www.d-u.sk - Účtovníctvo a dane | Katalóg dnik.sk

" rel="bookmark" title="$domena$post_title"?>

Účtovníctvo a dane // Portál pre účtovníkov a personalistov // účtovníctvo, dane, mzdy, zákony

URL adresa: http://www.d-u.sk

Doplňujúce informácie o webe:
ISO-8859-2
ISO 9001 FAQ Nápoveda Objednať Cenník Kontakt Registrovať  Prihlásiť Do not fill this: Zapamätať na tomto počítači Zabudli ste svoje osobné heslo? Online knižnica www.uad.sk Účtovníctvo, dane, mzdy Domov Obsah Tlačivá IAS/IFRS Právne predpisy Video a online semináre Postupy účtovania NAJNOVŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK Výberové konanie a obsadenie voľnej pozície 2. v poradí v roku 2015 26.7.2015, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer Môžeme zamestnancovi, ktorý je u nás v pracovnom pomere, skončil druhý vo výberovom konaní iba § 54 ZP zmeniť obsah pracovnej zmluvy a preradiť ho? Zamestnanec, ktorý je na tejto funkcii z nej odchádza, výberové konanie bolo v januári 2015, alebo musíme na túto ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi plus & MUP Súvisiace Uvedenie údajov z opravnej faktúry do kontrolného výkazu 26.7.2015, Mgr. Ing. Ján Kaššaj, Zdroj: Verlag Dashöfer Je potrebné údaje z vystavenej opravnej faktúry odberateľom pri dodaní tovaru podľa § 69 ods. 12 zákona o DPH (tuzemské samozdanenie - dodanie tovarov patriacich do kategórie 72) uviesť v kontrolnom výkaze v sekcii C.1 podrobne podľa kódov Colného sadzobníka ( ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus & IFRS | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Súvisiace Účtovanie a odpisy spätného leasingu v roku 2015 24.7.2015, Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia, Zdroj: Verlag Dashöfer S. r. o. kúpila osobný automobil na lízing v roku 2011. Zaradila ho do 1.odpisovej skupiny a uplatňovali sa účtovné aj daňové odpisy UO=DO. V roku 2014 malo auto zostatkovú hodnotu 3761 eur. Avšak vo februári 2014 sa znova prelízovalo, čiže spätným lízingom - ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus & IFRS | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Súvisiace Nárok na dávku v nezamestnanosti si musíte uplatniť 24.7.2015, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer Sociálna poisťovňa na svojom webovom sídle zverejnila informáciu určenú tým občanom, ktorí chcú poberať dávku v nezamestnanosti. Sociálna poisťovňa na svojom webovom sídle zverejnila informáciu určenú tým občanom, ktorí chcú poberať dávku v nezamestnanosti. ... celý článok Súvisiace Sprevádzanie dieťaťa na psychologické vyšetrenie a pracovné voľno v roku 2015 22.7.2015, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer Má zákonný zástupca nárok na voľno s náhradou mzdy (prekážka v práci zo strany zamestnanca) - v prípade doprovodu dieťaťa do Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na psychologické vyšetrenie? Ak áno, platí to ako pri ostatných prekážkach - ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi plus & MUP Súvisiace Viac článkov   NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK Účtovanie prijatého dobropisu v roku 2015 v podvojnom účtovníctve 21.5.2015, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer Pod dobropisom vo všeobecnosti je potrebné rozumieť pripísanie určitej čiastky v prospech z dôvodu  vzniku následných skutočností. Ide teda o vystavený účtovný doklad z dôvodu poskytnutej, napr. bonifikácie, zľavy, uznania reklamácie, a pod. V tomto prípade ... celý článok Súvisiace Dňa 1. 7. 2015 nadobudne účinnosť novela zákona o účtovníctve, novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice a novely ďalších zákonov 20.5.2015, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer Dňa 6. mája 2015 NR SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o účtovníctve (zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) - táto novela nadobudne účinnosť v troch etapách: Dňa 6. mája 2015 NR SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a ... celý článok Súvisiace Účtovanie stravovacích poukážok 27.6.2015, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer Problematika stravovania zamestnancov je obsiahnutá v rámci § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej iba „Zákonník práce“). Azda najčastejším z možných spôsobov splnenia si povinnosti zamestnávateľa je v tomto smere zabezpečenie ich ... celý článok Súvisiace Úpravy v zákone o dani z príjmov pripravované od 1.1.2015 26.8.2014, Ing. Zdenka Kováčová, Zdroj: Verlag Dashöfer Vláda SR predložila na rokovanie NR SR novelu zákona č. 595/2013 Z.z. o dani z príjmov, ktorá s účinnosťou od 1.1.2015 prináša významné zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických aj právnických osôb. Zmeny v odpisovaní hmotného majetku 1. zavedenie limitov 1.1. ... celý článok Súvisiace Účtovanie stravných lístkov 15.10.2014, Ing. Vladimír Bartoš, daňový poradca Baker Tilly Slovakia, Zdroj: Verlag Dashöfer Stravovanie zamestnancov upravuje § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len: „Zákonník práce“), ktorý ukladá zamestnávateľovi povinnosť zabezpečiť zamestnancom stravovanie: poskytnutím jedného teplého hlavného jedla vrátane ... celý článok Súvisiace   NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY 154/2015 Z.z. novela zák. č. 175/1999 Z. z. a č. 50/1976 Zb. (vyšlo dňa: 7.7.2015 v čiastke č. 48) 156/2015 Z.z. novela op. č. 415/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2015 v čiastke č. 49) 157/2015 Z.z. ustanovuje vzor ponukového listu (vyšlo dňa: 10.7.2015 v čiastke č. 49) 158/2015 Z.z. o požiadavkách na správnu prax prípravy transfúznych liekov (vyšlo dňa: 15.7.2015 v čiastke č. 50) 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (vyšlo dňa: 17.7.2015 v čiastke č. 51)

Anotácia právnych predpisov

  O ČOM SA HOVORÍ dary účtovanie zľavových kupónov účtovanie stravných lístkov náhrada škody a DPH zákon o dani z príjmov trovy súdneho konania učtovanie platba platobnou kartou v podvojnom reprezentačné náklady trovy exekúcie účtovanie interné smernice vzor   SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA Účtovný a daňový koktejl: 3-dňové školenie v Tatrách 12.8.2015 - 14.8.2015, Vysoké Tatry Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Jana Mundierová Príďte načerpať nové informácie do Vysokých Tatier. Pripravili sme pre Vás trojdenné školenie, na ktorom môžete spojiť užitočné s príjemným. Prihláška tu! Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2015 10.8.2015, Bratislava Lektor: Ing. Zdenka Karak Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu... Prihláška tu! Zdaňovanie licenčných poplatkov nerezidentov na území SR 17.9.2015, Bratislava Lektor: Odborník z praxe Osvojte si túto oblasť zdaňovania aj s riešením praktických príkladov... Prihláška tu! IFRS komplexný kurz I. 16.9.2015 - 18.9.2015, Vysoké Tatry Lektor: Ing. Jana Mundierová Všetko, čo ste o IFRS nevedeli a mali by ste, sa dozviete na komplexnom trojdňovom školení... Prihláška tu! Špecifiká účtovania vo výrobnej spoločnosti v roku 2015 7.8.2015, Košice Lektor: Ing. Hedviga Vadinová Účtujete vo výrobnej firme? Tento seminár je určený práve Vám. Získajte kvalitné informácie súvisiace s účtovaním zásob, organizácie skladového hospodárstva, opravných položiek... Prihláška tu! IFRS komplexný kurz II. 29.10.2015 - 30.10.2015, Bratislava Lektor: Ing. Jana Mundierová Dvojdenný IFRS kurz je nadstavbou Komplexného kurzu IFRS I. Buďte odborníci v problematike IFRS! Prihláška tu! Trojdňové školenie pre personalistov a mzdárov 21.10.2015 - 23.10.2015, Vysoké Tatry Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová Trojdňové školenie určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre Vás koktejl najžiadanejších tém... Prihláška tu! Trh práce na Slovensku 20.8.2015, Bratislava Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu! NOVÝ PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV - Zákon o ochrane osobných údajov a nový právny základ na spracúvanie osobných údajov a s tým spojené povinnosti, ktoré sú prevádzkovatelia povinní splniť do 1.7.2015 14.9.2015, Bratislava Lektor: JUDr. Miroslava Burčíková Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!   PARTNERI   Zákaznícka zóna Do not fill this: Používateľské meno: Osobné heslo: Zapamätať na tomto počítači Zabudli ste svoje osobné heslo? Registrovať E-mail noviny zadarmo Ako domovskú stránku

 

Pripravované legislatívne zmeny Nové opatrenia Návrhy zákonov

 

Checklisty účtovné

 

IAS/IFRS - prehľady, pravidlá, slovník Prehľad nariadení Európskej komisie, ktorými sa prijali IFRS/IAS IAS Prehľad platných IAS Znenia platných IAS IFRS Prehľad platných IFRS Znenia platných IFRS Interpretácie SIC/IFRIC Interpretácie SIC Interpretácie IFRIC Medzinárodné obchodné podmienky (INCOTERMS) - súbor medzinárodných pravidiel na výklad dodacích podmienok pri medzinárodných obchodoch Prekladový slovník - prekladový slovník pojmov z oblasti IFRS

 

ROČNÉ PREDPLATNÉ

 

NAJNOVŠIE ČLÁNKY ODPOVEDE PREDPISY VZORY NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY ODPOVEDE PREDPISY VZORY Nárok na dávku v nezamestnanosti si musíte uplatniť Registračný list fyzickej osoby v Sociálnej poisťovni v roku 2015 Zamestnávatelia, venujte náležitú pozornosť vypĺňaniu príslušného kódu v registračnom liste fyzickej osoby Ak študenti počas štúdia neboli poistení, po skončení štúdia im nevzniká nárok na dávku v nezamestnanosti Účtovanie daňovej licencie Útla novela zákona o dani z príjmov - účinnosť od 1. 7. 2015 a od 1. 1. 2016 Zmeny v cestovných náhradách od 1. 3. 2015 - 3. časť Novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve od 1. júla 2015 Ak vám vznikne nárok na úrazové dávky, uplatnite si ho čo najskôr Účtovanie mýta v podvojnom účtovníctve Výberové konanie a obsadenie voľnej pozície 2. v poradí v roku 2015 Uvedenie údajov z opravnej faktúry do kontrolného výkazu Účtovanie a odpisy spätného leasingu v roku 2015 Sprevádzanie dieťaťa na psychologické vyšetrenie a pracovné voľno v roku 2015 Vyradenie pohľadávky z účtovníctva Úprava základu dane pri skončení podnikania v priebehu zdaňovacieho obdobia v roku 2015 154/2015 Z.z. novela zák. č. 175/1999 Z. z. a č. 50/1976 Zb. (vyšlo dňa: 7.7.2015 v čiastke č. 48) 156/2015 Z.z. novela op. č. 415/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2015 v čiastke č. 49) 157/2015 Z.z. ustanovuje vzor ponukového listu (vyšlo dňa: 10.7.2015 v čiastke č. 49) 158/2015 Z.z. o požiadavkách na správnu prax prípravy transfúznych liekov (vyšlo dňa: 15.7.2015 v čiastke č. 50) 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (vyšlo dňa: 17.7.2015 v čiastke č. 51)

Anotácia právnych predpisov

Praktický príklad na vyplnenie daňového priznania PO a prílohy za rok 2014 Zmluva o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi na používanie pre služobné a súkromné účely Inventarizácia a vykazovanie krátkodobého finančného majetku a záväzkov Smernica o evidencii DPH pre neplatiteľa DPH Účtovanie prijatého dobropisu v roku 2015 v podvojnom účtovníctve Dňa 1. 7. 2015 nadobudne účinnosť novela zákona o účtovníctve, novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice a novely ďalších zákonov Účtovanie stravovacích poukážok Úpravy v zákone o dani z príjmov pripravované od 1.1.2015 Účtovanie stravných lístkov Od 1.1.2015 budú platiť nové pravidlá pre výpočet výšky nemocenskej dávky Účtovné odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku spolu so zmenami zákona o dani z príjmov účinného od 1. 1. 2015 Máte problém so zaplatením dane? Môžete požiadať o odklad jej platenia alebo o jej zaplatenie v splátkach! Zaradenie prenajatej budovy do odpisovej skupiny od 1. 1. 2015 Ako zaúčtovať došlú faktúru z ČR? Darovacia zmluva a zmluva o reklame z daňového a účtovného hľadiska Účtovanie vyradenia dlhodobého odpisovaného majetku predajom Zaúčtovanie došlej faktúry - pôžička na mobilný telefón Stravné pre zamestnancov - zaúčtovanie, výpočet kalkulácie a výpočet DPH. Finančný príspevok na stravovanie v roku 2014 Vyplatenie dividend a odvod poistného Vznikne zamestnancovi nárok na alikvótnu časť dovolenky? Akým spôsobom sa má účtovať podľa zmluvy o prevode obchodného podielu? 595/2003 Z.z. , Zákon o dani z príjmov, v znení účinnom k 1.7.2015 311/2001 Z.z. , Zákon Zákonník práce, v znení účinnom k 1.4.2015 222/2004 Z.z. , Zákon o dani z pridanej hodnoty, v znení účinnom k 1.7.2015 431/2002 Z.z. , Zákon o účtovníctve, v znení účinnom k 1.7.2015 7/2005 Z.z. , Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 29.4.2015 665/2005 Z.z. , Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2012 513/1991 Zb. , Obchodný zákonník, v znení účinnom k 1.7.2015 283/2002 Z.z. , Zákon o cestovných náhradách, v znení účinnom k 1.3.2015 580/2004 Z.z. , Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.5.2015 578/2004 Z.z. , Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.6.2015 Smernica o zásadách a účtovaní pokladnice Smernica o postihu zamestnancov pri porušovaní pracovnej disciplíny Smernica o práci nadčas a pracovnej pohotovosti Smernica o pravidlách a postupoch spracovania a ochrany osobných údajov pri zabezpečovaní personálno-mzdovej agendy Smernica o oceňovaní vlastných výkonov vo finančnom účtovníctve

 

PRÁVE ČÍTANÉ

 

Najhľadanejšie slová daňová licencia transferové ocenovanie prenesenie daňovej povinnosti účtovanie zábezpeky účtovanie dobropisu Účtovanie diaľničných známok refakturácia služieb z pohľadu DPH interné smernice vzor trovy exekúcie účtovanie učtovanie platba platobnou kartou v ... úhrada faktúr v hotovosti 80% náklady PHM účtovanie stravných lístkov faktúra za ubytovanie Zaradenie majetku do odpisových skupín

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE Najbližšia udalosť 27.7.2015 - Podanie daňového priznania k DPH a splatnosť DPHĎalšie povinnosti pre tento deň... Kurzy mien 27.7.2015  USD 1,09 (0)  GBP 0,71 (0)  PLN 4,13 (0)  CZK 27,04 (0) viac Sadzby NBS Platné od 10. 9. 2014 Jednodňové refinančné operácie 0,30 % Hlavné refinančné operácie 0,05 % Jednodňové sterilizačné operácie -0,00 % viac Cestovné náhrady Stravné v SR 9,80 EUR Stravné v ČR 600 CZK ostatné Daňoví poradcoviaSúdySúdni exekútoriKatastrálne úradyŽivnostenské úradyDaňové úrady TÉMA MESIACA

Novely daňových zákonov od 1.1.2016

 

VIETE, ŽE?

Viete, že UAD profi garantuje správnosť a aktuálnosť článkov označených logom GARANCIA? Viac v O UAD profi.

Viete, že UAD profi ponúka viac než 3 300 garantovaných článkov a je tak najväčšou odbornou online knižnicou pre dane, účtovníctvo, mzdy a personalistiku v SR? Viac v O UAD profi.

Viete, že TERAZ môžete na UAD profi využiť časové filtrovanie dokumentov podľa dátumu ich platnosti a zároveň prepínať medzi jednotlivými časovými verziami dokumentov? Viac v O UAD profi.

Viete, že UAD profi ponúka viac ako 400 judikátov z oblasti daní, účtovníctva, miezd a pracovného práva? Viac v O UAD profi.

Viete, že UAD profi ponúka viac ako 200 vzorov z oblasti daní, účtovníctva, miezd a pracovného práva? Viac v O UAD profi.

Viete, že TERAZ nájdete na UAD profi aj články z oblasti miezd a personalistiky? Viac v O UAD profi.

Viete, že TERAZ môžete mesačne absolvovať až 2 on-line semináre v rámci predplatného UAD profi? Viac v O UAD profi.

Viete...


profi, zákona, Účtovanie, viete, novela, dashöfer, zákon, súvisiace, verlag, znení, účtovníctve, vyšlo, účinnom, čiastke, článok, celý, zdroj, príjmov, lektor, prihláška, zákonov, účtovanie, majetku, nárok, zamestnancov, môžete, bratislava, smernica, výpočet, zákonník, údajov, zmluva, podvojnom, účinnosť, lístkov, novely, zmeny, dávku, nezamestnanosti, doplnení, školenie, online, faktúry, zmene, podľa, stravných, odpisy, informácie, dlhodobého, prehľad, práce, ČlÁnky, predpisy, nové, ktoré, pripravované, osobných, platných, povinnosti, zamestnancovi, predplatiteľov, prístupný, nadobudne, zaúčtovanie, dobropisu, dokument, stravné, daňového, koktejl, niektorých, stravovanie, pokladnice, oblasti, mundierová, dávky, operácie, zaradenie, ponúka, teraz, miezd, problém, účtovníctva, interpretácie, slovník, odpovede, časť, vznikne, pravidlá, poukážok, potrebné, opravnej, alebo, odpisovej, skupiny, vyšetrenie, psychologické, dieťaťa, zmluvy, pracovnej, semináre, heslo, osobné, najnovŠie, výberové, ktorý, konanie, voľno, prípade, hmotného, zákone, Úpravy, daňový, trovy, vysoké, tatrách, Účtovný, tomto, stravovacích, používaní, prijatého, článkov, elektronickej, registračnej, predpisov, ďalších, tatry, uad profi, roku 2015, viete že, verlag dashöfer, celý článok, znení účinnom, zdroj verlag, vyšlo dňa, profi plus, profi viete, novela zákona, článok súvisiace, stravných lístkov, lektor ing, 2015 bratislava, bratislava lektor, 2015 ing, nadobudne účinnosť, doplnení niektorých, podvojnom účtovníctve, osobných údajov, niektorých zákonov, pre predplatiteľov, článok dokument, predplatiteľov uad, prístupný pre, mup súvisiace, že uad, ponúka viac, že teraz, príjmov pripravované, 2015 vysoké, Účtovanie stravných, ing jana, jana mundierová, zákonník práce, profi ponúka, tatry lektor, vysoké tatry, používaní elektronickej, roku 2014, psychologické vyšetrenie, Účtovanie prijatého, prijatého dobropisu, odpisovej skupiny, súvisiace Účtovanie, www uad, ias ifrs, výberové konanie, opravnej faktúry, 2015 nadobudne, účinnosť novela, ďalších zákonov, 431 2002, Účtovanie stravovacích, stravovacích poukážok, novely ďalších, registračnej pokladnice, účtovníctve novela, osobné heslo, elektronickej registračnej, 311 2001, zdroj verlag dashöfer, uad profi plus, uad profi viete, celý článok súvisiace, 2015 bratislava lektor, celý článok dokument, doplnení niektorých zákonov, vysoké tatry lektor, 2015 vysoké tatry, profi ponúka viac, ing jana mundierová, uad profi ponúka, Účtovanie stravných lístkov, elektronickej registračnej pokladnice, nadobudne účinnosť novela, 2015 nadobudne účinnosť, Účtovanie prijatého dobropisu, účinnosť novela zákona, účtovníctve novela zákona, novely ďalších zákonov, používaní elektronickej registračnej, Účtovanie stravovacích poukážok