www.d-u.sk - Účtovníctvo a dane | Katalóg dnik.sk

www.d-u.sk - Účtovníctvo a dane

Účtovníctvo a dane // Portál pre ... // profi, dashöfer, dokument, výkaz, verlag, predplatiteľov, súvisiace, zdroj, prístupný, článok, celý, účtovnej, ktoré, závierke, zákona, daňové, záväzkoch, majetku, informácie, kontrolný, výdavkoch, čiastke, príjmoch, vyšlo, poznámky, podľa, príkladoch, účtovanie, účtovných, príjmov, hodnoty, prihláška, novela, priznanie, pridanej, noviny, rešetková, marta, Účtovanie, spoločnosti, nákup, priestorov, k účtovnej, zadarmo, emailové, predpisov, jednotke, uad profi, profi plus, rok 2013, verlag dashöfer, mup súvisiace, pre predplatiteľov, zdroj verlag, článok dokument, prístupný pre, celý článok, 2014 ing, predplatiteľov uad, kontrolný výkaz, vyšlo dňa, k účtovnej závierke, účtovnej jednotke, pridanej hodnoty, daňové priznanie, marta rešetková, rešetková phd, ing marta, phd zdroj, predplatiteľov emailové, emailové noviny, noviny zadarmo, uad profi plus, zdroj verlag dashöfer, celý článok dokument, emailové noviny zadarmo, predplatiteľov emailové noviny, ing marta rešetková, phd zdroj verlag, pre predplatiteľov emailové

URL adresa: http://www.d-u.sk

Doplňujúce informácie o webe:
ISO-8859-2

FAQ Nápoveda Objednať Registrovať  Prihlásiť Do not fill this: Zapamätať na tomto počítači Zabudli ste svoje osobné heslo? Domov Obsah Lexikón Právne predpisy Video a online semináre Moje UAD Kontakt NAJNOVŠIE Nezaplatené záväzky voči zdravotnej poisťovni 21.4.2014, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer K 31.12.2013 evidujeme nezaplatené záväzky voči sociálnej poisťovni, ktoré sú viac ako 36 mesiacov po splatnosti. Je to náklad, ktorý sa skladá z odvodov spoločnosti a aj z odvodu zamestnanca. Treba zvýšiť základ dane o takýto záväzok po splatnosti? O akú sumu? ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Súvisiace Účtovanie nákupu PHM v jednoduchom účtovníctve 21.4.2014, Ing. Marta Rešetková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer Ako účtovať nákup PHM v dopravnej spoločnosti? V peňažnom denníku ako nákup materiálu (zásoby) alebo ako nákup služby? Účtovné zápisy v účtovných knihách v jednoduchom účtovníctve sa vykonávajú v časovom slede na základe účtovných dokladov podľa § 10 ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Súvisiace Faktúra za služby poskytnuté vlastníkom bytov a nebytových priestorov, ak správu týchto priestorov vykonáva správca 21.4.2014, Ing. Marián Drozd, Zdroj: Verlag Dashöfer Naša spoločnosť má uzatvorenú zmluvu o dielo na obnovu bytového domu s objednávateľom - vlastníkmi bytov a nebytových priestorov zastúpenými správcom bytového domu. V zmluve sú uvedené identifikačné údaje objednávateľa (názov, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH a číslo ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Súvisiace Finančný dar v JÚ 21.4.2014, Ing. Marta Rešetková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer Podnikateľ - SZČO - dostal finančný dar na svoju činnosť. Do akého paragrafu patrí tento príjem? Ing. Marta Rešetková, PhD., V zmysle inštitútu § 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov príjmom je peňažné plnenie a ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Súvisiace Uvedenie IČDPH na faktúre pri registrácii odberateľa 20.4.2014, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer Objednávateľ prepravy sa stal platiteľom DPH 12.3.2014. Na objednávke čo poslal na prepravu dňa 7/3/2014 už uviedol IČ DPH. Preprava sa uskutočnila dňa 10/3.2014, t.j. zdaniteľné plnenie bolo 10/3/2014, tak na faktúre čo vystavím objednávateľovi prepravy ešte ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Súvisiace Viac článkov   NAJČÍTANEJŠIE Poznámky k účtovnej závierke za rok 2013 19.2.2014, Ing. Renáta Stanley, Zdroj: Verlag Dashöfer Ing. Renáta Stanley PhD. Stiahnuť dokument Poznámky k účtovnej závierke za rok 2013 - editovateľné tlačivo Poznámky k účtovnej závierke za rok 2013 (príloha č. 3a k opatreniu č. 4455/2003-92) - editovateľné tlačivo Zmeny v poznámkach k účtovnej závierke, ktoré ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Súvisiace Výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2013 4.2.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer Informácie o všetkých príjmoch a výdavkoch, ktoré v účtovnej jednotke počas účtovného obdobia nastali. Vo výkaze o príjmoch a výdavkoch okrem základných údajov o účtovnej jednotke sú zachytené predovšetkým informácie o všetkých príjmoch a výdavkoch, ktoré v ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Súvisiace Kontrolný výkaz od 1. 1. 2014 - postup pri jeho vypĺňaní 10.1.2014, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty podáva podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, každý platiteľ dane (registrovaný podľa § 4 , § 4a , § 5 alebo § 6 zákona o DPH) za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Súvisiace Výkaz o majetku a záväzkoch za rok 2013 4.2.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer Výkaz o majetku a záväzkoch potrebný k zostaveniu účtovnej závierky. Výkaz o majetku a záväzkoch na prvej strane obsahuje základné údaje o účtovnej jednotke s tým, že na nasledujúcej strane sa uvedú informácie o zistených stavoch majetku a záväzkoch ku dňu ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Súvisiace Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2013 - komplexný príklad 13.2.2014, Ing. Mária Dimitrovová, Zdroj: Verlag Dashöfer Ing. Mária Dimitrovová Spoločnosť s ručením obmedzeným OBCHOD s.r.o. s 80 % zahraničnou majetkovou účasťou vznikla v r. 2000. Podniká vo viacerých oblastiach, prevažujúcou oblasťou je veľkoobchod a maloobchod. Jej zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Súvisiace   NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY 35/2014 Z.z. novela zák. č. 338/2000 Z. z. a niektorých ďalších zákonov (vyšlo dňa: 22.2.2014 v čiastke č. 14) 39/2014 Z.z. o náležitostiach žiadosti o schválenie prospektu cenného papiera (vyšlo dňa: 22.2.2014 v čiastke č. 14) 42/2014 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 22.2.2014 v čiastke č. 14) 44/2014 Z.z. ustanovuje podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení pri zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie a ich charakteristiky (vyšlo dňa: 25.2.2014 v čiastke č. 15) 53/2014 Z.z. novela výn. č. 399/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 28.2.2014 v čiastke č. 17)

Anotácia právnych predpisov

  O ČOM SA HOVORÍ zdanuje sa urok z financnej vypomoci kontrolnďż˝ vďż˝kaz DPH účtovanie phm archivácia a uchovávanie účtovanie opakovaných dodavok energii DPH daňová povinnosť pri prenájme nehnuteľnosti oprava chýb minulého účtovného obdobia leasing účtovanie vratných obalov Prerušené daňové odpisy   SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Špecialista výkazov DPH a vybrané problémy DPH

12. - 14.5.2014, BratislavaLektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Seminár je zameraný na aktuálne témy, ktoré Vás trápia. Tri dni venované kontrolnému výkazu, súhrnnému výkazu, daňovému priznaniu k DPH a ostatným vybraným praktickým problémom DPH. Každý účastník po absolvovaní školenia obdrží Certifikát o absolvovaní školenia... Prihláška tu!

TOP 10 účtovných a daňových tém v praktických príkladoch

14.5.2014, ŽilinaLektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Aplikujte zákonnú úpravu vybraných oblastí z praxe na konkrétnych príkladoch s dôrazom na účtovné a daňové aspekty danej problematiky v príkladoch... Prihláška tu!

Majetok spoločnosti v roku 2014 - aktuálne informácie

19.5.2014, BratislavaLektorka:Ing. Hedviga Vadinová

Príďte načerpať všetky potrebné informácie i o zmenách ktoré nadobudli platnosť od januára 2014.... Prihláška tu!

  PARTNERI                           Moduly online knižnice   Najčítanejšie články Poznámky k účtovnej závierke za rok 2013 Výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2013 Kontrolný výkaz od 1. 1. 2014 - postup pri jeho vypĺňaní Výkaz o majetku a záväzkoch za rok 2013 Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2013 - komplexný príklad Účtovanie nájmu z pohľadu prenajímateľa od 1.1.2014 Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2013 Novela zákona o DPH, ktorá má nadobudnúť účinnosť 1.10.2014, bola odoslaná na rokovanie vlády SR Zostavenie účtovnej závierky za rok 2013 Účtovanie v novovzniknutej s.r.o. Najčítanejšie odpovede Kontrolný výkaz k DPH - na čo si dávať pozor Bezplatné stravovanie zamestnanca na pracovnej ceste Dodatočný kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty podľa zákona o DPH účinného od 1.1.2014 Zálohová platba a povinnosť vyhotoviť faktúru Rezerva na účtovnú závierku a jej zverejnenie v roku 2014 Najnavštevovanejšie semináre Účtovný a daňový koktejl: 3-dňové školenie v Tatrách Prehľad peňažných tokov - CASH FLOW Odložená daň – účtovanie a vykazovanie Účtovný a mzdový koktejl – praktické témy a konzultácie v Tatrách TOP 10 účtovných a daňových tém v praktických príkladoch

 

 

 

www.dashofer.sk www.enoviny.sk www.mup.sk www.dph.sk www.enviro.sk www.eseminare.sk www.stavebnyportal.sk www.bozponline.sk www.ppn.sk www.ifrsonline.sk www.vsonline.sk www.hrvpraxi.sk www.szcoportal.sk www.mediportal.sk www.vdu.sk www.vdup.sk www.skolaefektivne.sk www.anafin.sk www.retel.sk www.vykonnyriaditel.sk www.smerniceonline.sk www.odotaciach.sk www.voportal.sk www.dlportal.sk www.technickyportal.sk Copyright © 1997 - 2014 by Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., ŽŽelezničiarska 13, P.O. BOX 323, 814 99 Bratislava 1 ...

profi, dashöfer, dokument, výkaz, verlag, predplatiteľov, súvisiace, zdroj, prístupný, článok, celý, účtovnej, ktoré, závierke, zákona, daňové, záväzkoch, majetku, informácie, kontrolný, výdavkoch, čiastke, príjmoch, vyšlo, poznámky, podľa, príkladoch, účtovanie, účtovných, príjmov, hodnoty, prihláška, novela, priznanie, pridanej, noviny, rešetková, marta, Účtovanie, spoločnosti, nákup, priestorov, k účtovnej, zadarmo, emailové, predpisov, jednotke, uad profi, profi plus, rok 2013, verlag dashöfer, mup súvisiace, pre predplatiteľov, zdroj verlag, článok dokument, prístupný pre, celý článok, 2014 ing, predplatiteľov uad, kontrolný výkaz, vyšlo dňa, k účtovnej závierke, účtovnej jednotke, pridanej hodnoty, daňové priznanie, marta rešetková, rešetková phd, ing marta, phd zdroj, predplatiteľov emailové, emailové noviny, noviny zadarmo, uad profi plus, zdroj verlag dashöfer, celý článok dokument, emailové noviny zadarmo, predplatiteľov emailové noviny, ing marta rešetková, phd zdroj verlag, pre predplatiteľov emailové