www.d-u.sk - Účtovníctvo a dane | Katalóg dnik.sk

www.d-u.sk - Účtovníctvo a dane

Účtovníctvo a dane // Portál pre účtovníkov a personalistov // účtovníctvo, dane, mzdy, zákony

URL adresa: http://www.d-u.sk

Doplňujúce informácie o webe:
ISO-8859-2

ISO 9001 FAQ Nápoveda Objednať Kontakt Registrovať  Prihlásiť Do not fill this: Zapamätať na tomto počítači Zabudli ste svoje osobné heslo? Online knižnica www.uad.sk Účtovníctvo, dane, mzdy Domov Obsah Tlačivá Právne predpisy Video a online semináre Postupy účtovania Cenník NAJNOVŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK Zamestnanec v pracovnom pomere a výkon práce na dohodu u toho istého zamestnávateľa v roku 2014 30.10.2014, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer Zamestnanec má pracovnú zmluvu. Po skončení práce vykonáva prácu v knižnici vždy 2 hod. v týždni. Môžeme so zamestnancom uzatvoriť dohodu o pracovnej činnosti na 2 hod. týždenne? A ako postupovať s prihlásením v poisťovni? Na úvod treba zdôrazniť, že ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi plus & MUP Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace Hodnota stravného pri služobných cestách sa zvýši 30.10.2014, Zdroj: accace.com Podľa návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR by sa mala zvýšiť hodnota stravného v závislosti od dĺžky pracovnej cesty o 20 až 50 centov. Zvýšenie hodnoty stravného znamená aj zvýšenie minimálnej hodnoty stravného lístka. Podľa návrhu ... celý článok Súvisiace Nárok na cestovné náhrady u žiaka alebo študenta vykonávajúceho prácu na základe dobrovoľnosti, bez založenia pracovnoprávneho alebo iného právneho vzťahu 28.10.2014, Ing. Ľuboslava Minková JUDr. Juraj Mezei, Zdroj: Verlag Dashöfer PhD. Žiak alebo študent môže vykonávať prácu u zamestnávateľa aj na základe dobrovoľnosti t. j. bez založenia pracovnoprávneho vzťahu alebo iného právneho vzťahu (na základe dobrovoľnosti bez nároku na peňažné plnenie). ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi plus & MUP Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011Súvisiace Finančný príspevok na stravovanie v roku 2014 27.10.2014, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer Počas noci a dní pracovného pokoja nevieme zamestnancom zabezpečiť stravovanie. V súčasnosti zamestnancom poskytujeme stravné poukážky v hodnote 3 eurá, kde zamestnanci si preplácajú 1 euro. Chceli by sme však zmeniť tento systém na vyplácanie stravného v ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi plus & MUP Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace Termíny preddavkov na daň z príjmov PO 27.10.2014, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer V akých termínoch máme platiť preddavky na daň z príjmov PO, ak daňové priznanie bolo podané s predĺženou lehotou do 30. 6. 2014, daň na účely určenia výšky preddavkov máme 6545,43 eura z riadku 910 daňového priznania PO. Novelou zákona č. 595/2003 Z. ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace Viac článkov   NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK Pohľadávky a ich účtovanie v roku 2014 15.8.2014, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer Pohľadávky predstavujú peňažné vyjadrenie nároku veriteľa na peňažné alebo nepeňažné plnenie, ktoré umožní vyrovnanie pohľadávky. Predstavujú súčasť majetku podniku, a preto sa v súvahe vykazujú na strane aktív a sú teda zahrnuté do sumy majetku. Jediný druh ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace Pripravované zmeny zákona o dani z príjmov od 1.1.2015 20.8.2014, Ing. Jana Kušnírová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer Výsledkom medzirezortného pripomienkového konania je návrh novely zákona o dani z príjmov, pričom zmeny sa dotkú ako fyzických, tak aj právnických osôb. Medzi najvýznamnejšie úpravy by mali patriť zmeny v odpisovej politike, uplatňovaní daňových výdavkov a ... celý článok Súvisiace Smernica o pravidlách a postupoch spracovania a ochrany osobných údajov pri zabezpečovaní personálno-mzdovej agendy 24.1.2014, Ing. Zuzana Neupauerová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer Stiahnuť dokument Názov spoločnosti / organizácie ( adresa, IČO )       Názov smernice   Pravidlá a postupy spracovania a ochrany osobných údajov pri zabezpečovaní personálno-mzdovej agendy     Prílohy   Príloha č. x Vypracovanie ... celý článok Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014 | 2013Súvisiace Úpravy v zákone o dani z príjmov pripravované od 1.1.2015 26.8.2014, Ing. Zdenka Kováčová, Zdroj: Verlag Dashöfer Vláda SR predložila na rokovanie NR SR novelu zákona č. 595/2013 Z.z. o dani z príjmov, ktorá s účinnosťou od 1.1.2015 prináša významné zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických aj právnických osôb. Zmeny v odpisovaní hmotného majetku 1. zavedenie limitov 1.1. ... celý článok Súvisiace Kontrolný výkaz od 1. 1. 2014 - postup pri jeho vypĺňaní 10.1.2014, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty podáva podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, každý platiteľ dane (registrovaný podľa § 4 , § 4a , § 5 alebo § 6 zákona o DPH) za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré ... celý článok Súvisiace   NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY 279/2014 Z.z. novela op. č. 595/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 15.10.2014 v čiastke č. 87) 280/2014 Z.z. novela op. č. 646/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 15.10.2014 v čiastke č. 87) 281/2014 Z.z. novela op. 457/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 15.10.2014 v čiastke č. 87) 282/2014 Z.z. novela op. č. 123/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 15.10.2014 v čiastke č. 87) 273/2014 Z.z. doplnení zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 (vyšlo dňa: 11.10.2014 v čiastke č. 88)

Anotácia právnych predpisov

  O ČOM SA HOVORÍ dodatočné daňové priznanie k DPH sankcie sociálny fond čerpanie cestovné náhrady pre konateľa pripočítateľné položky učtovanie platba platobnou kartou v podvojnom prijaté dary Anna Križanová predaj tovaru a poštovné účtovanie dobropisu účet 365   SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novela zákona o DPH účinná od 01.10. 2014 a od 01.01. 2015

28.11.2014, ŽilinaLektor: Ing. Martin Ťažký

V októbri 2014 a zároveň od januára 2015 nadobudnú účinnosť zmeny súvisiace s novelou zákona o DPH. Pripravte sa na zmeny na našom školení... Prihláška tu!

Ročná závierka a analýza účtovných výkazov

28.11.2014, BratislavaLektor: Ing. Dušan PreisingerCieľom seminára je, aby účastníci získali zručnosti pri analýzach účtovných výkazov. Obsahom seminára sú tiež  metódy vyhodnotenia významných účtovných položiek na základe z nich spracovaných pomerových ukazovateľov a ich previazanosti... Prihláška tu!

Daňová kontrola miestnych daní – vybrané príležitosti pre obce

8.12.2014, BratislavaLektor: Ing. Emil Burák PhD.

Seminár je zameraný na daňovú kontrolu miestnych daní. Prinášame Vám vzdelávanie, ktoré je pragmatickou šancou a užitočnou príležitosťou pre zlepšenie rozpočtov každej municipiality z 3000 obcí a miest na Slovensku... Prihláška tu!

Majetok spoločnosti v roku 2014 - aktuálne informácie

8.12.2014, ŽilinaLektorka:Ing. Hedviga Vadinová

Príďte načerpať všetky potrebné informácie i o zmenách ktoré nadobudli platnosť od januára 2014.... Prihláška tu!

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2015

11.12.2014, BratislavaLektori: kolektív autorovNa konferencii si budete môcť vypočuť dôležité informácie o schválených a  pripravovaných zmenách legislatívy z oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, daňového poriadku, účtovníctva, ale i o zmenách v sociálnom  zdravotnom poistení... Prihláška tu!

Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii

11.12.2014, BratislavaLektorky: Ing. Hedviga Vadinová a Ing. Dagmar Koraušová

Seminár poskytne účastníkom všetky potrebné informácie o vedení účtovnej evidencie neziskových organizácií, prehľad v daňových povinnostiach a zároveň ponúka právne minimum týkajúce sa tretieho sektora... Prihláška tu!

  PARTNERI   Zákaznícka zóna Do not fill this: Používateľské meno: Osobné heslo: Zapamätať na tomto počítači Zabudli ste svoje osobné heslo? Registrovať E-mail noviny zadarmo Nastaviť ako domovskú stránku

 

ROČNÉ PREDPLATNÉ

 

PRÁVE ČÍTANÉ

 

TÉMA MESIACA Úpravy v zákone o dani z príjmov pripravované od 1.1.2015

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE 31.10.2014 - Daň z motorových vozidiel- mesačné preddavkyĎaľšie povinnosti pre tento deň... Kurzy mien 30.10.2014  USD 1,27 (-0)  GBP 0,79 (+0,01)  PLN 4,23 (-0)  CZK 27,78 (+0,04) viac Sadzby NBS Platné od 11. 6. 2014 Jednodňové refinančné operácie 0,40 % Hlavné refinančné operácie 0,15 % Jednodňové sterilizačné operácie -0,10 % viac Cestovné náhrady Stravné v SR 9,30 EUR Stravné v ČR 600 CZK ostatné Daňoví poradcoviaSúdySúdni exekútoriKatastrálne úradyŽivnostenské úradyDaňové úrady VSTUP DO ZÁKONOV  Rýchly vstup do zákonov   Komentár zákona 

Zákon o účtovníctve

431/2002 Z.z.

Zákon o dani z príjmov

595/2003 Z.z.

Zákon o dani z pridanej hodnoty

222/2004 Z.z.

Daňový poriadok

563/2009 Z.z.

Zákonník práce

311/2001 Z.z.

Zákon o sociálnom poistení

461/2003 Z.z.

Zákon o zdravotnom poistení

580/2004 Z.z.

Komentár k Zákonníku práce Komentár k zákonu o dani z príjmu Komentár k zákonu DPH

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

Zákon

Posledná zmena (aktuálna verzia)

Najbližšia zmena (v budúcnosti)

Zákon o účtovníctve

1.1.2014

-

Zákon o dani z príjmov

1.9.2014

1.1.2016

Zákon o dani z pridanej hodnoty

1.10.2014

1.1.2017

Občiansky zákonník

13.6.2014

1.4.2015

Obchodný zákonník

1.1.2014

-

Zákonník práce

1.7.2014 

Živnostenský zákon

1.8.2014

1.10.2015 

Zákon o sociálnom poistení

Zákon o zdravotnom poistení

30.6.2014 

1.1.2017 

 

LAST MINUTE SEMINÁRE Interpretácia finančných a ekonomických ukazovateľov a ich využitie v riadení 31.10. Úvod do controllingu 3.11. Finančný controlling 4.11.

 

VIETE, ŽE?

Viete, že UAD profi garantuje správnosť a aktuálnosť článkov označených logom GARANCIA? Viac v O UAD profi.

Viete, že UAD profi ponúka viac než 3 300 garantovaných článkov a je tak najväčšou odbornou online knižnicou pre dane, účtovníctvo, mzdy a personalistiku v SR? Viac v O UAD profi.

Viete, že TERAZ môžete na UAD profi využiť časové filtrovanie dokumentov podľa dátumu ich platnosti a zároveň prepínať medzi jednotlivými časovými verziami dokumentov? Viac v O UAD profi.

Viete, že UAD profi ponúka viac ako 400 judikátov z oblasti daní, účtovníctva, miezd a pracovného práva? Viac v O UAD profi.

Viete, že UAD profi ponúka viac ako 200 vzorov z oblasti daní, účtovníctva, miezd a pracovného práva? Viac v O UAD profi.

Viete, že TERAZ nájdete na UAD profi aj články z oblasti miezd a personalistiky? Viac v O UAD profi.

Viete, že TERAZ môžete mesačne absolvovať až 2 on-line semináre v rámci predplatného UAD profi? Viac v O UAD profi.

Viete, že za pravidelné používanie UAD profi získate po roku certifikát celoživotného vzdelávania? Viac v O UAD profi.

Viete, že si môžete UAD profi nastaviť ako domovskú stránku?

Viete, že v prípade UAD profi platí: hľadať = nájsť? Na tomto portáli ide o synonymá.

Viete, že žiadny problém nezostane s UAD profi nevyriešený?

Viete, že s UAD profi budete mať rýchle dostupné garantované informácie pre dane, účtovníctvo, mzdy a personalistiku?

 

Najčítanejšie články Pohľadávky a ich účtovanie v roku 2014 Pripravované zmeny zákona o dani z príjmov od 1.1.2015 Smernica o pravidlách a postupoch spracovania a ochrany osobných údajov pri zabezpečovaní personálno-mzdovej agendy Úpravy v zákone o dani z príjmov pripravované od 1.1.2015 Kontrolný výkaz od 1. 1. 2014 - postup pri jeho vypĺňaní Stručný prehľad navrhovaných zmien v zákone o dani z príjmov k 1.1.2015 Prenájom nebytových priestorov z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2014 Účtovanie poistného plnenia Úprava minimálnej mzdy od 1.1.2014 a jej dopady na vybrané mzdové parametre Novela zákona o DPH - navrhovaná účinnosť 1.10.2014 Najčítanejšie odpovede Zaúčtovanie došlej faktúry - pôžička na mobilný telefón Ako zaúčtovať poplatky, budú vchádzať aj do obstarávacej ceny auta? Kontrolný výkaz k DPH - na čo si dávať pozor Ako zaúčtovať v PÚ leasing osobného motorového vozidla platiteľa DPH? Kontrolný výkaz - došlé faktúry za nákupy materiálu (správne vyplnenie) Účtovanie pohybu na platobnej karte Vznikne zamestnancovi nárok na alikvótnu časť dovolenky? Zábezpeka (depozit) vo výške 2-mesačného nájomného Uvedenie údajov v kontrolnom výkaze k DPH z oneskorene prijatej faktúry Predčasné ukončenie leasingu Najnavštevovanejšie semináre Účtovný a daňový koktejl: 3-dňové školenie v Tatrách Prehľad peňažných tokov - CASH FLOW Odložená daň – účtovanie a vykazovanie Účtovný a mzdový koktejl – praktické témy a konzultácie v Tatrách TOP 10 účtovných a daňových tém v praktických príkladoch

 

 

 

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13 P.O. BOX 323 814 99 Bratislava 1

tel:     + 421 - 2 - 33005555 fax:    + 421 - 2 - 33005550 e-mail: info@dashofer.sk

ĎALŠIE PROJEKTY VYDAVATEĽSTVA, KTORÉ BY VÁS MOHLI ZAUJÍMAŤ

www.mup.sk

www.dph.sk

www.ifrsonline.sk

www.dashofer.sk

www.anafin.sk

www.smerniceonline.sk

www.vdu.sk

www.eseminare.sk

Copyright © 1997 - 2014 by Dashöfer Holding, Ltd. ...

profi, príjmov, viete, zákon, zákona, dashöfer, článok, celý, verlag, zdroj, zmeny, hodnoty, dostupné, časových, pridanej, prihláška, alebo, novela, verziách, dokument, práce, čiastke, oblasti, kontrolný, vyšlo, výkaz, predplatiteľov, online, poistení, prístupný, stravného, informácie, pripravované, podľa, súvisiace, zákonník, údajov, zákone, komentár, účtovných, daní, ponúka, účtovníctva, ktoré, účtovanie, juraj, pohľadávky, 2014súvisiace, základe, prehľad, zdravotnom, prácu, zamestnancom, cestovné, zmenách, sociálnom, operácie, môžete, miezd, faktúry, teraz, osobné, náhrady, semináre, heslo, mezei, zároveň, zabezpečovaní, personálno, mzdovej, osobných, ochrany, tomto, daňových, spracovania, agendy, Úpravy, peňažné, vzťahu, dobrovoľnosti, pracovného, stravné, článkov, daňové, majetku, uad profi, viete že, verlag dashöfer, celý článok, zdroj verlag, profi viete, profi plus, 2014 ing, roku 2014, pridanej hodnoty, časových verziách, verziách 2015, predplatiteľov uad, prístupný pre, článok dokument, vyšlo dňa, phd zdroj, mup dostupné, kontrolný výkaz, pre predplatiteľov, že uad, článok súvisiace, profi ponúka, príjmov pripravované, ponúka viac, mzdovej agendy, že teraz, zdravotnom poistení, cestovné náhrady, osobné heslo, juraj mezei, judr juraj, www uad, základe dobrovoľnosti, ochrany osobných, zabezpečovaní personálno, pri zabezpečovaní, údajov pri, osobných údajov, personálno mzdovej, zdroj verlag dashöfer, uad profi viete, uad profi plus, časových verziách 2015, celý článok dokument, phd zdroj verlag, celý článok súvisiace, uad profi ponúka, profi ponúka viac, judr juraj mezei, personálno mzdovej agendy, pri zabezpečovaní personálno, zabezpečovaní personálno mzdovej, ochrany osobných údajov