že TERAZ nájdete na UAD profi aj články z oblasti miezd a personalistiky? Viac v O UAD profi.

Viete, že TERAZ môžete mesačne absolvovať až 2 on-line semináre v rámci predplatného UAD profi? Viac v O UAD profi.

Viete, že za pravidelné používanie UAD profi získate po roku certifikát celoživotného vzdelávania? Viac v O UAD profi.

Viete,...


profi, zákon, zákona, znení, novela, dashöfer, viete, súvisiace, verlag, čiastke, celý, článok, účinnom, vyšlo, zdroj, príjmov, prihláška, lektor, účinnosť, účtovanie, majetku, Účtovanie, výpočet, účtovníctve, daňový, predpisov, smernica, dlhodobého, nárok, bratislava, mení, musí, zákonov, nové, práce, zaúčtovanie, poistení, online, predpisy, nezamestnanosti, dokument, prístupný, môžete, predplatiteľov, školenie, nadobudne, pravidlá, zamestnancov, stravovanie, koktejl, zákone, daní, stravné, zmene, doplnení, spotrebnej, oblasti, informácie, lístkov, zmeny, prehľad, platných, hmotného, stravných, výpoveď, ktoré, odpočet, neskorších, júla, ČlÁnky, účtovania, sociálnom, tento, príjem, medzi, odpovede, povinnosti, interpretácie, transferové, faktúru, pripravované, slovník, podľa, časť, osobné, operácie, ponúka, teraz, miezd, heslo, semináre, dovolenke, mundierová, materskej, najnovŠie, práva, poistenia, nemocenskej, výšky, dávky, Účtovné, niektorých, odpisy, januára, Útla, zákonník, dopĺňa, budú, platiť, ktorým, nehmotného, spolu, dávku, poistencovi, Účtovný, tomto, obdobie, blažena, smernice, účinného, zmenami, článkov, kvetná, faktúr, tatrách, uad profi, roku 2015, profi plus, viete že, verlag dashöfer, vyšlo dňa, zdroj verlag, znení účinnom, celý článok, profi viete, novela zákona, lektor ing, mup súvisiace, 431 2002, článok súvisiace, článok dokument, pre predplatiteľov, prístupný pre, predplatiteľov uad, odpočet dph, dlhodobého hmotného, neskorších predpisov, stravných lístkov, sociálnom poistení, znení neskorších, bratislava lektor, 2015 bratislava, spotrebnej dani, nadobudne účinnosť, že uad, júla 2015, 2015 ing, zmenami zákona, majetku spolu, Účtovné odpisy, odpisy dlhodobého, nehmotného majetku, príjmov účinného, ing jana, 461 2003, viac ako, profi ponúka, jana mundierová, smernice vzor, ponúka viac, že teraz, Účtovanie stravných, blažena kvetná, kvetná zdroj, ing mgr, Útla novela, ing blažena, nezamestnanosti musí, www uad, ias ifrs, materskej dovolenke, obdobie poistenia, príjmov účinnosť, dopĺňa zákon, pravidlá pre, pre výpočet, výpočet výšky, výšky nemocenskej, nové pravidlá, platiť nové, 595 2003, osobné heslo, 2015 budú, budú platiť, nemocenskej dávky, uad profi plus, zdroj verlag dashöfer, uad profi viete, celý článok súvisiace, celý článok dokument, 2015 bratislava lektor, znení neskorších predpisov, odpisy dlhodobého hmotného, Účtovné odpisy dlhodobého, nehmotného majetku spolu, ing jana mundierová, profi ponúka viac, výšky nemocenskej dávky, uad profi ponúka, budú platiť nové, kvetná zdroj verlag, blažena kvetná zdroj, ing blažena kvetná, Útla novela zákona, Účtovanie stravných lístkov, pre výpočet výšky, platiť nové pravidlá, 2015 budú platiť, výpočet výšky nemocenskej