www.d-u.sk - Účtovníctvo a dane | Katalóg dnik.sk

www.d-u.sk - Účtovníctvo a dane

Účtovníctvo a dane // Portál pre účtovníkov a personalistov // účtovníctvo, dane, mzdy, zákony

URL adresa: http://www.d-u.sk

Doplňujúce informácie o webe:
ISO-8859-2

ISO 9001 FAQ Nápoveda Objednať Kontakt Registrovať  Prihlásiť Do not fill this: Zapamätať na tomto počítači Zabudli ste svoje osobné heslo? Online knižnica www.uad.sk Účtovníctvo, dane, mzdy Domov Obsah Tlačivá Právne predpisy Video a online semináre Postupy účtovania Cenník NAJNOVŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK Obmedzenie trvania prekážky na strane zamestnanca zamestnávateľom v roku 2014 23.11.2014, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer Má právo nadriadený orgán (zriaďovateľ) našej organizácie pri prekážkach v práci (§ 141 ods.2), ak máme vydanú vnútornú smernicu o osobných prekážkach v práci (vyšetrenie u lekára a sprievod ), určiť, koľko má trvať táto prekážka alebo je to výlučne v ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi plus & MUP Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace Ubytovanie obchodných partnerov - náklady na zariadenie daňovo uznaným nákladom 23.11.2014, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer Môže firma prenajať byt, za účelom ubytovania obchodných partnerov? A na svoje náklady vybaviť tento byt kuchynskou linkou, práčkou, umývačkou, elektrickou rúrou? Môžu byť tieto náklady (náklad za prenájom a vybavenie bytu) daňovo uznaným nákladom pre firmu? ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Súvisiace Uplatnenie DPH pri sprostredkovaní predaja obchodného podielu v roku 2014 23.11.2014, Ing. Vladimír Bartoš, daňový poradca Bakertilly Slovakia, Zdroj: Verlag Dashöfer Spoločnosť kúpila obchodný podiel vo výške 100 % v s.r.o. Za sprostredkovanie predaja obchodného podielu sprostredkovateľ vystavil faktúru za sprostredkovanie s DPH. Je to správne? Patrí toto sprostredkovanie medzi finančné služby oslobodené od dane? ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace Vedenie účtovníctva a uchovávanie účtovných a daňových záznamov v zahraničí v roku 2014 23.11.2014, Ing. Vladimír Bartoš, daňový poradca Bakertilly Slovakia, Zdroj: Verlag Dashöfer Je v našej legislatíve uzákonené, že server s celou účtovnou databázou a účtovnými dokladmi môžu byť umiestnené v zahraničí a nie na Slovensku? Ide o to, že v spoločnosti sa ruší finančné oddelenie a celé účtovníctvo by malo byť vedené v zahraničí zahraničnou ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace Work-life balance - HR stratégia budúcnosti 21.11.2014, Mgr. Dominika Vargová, Zdroj: Verlag Dashöfer Work-life balance - HR stratégia budúcnosti Vysoké pracovné požiadavky na zamestnancov, vyplývajúce z dynamiky trhu, majú u mnohých zamestnancov za následok neželaný jav, akým je stres. Ten, síce, v istej miere vie motivovať k vyšším výkonom, no pri jeho ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi plus & MUP Súvisiace Viac článkov   NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK Pohľadávky a ich účtovanie v roku 2014 15.8.2014, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer Pohľadávky predstavujú peňažné vyjadrenie nároku veriteľa na peňažné alebo nepeňažné plnenie, ktoré umožní vyrovnanie pohľadávky. Predstavujú súčasť majetku podniku, a preto sa v súvahe vykazujú na strane aktív a sú teda zahrnuté do sumy majetku. Jediný druh ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace Pripravované zmeny zákona o dani z príjmov od 1.1.2015 20.8.2014, Ing. Jana Kušnírová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer Výsledkom medzirezortného pripomienkového konania je návrh novely zákona o dani z príjmov, pričom zmeny sa dotkú ako fyzických, tak aj právnických osôb. Medzi najvýznamnejšie úpravy by mali patriť zmeny v odpisovej politike, uplatňovaní daňových výdavkov a ... celý článok Súvisiace Kontrolný výkaz od 1. 1. 2014 - postup pri jeho vypĺňaní 10.1.2014, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty podáva podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, každý platiteľ dane (registrovaný podľa § 4 , § 4a , § 5 alebo § 6 zákona o DPH) za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré ... celý článok Súvisiace Úpravy v zákone o dani z príjmov pripravované od 1.1.2015 26.8.2014, Ing. Zdenka Kováčová, Zdroj: Verlag Dashöfer Vláda SR predložila na rokovanie NR SR novelu zákona č. 595/2013 Z.z. o dani z príjmov, ktorá s účinnosťou od 1.1.2015 prináša významné zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických aj právnických osôb. Zmeny v odpisovaní hmotného majetku 1. zavedenie limitov 1.1. ... celý článok Súvisiace Smernica o pravidlách a postupoch spracovania a ochrany osobných údajov pri zabezpečovaní personálno-mzdovej agendy 24.1.2014, Ing. Zuzana Neupauerová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer Stiahnuť dokument Názov spoločnosti / organizácie ( adresa, IČO )       Názov smernice   Pravidlá a postupy spracovania a ochrany osobných údajov pri zabezpečovaní personálno-mzdovej agendy     Prílohy   Príloha č. x Vypracovanie ... celý článok Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014 | 2013Súvisiace   NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY 296/2014 Z.z. o sumách stravného (vyšlo dňa: 29.10.2014 v čiastke č. 91) 297/2014 Z.z. ustanovuje sumu minimálnej mzdy na rok 2015 (vyšlo dňa: 31.10.2014 v čiastke č. 92) 298/2014 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 5.11.2014 v čiastke č. 93) 299/2014 Z.z. novela zák. č. 462/2007 Z. z. a č. 143/1998 Z. z. (vyšlo dňa: 5.11.2014 v čiastke č. 93) 301/2014 Z.z. novela zák. č. 650/2004 Z. z. a č. 43/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 5.11.2014 v čiastke č. 93)

Anotácia právnych predpisov

  O ČOM SA HOVORÍ stravné lístky poznámky k účtovnej závierke 2013 oprava chýb minulého účtovného obdobia darčekové poukážky zmena z hospodárskeho roka na kalendárny rok refaktúrácía leteniek účtovanie počas pozastavenia živnosti vypocet dochodku leasing účtovanie zábezpeky   SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

IFRS komplexný kurz I.

3.12. - 5.12.2014, KošiceLektorka: Ing. Jana Mundierová

Trojdenné školenie venované problematike medzinárodných účtovných štandardov. Je určené účtovníkom, ktorí sa chcú v problematike zdokonaliť, prípadne získať prehľad o medzinárodných účtovných štandardoch... Prihláška tu!

Medzinárodné zdaňovanie

8.12.2014, BratislavaLektor: Ing. Peter KuchárProstredníctvom interpretácie príslušných daňových a iných súvisiacich právnych predpisov a zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s Českou republikou a na príkladoch ich uplatňovania v praxi získajte prehľad a základné znalosti v oblasti zdaňovania príjmov nerezidentov na území Slovenskej republiky... Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2014

10.12.2014, BratislavaLektorka: Ing. Zdenka Karak

Dokumentácia transferového oceňovania je dôkaz, ktorým daňový subjekt preukazuje, že transakcie, ktoré uskutočňuje so zahraničnými závislými osobami sú v súlade s princípom nezávislého vzťahu. Dokumentáciu môže v súčasnosti správca dane požadovať pri začatí daňovej kontroly, pričom lehota na predloženie tejto dokumentácie je 60 dní... Prihláška tu!

Česko-slovenské účtovníctvo, DPH a DzP

10.12.2014 - 12.12.2014, BratislavaLektori: Kolektív lektorov z praxe

Získajte prehľad v rozdieloch medzi účtovníctvom, daňou z pridanej hodnoty a daňou z príjmov medzi Českom a Slovenskom.... Prihláška tu!

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2015

11.12.2014, BratislavaLektori: kolektív autorovNa konferencii si budete môcť vypočuť dôležité informácie o schválených a  pripravovaných zmenách legislatívy z oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, daňového poriadku, účtovníctva, ale i o zmenách v sociálnom  zdravotnom poistení... Prihláška tu!

Uzávierkové účtovné operácie a zostavenie účtovnej závierky v PÚ

17.12.2014, BratislavaLektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Seminár sa zaoberá účtovaním účtovných prípadov na konci účtovného obdobia ako napr. zaúčtovaním opravných položiek, časovým rozlišovaním nákladov a výnosov, tvorbou rezerv, účtovaním o nevyfakturovaných dodávkach, usporiadaním účtov, ktoré nesmú k 31.12. vykazovať zostatky, problematikou účtovných a daňových odpisov vrátane stručného zhodnotenia daňových dopadov týchto účtovných prípadov... Prihláška tu!

  PARTNERI   Najčítanejšie články Pohľadávky a ich účtovanie v roku 2014 Pripravované zmeny zákona o dani z príjmov od 1.1.2015 Kontrolný výkaz od 1. 1. 2014 - postup pri jeho vypĺňaní Úpravy v zákone o dani z príjmov pripravované od 1.1.2015 Smernica o pravidlách a postupoch spracovania a ochrany osobných údajov pri zabezpečovaní personálno-mzdovej agendy Stručný prehľad navrhovaných zmien v zákone o dani z príjmov k 1.1.2015 Prenájom nebytových priestorov z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2014 Účtovanie poistného plnenia Úprava minimálnej mzdy od 1.1.2014 a jej dopady na vybrané mzdové parametre Schválená novela zákona o používaní ERP nadobudne účinnosť v dvoch etapách - 1.10.2014 a 1.1.2015 Najčítanejšie odpovede Zaúčtovanie došlej faktúry - pôžička na mobilný telefón Ako zaúčtovať poplatky, budú vchádzať aj do obstarávacej ceny auta? Kontrolný výkaz k DPH - na čo si dávať pozor Ako zaúčtovať v PÚ leasing osobného motorového vozidla platiteľa DPH? Kontrolný výkaz - došlé faktúry za nákupy materiálu (správne vyplnenie) Účtovanie pohybu na platobnej karte Vznikne zamestnancovi nárok na alikvótnu časť dovolenky? Zábezpeka (depozit) vo výške 2-mesačného nájomného Účtovanie stravných lístkov - 2014 Predčasné ukončenie leasingu Najnavštevovanejšie semináre Účtovný a daňový koktejl: 3-dňové školenie v Tatrách Prehľad peňažných tokov - CASH FLOW Odložená daň – účtovanie a vykazovanie Účtovný a mzdový koktejl – praktické témy a konzultácie v Tatrách TOP 10 účtovných a daňových tém v praktických príkladoch

 

 

 

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13 P.O. BOX 323 814 99 Bratislava 1

tel:     + 421 - 2 - 33005555 fax:    + 421 - 2 - 33005550 e-mail: info@dashofer.sk

ĎALŠIE PROJEKTY VYDAVATEĽSTVA, KTORÉ BY VÁS MOHLI ZAUJÍMAŤ

www.mup.sk

www.dph.sk

www.ifrsonline.sk

www.dashofer.sk

www.anafin.sk

www.smerniceonline.sk

www.vdu.sk

www.eseminare.sk

Copyright © 1997 - 2014 by Dashöfer Holding, Ltd. ...

profi, dashöfer, verlag, príjmov, článok, celý, zdroj, zákona, zmeny, účtovných, dokument, predplatiteľov, daňových, prihláška, prístupný, prehľad, kontrolný, výkaz, vyšlo, hodnoty, pridanej, čiastke, účtovanie, verziách, súvisiace, dostupné, časových, 2014súvisiace, novela, osobných, daňový, ktoré, online, pohľadávky, pripravované, medzi, mzdovej, agendy, Účtovanie, alebo, personálno, predpisov, náklady, sprostredkovanie, majetku, zahraničí, zákone, údajov, ochrany, spracovania, zabezpečovaní, uad profi, verlag dashöfer, celý článok, zdroj verlag, profi plus, roku 2014, 2014 ing, predplatiteľov uad, článok dokument, pre predplatiteľov, prístupný pre, kontrolný výkaz, vyšlo dňa, pridanej hodnoty, verziách 2015, časových verziách, phd zdroj, mup dostupné, zabezpečovaní personálno, personálno mzdovej, mzdovej agendy, novela zák, pri zabezpečovaní, osobných údajov, pri jeho, článok súvisiace, ochrany osobných, www uad, údajov pri, uad profi plus, zdroj verlag dashöfer, celý článok dokument, časových verziách 2015, phd zdroj verlag, personálno mzdovej agendy, zabezpečovaní personálno mzdovej, ochrany osobných údajov, celý článok súvisiace, pri zabezpečovaní personálno