www.d-u.sk - Účtovníctvo a dane | Katalóg dnik.sk

www.d-u.sk - Účtovníctvo a dane

Účtovníctvo a dane // Portál pre účtovníkov a personalistov // účtovníctvo, dane, mzdy, zákony

URL adresa: http://www.d-u.sk

Doplňujúce informácie o webe:
ISO-8859-2

ISO 9001 FAQ Nápoveda Objednať Kontakt Registrovať  Prihlásiť Do not fill this: Zapamätať na tomto počítači Zabudli ste svoje osobné heslo? Online knižnica www.uad.sk Účtovníctvo, dane, mzdy Domov Obsah Tlačivá Právne predpisy Video a online semináre Postupy účtovania Cenník NAJNOVŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK Od nového roka si môžete založiť tzv. jednoeurovú eseročku. Pozor na prípadné riziká! 15.9.2014, Zdroj: accace.com Plánovaná novela Obchodného zákonníka predstaví od 1. januára 2015 dva základné typy spoločnosti s ručením obmedzením. Novinkou bude tzv. jednoeurová eseročka, ktorej výška minimálneho základného imania je na úrovni 1 eura. Druhý typ eseročky s nižším počtom ... celý článok Súvisiace Vyúčtovanie faktúry v kontrolnom výkaze 12.9.2014, Ing. Antónia Parajková, Zdroj: Verlag Dashöfer Ing. Antónia Parajková Vyúčtovacia faktúra za energie (od firmy, ktorá nám fakturuje prenájom kancelárskych priestorov a aj energii - voda, elektrina, plyn) za 1. polrok obsahuje spotrebované energie za 1. polrok, potom sú jedným riadkom odpočítané zálohy (s ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Súvisiace Posudzovanie času stráveného na pracovnej ceste 12.9.2014, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer Ing. Ľuboslava Minková Čas strávený na pracovnej ceste v rámci pracovného času je potrebné posudzovať podľa ustanovenia § 37 ZCN. Čas strávený na pracovnej ceste po pracovnom čase sa posudzuje podľa ZP (práca nadčas, pracovná pohotovosť) alebo sa naň vôbec ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi plus & MUP Súvisiace | Dostupné v časových verziách: 2014 | 2013 | 2012 | 2011 Pracovná cesta konateľa a základná náhrada 9.9.2014, Ing. Marta Rešetková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer Je možné účtovať do daňových nákladov roku 2013, 2014 základnú náhradu za každý 1 km jazdy, ktorej výšku stanovuje ministerstvo a v súčasnosti je táto vo výške pre automobily 0,183 Eura / 1km? Spoločnosť s r.o. má v prenájme od konateľa ako občana osobné auto. ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Súvisiace Prenájom skladu alebo skladovacie služby 9.9.2014, Ing. Antónia Parajková, Zdroj: Verlag Dashöfer Sme slovenský platiteľ DPH, českému platiteľovi DPH (je registrovaný pre DPH aj na Slovensku) budeme prenajímať náš sklad v SR, kde bude mať umiestnený svoj tovar, zároveň mu ale budeme s tovarom manipulovať (prevzatie, balenie pre jeho zákazníkov, výdaj). Máme ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Súvisiace Viac článkov   NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK Smernica o pravidlách a postupoch spracovania a ochrany osobných údajov pri zabezpečovaní personálno-mzdovej agendy 24.1.2014, Ing. Zuzana Neupauerová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer Ing. Zuzana Neupauerová, PhD. Stiahnuť dokument Názov spoločnosti / organizácie ( adresa, IČO )       Názov smernice   Pravidlá a postupy spracovania a ochrany osobných údajov pri zabezpečovaní personálno-mzdovej agendy     Prílohy   Príloha č. x Vypracovanie ... celý článok Súvisiace | Dostupné v časových verziách: 2014 | 2013 Schválená novela zákona o používaní ERP nadobudne účinnosť v dvoch etapách - 1.10.2014 a 1.1.2015 7.8.2014, Ing. Beáta Buláková, Zdroj: Verlag Dashöfer Dňa 8. júla 2014 NR SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o DPH a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy, medzi nimi i zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice (zákon č. 289/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov). Dňa 8. ... celý článok Súvisiace Kontrolný výkaz od 1. 1. 2014 - postup pri jeho vypĺňaní 10.1.2014, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty podáva podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, každý platiteľ dane (registrovaný podľa § 4 , § 4a , § 5 alebo § 6 zákona o DPH) za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré ... celý článok Súvisiace Vyhláška o spôsobe označovania platby dane bude doplnená - účinnosť nadobudne 1.1.2015 10.7.2014, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer Dňa 1. 1. 2012 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane. Prax si však vyžiadala jej doplnenie. Preto MF SR vypracovalo a do medzirezortného pripomienkového konania predložilo ... celý článok Súvisiace Prenájom nebytových priestorov z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2014 21.3.2014, Ing. Marta Rešetková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu sú upravené zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je prenajímateľ povinný odovzdať nebytový priestor nájomcovi v stave spôsobilom na dohovorené ... celý článok Súvisiace   NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY 123/2014 Z.z. ustanovuje zoznam krajín so sťaženými životnými podmienkami (vyšlo dňa: 10.5.2014 v čiastke č. 41) 125/2014 Z.z. novela výn. 410/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 10.5.2014 v čiastke č. 41) 127/2014 Z.z. ustanovuje zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje poistencovi verejného zdravotného poistenia dispenzarizácia, frekvencia vyšetrení a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykonávajúci dispenzarizáciu (vyšlo dňa: 16.5.2014 v čiastke č. 42) 135/2014 Z.z. o uložení Dodatku č. 4 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 29.5.2014 v čiastke č. 45) 141/2014 Z.z. novela nar. vl. č. 87/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 31.5.2014 v čiastke č. 50)

Anotácia právnych predpisov

  O ČOM SA HOVORÍ vrátenie DPH podiely na zisku účtovanie časové rozlíšenie stravné lístky oprava chýb minulého účtovného obdobia interné smernice vzor DPH na bonusy, zľavy a skontá účtovanie nájmu refakturácia služieb z pohľadu DPH uctovanie poskytnutej pozicky   SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Majetok spoločnosti v roku 2014 - aktuálne informácie

26.9.2014, BratislavaLektorka:Ing. Hedviga Vadinová

Príďte načerpať všetky potrebné informácie i o zmenách ktoré nadobudli platnosť od januára 2014.... Prihláška tu!

Certifikované štúdium - Účtovník špecialista

29.9 - 31.10.2014, BratislavaLektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.Štúdium ukončené skúškou a certifikátom udeleným Stredoeurópskou vysokou školou. Účtovník špecialista je prípravou na seniorskú pozíciu účtovníka. Je určený účtovníkom, ktorí pracujú na juniorských pozíciách, účtovníkom, ktorí sa chcú vo svojej práci zdokonaliť... Prihláška tu!

Novela zákona o DPH účinná od 01.10. 2014 a od 01.01. 2015

30.9.2014, ŽilinaLektor: Ing. Martin Ťažký

V októbri 2014 a zároveň od januára 2015 nadobudnú účinnosť zmeny súvisiace s novelou zákona o DPH. Pripravte sa na zmeny na našom školení... Prihláška tu!

TOP 10 účtovných a daňových tém v praktických príkladoch

3.10.2014, BratislavaLektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Aplikujte zákonnú úpravu vybraných oblastí z praxe na konkrétnych príkladoch s dôrazom na účtovné a daňové aspekty danej problematiky v príkladoch... Prihláška tu!

Pohľadávky v podnikateľskej praxi

14.10.2014, BratislavaLektori: kolektív autorovPrinášame Vám v poradí už piaty ročník konferencie zameranej na pohľadávky v podnikateľskej praxi. Na konferencii budú riešené rizikové pohľadávky z účtovného a daňového pohľadu, ako i pohľadávky voči dlžníkom v zahraničí... Prihláška tu!

Daňová kontrola miestnych daní – vybrané príležitosti pre obce

31.10.2014, ŽilinaLektor: Ing. Emil Burák PhD.

Seminár je zameraný na daňovú kontrolu miestnych daní. Prinášame Vám vzdelávanie, ktoré je pragmatickou šancou a užitočnou príležitosťou pre zlepšenie rozpočtov každej municipiality z 3000 obcí a miest na Slovensku... Prihláška tu!

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2015

7.11.2014, BratislavaLektori: kolektív autorovNa konferencii si budete môcť vypočuť dôležité informácie o schválených a  pripravovaných zmenách legislatívy z oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, daňového poriadku, účtovníctva, ale i o zmenách v sociálnom  zdravotnom poistení... Prihláška tu!

Ročná závierka a analýza účtovných výkazov

28.11.2014, BratislavaLektor: Ing. Dušan PreisingerCieľom seminára je, aby účastníci získali zručnosti pri analýzach účtovných výkazov. Obsahom seminára sú tiež  metódy vyhodnotenia významných účtovných položiek na základe z nich spracovaných pomerových ukazovateľov a ich previazanosti... Prihláška tu!

  PARTNERI   Zákaznícka zóna Do not fill this: Užívateľské meno: Osobné heslo: Zapamätať na tomto počítači Zabudli ste svoje osobné heslo? Registrovať E-mail noviny zadarmo Nastaviť ako domovskú stránku

 

ROČNÉ PREDPLATNÉ

 

PRÁVE ČÍTANÉ

 

TÉMA MESIACA

Najčastejšie chyby pri podávaní kontrolného výkazu DPH

Ako sa vyhnúť chybám pri vypĺňaní daňových priznaní a kontrolného výkazu

Kontrolný výkaz pre DPH od 1. 1. 2014

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

15.9.2014 - Odvod dane z príjmov FO a PO

Kurzy mien 12.9.2014  USD 1,29 (-0)  GBP 0,8 (-0)  PLN 4,2 (-0)  CZK 27,64 (-0,08) viac Sadzby NBS Platné od 11. 6. 2014 Jednodňové refinančné operácie 0,40 % Hlavné refinančné operácie 0,15 % Jednodňové sterilizačné operácie -0,10 % viac Cestovné náhrady Stravné v SR 9,30 EUR Stravné v ČR 600 CZK ostatné Daňoví poradcoviaSúdySúdni exekútoriKatastrálne úradyŽivnostenské úradyDaňové úrady VSTUP DO ZÁKONOV  Rýchly vstup do zákonov   Komentár zákona 

Zákon o účtovníctve

431/2002 Z.z.

Zákon o dani z príjmov

595/2003 Z.z.

Zákon o dani z pridanej hodnoty

222/2004 Z.z.

Daňový poriadok

563/2009 Z.z.

Zákonník práce

311/2001 Z.z.

Zákon o sociálnom poistení

461/2003 Z.z.

Zákon o zdravotnom poistení

580/2004 Z.z.

Komentár k Zákonníku práce Komentár k zákonu o dani z príjmu Komentár k zákonu DPH

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

Zákon

Posledná zmena (aktuálna verzia)

Najbližšia zmena (v budúcnosti)

Zákon o účtovníctve

1.1.2014

-

Zákon o dani z príjmov

1.9.2014

1.1.2016

Zákon o dani z pridanej hodnoty

1.1.2014

1.1.2017

Občiansky zákonník

13.6.2014

1.4.2015

Obchodný zákonník

1.1.2014

-

Zákonník práce

1.7.2014 

Živnostenský zákon

1.8.2014

1.10.2015 

Zákon o sociálnom poistení

1.9.2014 

1.8.2016 

Zákon o zdravotnom poistení

30.6.2014 

1.1.2017 

 

LAST MINUTE SEMINÁRE Ročná závierka a analýza účtovných výkazov 18.9. Total Cost of ownership - Náklady počas celkovej doby životnosti 19.9. Hodnotenie úrovne likvidity a bonity odberateľa 19.9.

 

VIETE, ŽE?

Viete, že UAD profi garantuje správnosť a aktuálnosť článkov označených logom GARANCIA? Viac v O UAD profi.

Viete, že UAD profi ponúka viac než 3 300 garantovaných článkov a je tak najväčšou odbornou online knižnicou pre dane, účtovníctvo, mzdy a personalistiku v SR? Viac v O UAD profi.

Viete, že TERAZ môžete na UAD profi využiť časové filtrovanie dokumentov podľa dátumu ich platnosti a zároveň prepínať medzi jednotlivými časovými verziami dokumentov? Viac v O UAD profi.

Viete, že UAD profi ponúka viac ako 400 judikátov z oblasti daní, účtovníctva, miezd a pracovného práva? Viac v O UAD profi.

Viete, že UAD profi ponúka viac ako 200 vzorov z oblasti daní, účtovníctva, miezd a pracovného práva? Viac v O UAD profi.

Viete, že TERAZ nájdete na UAD profi aj články z oblasti miezd a personalistiky? Viac v O UAD profi.

Viete, že TERAZ môžete mesačne absolvovať až 2 on-line semináre v rámci predplatného UAD profi? Viac v O UAD profi.

Viete, že za pravidelné používanie UAD profi získate po roku certifikát celoživotného vzdelávania? Viac v O UAD profi.

Viete, že si môžete UAD profi nastaviť ako domovskú stránku?

Viete, že v prípade UAD profi platí: hľadať = nájsť? Na tomto portáli ide o synonymá.

Viete, že žiadny problém nezostane s UAD profi nevyriešený?

Viete, že s UAD profi budete mať rýchle dostupné garantované informácie pre dane, účtovníctvo, mzdy a personalistiku?

 

Najčítanejšie články Smernica o pravidlách a postupoch spracovania a ochrany osobných údajov pri zabezpečovaní personálno-mzdovej agendy Schválená novela zákona o používaní ERP nadobudne účinnosť v dvoch etapách - 1.10.2014 a 1.1.2015 Kontrolný výkaz od 1. 1. 2014 - postup pri jeho vypĺňaní Vyhláška o spôsobe označovania platby dane bude doplnená - účinnosť nadobudne 1.1.2015 Prenájom nebytových priestorov z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2014 Úpravy v zákone o dani z príjmov pripravované od 1.1.2015 Úprava minimálnej mzdy od 1.1.2014 a jej dopady na vybrané mzdové parametre Zmena sadzby dane z motorových vozidiel od 1.1.2015 Najčastejšie chyby pri podávaní kontrolného výkazu DPH Uplatňovanie paušálnych výdavkov FO v roku 2014 Najčítanejšie odpovede Zaúčtovanie došlej faktúry - pôžička na mobilný telefón Ako zaúčtovať poplatky, budú vchádzať aj do obstarávacej ceny auta? Kontrolný výkaz k DPH - na čo si dávať pozor ERP a úhrada faktúry v hotovosti Kontrolný výkaz - došlé faktúry za nákupy materiálu (správne vyplnenie) Ako zaúčtovať v PÚ leasing osobného motorového vozidla platiteľa DPH? Vznikne zamestnancovi nárok na alikvótnu časť dovolenky? Účtovanie pohybu na platobnej karte Daňová povinnosť pri predaji kovového šrotu Zábezpeka (depozit) vo výške 2-mesačného nájomného Najnavštevovanejšie semináre Účtovný a daňový koktejl: 3-dňové školenie v Tatrách Prehľad peňažných tokov - CASH FLOW Odložená daň – účtovanie a vykazovanie Účtovný a mzdový koktejl – praktické témy a konzultácie v Tatrách TOP 10 účtovných a daňových tém v praktických príkladoch

 

 

 

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13 P.O. BOX 323 814 99 Bratislava 1

tel:     + 421 - 2 - 33005555 fax:    + 421 - 2 - 33005550 e-mail: info@dashofer.sk

ĎALŠIE PROJEKTY VYDAVATEĽSTVA, KTORÉ BY VÁS MOHLI ZAUJÍMAŤ

www.mup.sk

www.dph.sk

www.ifrsonline.sk

www.dashofer.sk

www.anafin.sk

www.smerniceonline.sk

www.vdu.sk

www.eseminare.sk

Copyright © 1997 - 2014 by Dashöfer Holding, Ltd. ...

profi, zákon, viete, súvisiace, dashöfer, celý, článok, zákona, verlag, zdroj, prihláška, hodnoty, pridanej, účtovných, novela, kontrolný, podľa, účinnosť, výkaz, poistení, online, vyšlo, dokument, čiastke, príjmov, nadobudne, oblasti, informácie, daní, pohľadávky, pohľadu, príkladoch, zmeny, predpisov, daňových, predplatiteľov, osobné, prístupný, priestorov, faktúry, prenájom, zákonník, komentár, môžete, teraz, miezd, účtovanie, stravné, zmenách, zmena, ponúka, martin, výkazov, zdravotnom, účtovníctva, kontrolného, výkazu, práce, sociálnom, operácie, bratislavalektor, neskorších, dostupné, alebo, pracovného, zároveň, článkov, ochrany, spracovania, ceste, pracovnej, semináre, predpisy, januára, spoločnosti, parajková, antónia, osobných, údajov, vyhláška, ktoré, spôsobe, označovania, nebytových, platby, vypĺňaní, heslo, personálno, zabezpečovaní, mzdovej, agendy, tomto, používaní, práva, uad profi, viete že, celý článok, verlag dashöfer, zdroj verlag, 2014 ing, profi viete, pridanej hodnoty, profi plus, kontrolný výkaz, článok súvisiace, vyšlo dňa, článok dokument, prístupný pre, roku 2014, phd zdroj, že uad, predplatiteľov uad, pre predplatiteľov, mup súvisiace, nebytových priestorov, platby dane, že teraz, 2014 bratislavalektor, kontrolného výkazu, označovania platby, ponúka viac, profi ponúka, účtovných výkazov, zdravotnom poistení, bratislavalektor ing, zabezpečovaní personálno, pracovnej ceste, ochrany osobných, dashöfer ing, antónia parajková, www uad, ing antónia, osobných údajov, údajov pri, novela zákona, neskorších predpisov, mzdovej agendy, personálno mzdovej, pri zabezpečovaní, osobné heslo, spôsobe označovania, zdroj verlag dashöfer, uad profi viete, uad profi plus, celý článok súvisiace, celý článok dokument, phd zdroj verlag, označovania platby dane, profi ponúka viac, uad profi ponúka, spôsobe označovania platby, pri zabezpečovaní personálno, ing antónia parajková, ochrany osobných údajov, zabezpečovaní personálno mzdovej, personálno mzdovej agendy