www.d-u.sk - Účtovníctvo a dane | Katalóg dnik.sk

www.d-u.sk - Účtovníctvo a dane

Účtovníctvo a dane // Portál pre účtovníkov a personalistov // účtovníctvo, dane, mzdy, zákony

URL adresa: http://www.d-u.sk

Doplňujúce informácie o webe:
ISO-8859-2

ISO 9001 FAQ Nápoveda Objednať Kontakt Registrovať  Prihlásiť Do not fill this: Zapamätať na tomto počítači Zabudli ste svoje osobné heslo? Online knižnica www.uad.sk Účtovníctvo, dane, mzdy Domov Obsah Tlačivá Právne predpisy Video a online semináre Postupy účtovania Cenník NAJNOVŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK Zákonná lehota na pridelenie daňového kódu ERP je 30 dní 22.1.2015, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer Podnikateľ, ktorému vznikne povinnosť používať na evidenciu hotovostných tržieb elektronickú registračnú pokladnicu (ďalej len „ERP“), musí požiadať správcu dane (daňový úrad) o registráciu a o pridelenie daňového kódu ERP. Ešte do konca minulého ... celý článok Súvisiace Staré pravdy v novej dobe 17.1.2015, PhDr. Eliška Záležáková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer Všeobecne možno však konštatovať, že manažéri sa správajú veľmi účelovo, hľadajú jednoznačné, „samospasiteľné“ a „pohodlné“ cesty riešenia problémov, čím im uniká podstata veci - kauzalita jednotlivých javov. Nemožno však očakávať samospasiteľnosť žiadnej z  ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi plus & MUP Súvisiace 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 16.1.2015, Ing. Miroslava Vlkoláčková, Zdroj: Verlag Dashöfer 022   Text   MD   D     Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otváraní účtovných kníh   022   701       Nadobudnutie SHV a SHV zámenou:         - úbytok dlhodobého hmotného majetku odovzdávaného pri zámene, ktorý je ocenený v  ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014 | 2013 | 2012Súvisiace Skončenie pracovného pomeru dohodou 15.1.2015, JUDr. Mária Rybárová, Zdroj: Verlag Dashöfer PhD. JUDr. Juraj Mezei PhD. Dohoda o skončení pracovného pomeru je dvojstranným právnym úkonom, ktorým na základe zhodného prejavu vôle zamestnanca a zamestnávateľa dochádza ku skončeniu pracovného pomeru k určitému dňu. Skončenie ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi plus & MUP Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace Úraz či pracovný úraz v roku 2014 24.12.2014, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer Zamestnancovi, ktorý dostal výpoveď z dôvodu § 63 ods. 1 b), zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu, nakoľko takúto nemá. V tomto prípade zamestnanec nie je povinný dostavovať sa na pracovisko ani zotrvať na ňom celú pracovnú dobu. Ako by sa posudzoval v tomto ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi plus & MUP Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace Viac článkov   NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK Daňová licencia za zdaňovacie obdobie 2014 z pohľadu DPH 16.12.2014, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer Prvýkrát b udú spoločnosti daňovú licenciu platiť v roku 2015 za zdaňovacie obdobie 2014. Ide o minimálnu výšku dane z príjmov právnickej osoby, ktorú platí daňovník, ktorého vypočítaná výška dane za zdaňovacie obdobie je nižšia ako daňová licencia alebo ... celý článok Súvisiace Úpravy v zákone o dani z príjmov pripravované od 1.1.2015 26.8.2014, Ing. Zdenka Kováčová, Zdroj: Verlag Dashöfer Vláda SR predložila na rokovanie NR SR novelu zákona č. 595/2013 Z.z. o dani z príjmov, ktorá s účinnosťou od 1.1.2015 prináša významné zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických aj právnických osôb. Zmeny v odpisovaní hmotného majetku 1. zavedenie limitov 1.1. ... celý článok Súvisiace Účtovné odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku spolu so zmenami zákona o dani z príjmov účinného od 1. 1. 2015 29.11.2014, Bc. Eva Kyselová, Zdroj: Verlag Dashöfer V súlade s § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa od 01. 01. 2015 zásadne mení účtovanie odpisov dlhodobého hmotného majetku. Hlavnou zmenou je rozšírenie počtu odpisových skupín zo štyroch na šesť. Odpisová skupina   Doba odpisovania   ... celý článok Súvisiace Zmena sadzby dane z motorových vozidiel od 1.1.2015 8.7.2014, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer Podľa návrhu zákona Ministerstva financií SR, by sa sadzba dane z motorových vozidiel mala od 1. januára 2015 znížiť a zjednotiť na úrovni v priemere najnižších v súčasnosti stanovených sadzieb, aby bolo zdaňovanie motorových vozidiel spravodlivejšie. Podľa ... celý článok Súvisiace Úprava minimálnej mzdy od 1.1.2014 a jej dopady na vybrané mzdové parametre 20.11.2013, Ing. Iveta Matlovičová, Zdroj: Verlag Dashöfer Právo na mzdu za vykonanú prácu je jednou zo základných vlastností pracovnoprávnych vzťahov, ktorou je odplatnosť. Zamestnávateľ je povinný zamestnancovi za vykonanú prácu zaplatiť mzdu, odmenu alebo plat. Minimálna mzda predstavuje najnižšie peňažné plnenie, ... celý článok Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace   NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY 296/2014 Z.z. o sumách stravného (vyšlo dňa: 29.10.2014 v čiastke č. 91) 297/2014 Z.z. ustanovuje sumu minimálnej mzdy na rok 2015 (vyšlo dňa: 31.10.2014 v čiastke č. 92) 298/2014 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 5.11.2014 v čiastke č. 93) 299/2014 Z.z. novela zák. č. 462/2007 Z. z. a č. 143/1998 Z. z. (vyšlo dňa: 5.11.2014 v čiastke č. 93) 301/2014 Z.z. novela zák. č. 650/2004 Z. z. a č. 43/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 5.11.2014 v čiastke č. 93)

Anotácia právnych predpisov

  O ČOM SA HOVORÍ registrácia za platiteľa DPH v Česku zaradenie drobnej stavby postúpenie leasingu na nového nájomcu účtovanie zábezpeky likvidácia zásob skonto trovy súdneho konania učtovanie inventarizácia pokladne inventarizácia majetku refakturácia služieb z pohľadu DPH   SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Pohľadávky a záväzky – účtovné a daňové hľadisko

12. - 13.2.2015, BratislavaLektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.Seminár, na ktorom sa v priebehu 2 dní dozviete všetko o pohľadávkach a záväzkoch z účtovného a daňového pohľadu... Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH cestovnými kanceláriami v praktických príkladoch +  vyplňovanie kontrolného výkazu + pripravované zmeny pre rok 2015

16.2.2015, Bratislava

Lektor: Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom. Na školení okrem iného vyriešite i problematiku vypĺňania kontrolného výkazu v cestovnej kancelárií... Prihláška tu!

Novela zákona o DPH účinná od 01.10. 2014 a od 01.01. 2015

17.2.2015, BratislavaLektor: Ing. Martin ŤažkýV októbri 2014 a zároveň od januára 2015 nadobudnú účinnosť zmeny súvisiace s novelou zákona o DPH. Pripravte sa na zmeny na našom školení. Okrem iného Vám poskytneme informácie o vrátení nadmerného odpočtu, či o zmenách v období na podávanie súhrnného výkazu... Prihláška tu!

Zdaňovanie licenčných poplatkov nerezidentov na území SR

6.3.2015, BratislavaLektor: Ing. Peter KuchárSkúsený odborník Vám poradí v oblasti zdaňovania licenčných poplatkov nerezidentov na území SR, riešené budú tiež konkrétne príklady z praxe... Prihláška tu!

 

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2015

23.2.2015, BratislavaLektorka: Ing. Hedviga VadinováŠkolenie zamerané na problematiku majetku spoločnosti. Príďte získať všetky potrebné informácie o zásadných zmenách, ktoré nadobudli účinnosť od 1. januára 2015. Obsahom školenia bude okrem iného nové odpisovanie a oceňovanie majetku, evidencia majetku a odpisový plán... Prihláška tu!

 

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

25.3.2015, BratislavaLektorka: PhDr. Mária MunkováZískajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

  PARTNERI   Zákaznícka zóna Do not fill this: Používateľské meno: Osobné heslo: Zapamätať na tomto počítači Zabudli ste svoje osobné heslo? Registrovať E-mail noviny zadarmo Nastaviť ako domovskú stránku

 

ON-LINE SEMINÁR

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti za rok 2014

Zúčastnite sa on-line seminára LIVE

Najbližší termín: 26. 01. 2015Čas: 9.00-10.00Cena: 39,00 EURZostávajúci počet miest: 8

  Viac info

Čo je to on-line seminár?

 

Pripravované legislatívne zmeny Nové opatrenia Návrhy zákonov

 

ROČNÉ PREDPLATNÉ

 

PRÁVE ČÍTANÉ

 

TÉMA MESIACA MF SR ustanovilo nový vzor daňového priznania k dani z motorových vozidiel Novela zákona o ERP - prehľad legislatívnych zmien účinných od 1.1.2015 a od 1.4.2015

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE 10.3.2015 - Odvod dane z príjmov FO a POĎaľšie povinnosti pre tento deň... Kurzy mien 25.1.2015  USD 1,12 (0)  GBP 0,75 (0)  PLN 4,23 (0)  CZK 27,83 (0) viac Sadzby NBS Platné od 11. 6. 2014 Jednodňové refinančné operácie 0,40 % Hlavné refinančné operácie 0,15 % Jednodňové sterilizačné operácie -0,10 % viac Cestovné náhrady Stravné v SR 9,80 EUR Stravné v ČR 600 CZK ostatné Daňoví poradcoviaSúdySúdni exekútoriKatastrálne úradyŽivnostenské úradyDaňové úrady VSTUP DO ZÁKONOV  Rýchly vstup do zákonov   Komentár zákona 

Zákon o účtovníctve

431/2002 Z.z.

Zákon o dani z príjmov

595/2003 Z.z.

Zákon o dani z pridanej hodnoty

222/2004 Z.z.

Daňový poriadok

563/2009 Z.z.

Zákonník práce

311/2001 Z.z.

Zákon o sociálnom poistení

461/2003 Z.z.

Zákon o zdravotnom poistení

580/2004 Z.z.

Komentár k Zákonníku práce Komentár k zákonu o dani z príjmu Komentár k zákonu DPH

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

Zákon

Posledná zmena (aktuálna verzia)

Najbližšia zmena (v budúcnosti)

Zákon o účtovníctve

1.1.2015

-

Zákon o dani z príjmov

1.1.2015

1.1.2016

Zákon o dani z pridanej hodnoty

1.1.2015

1.1.2017

Občiansky zákonník

1.1.2015

1.4.2015

Obchodný zákonník

1.1.2014

-

Zákonník práce

1.1.2015 

Živnostenský zákon

1.1.2015

1.10.2015 

Zákon o sociálnom poistení

1.1.2015 

1.8.2016 

Zákon o zdravotnom poistení

1.1.2015 

1.1.2017 

 

LAST MINUTE SEMINÁRE Total Cost of ownership - Náklady počas celkovej doby životnosti 28.1. Interpretácia finančných a ekonomických ukazovateľov a ich využitie v riadení 30.1. Techniky úspešného predaja 30.1.

 

VIETE, ŽE?

Viete, že UAD profi garantuje správnosť a aktuálnosť článkov označených logom GARANCIA? Viac v O UAD profi.

Viete, že UAD profi ponúka viac než 3 300 garantovaných článkov a je tak najväčšou odbornou online knižnicou pre dane, účtovníctvo, mzdy a personalistiku v SR? Viac v O UAD profi.

Viete, že TERAZ môžete na UAD profi využiť časové filtrovanie dokumentov podľa dátumu ich platnosti a zároveň prepínať medzi jednotlivými časovými verziami dokumentov? Viac v O UAD profi.

Viete, že UAD profi ponúka viac ako 400 judikátov z oblasti daní, účtovníctva, miezd a pracovného práva? Viac v O UAD profi.

Viete, že UAD profi ponúka viac ako 200 vzorov z oblasti daní, účtovníctva, miezd a pracovného práva? Viac v O UAD profi.

Viete, že TERAZ nájdete na UAD profi aj články z oblasti miezd a personalistiky? Viac v O UAD profi.

Viete, že TERAZ môžete mesačne absolvovať až 2 on-line semináre v rámci predplatného UAD profi? Viac v O UAD profi.

Viete, že za pravidelné používanie UAD profi získate po roku certifikát celoživotného vzdelávania? Viac v O UAD profi.

Viete, že si môžete UAD profi nastaviť ako domovskú stránku?

Viete, že v prípade UAD profi platí: hľadať = nájsť? Na tomto portáli ide o synonymá.

Viete, že žiadny problém nezostane s UAD profi nevyriešený?

Viete, že s UAD profi budete mať rýchle dostupné garantované informácie pre dane, účtovníctvo, mzdy a personalistiku?

 

Najčítanejšie články Daňová licencia za zdaňovacie obdobie 2014 z pohľadu DPH Úpravy v zákone o dani z príjmov pripravované od 1.1.2015 Účtovné odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku spolu so zmenami zákona o dani z príjmov účinného od 1. 1. 2015 Zmena sadzby dane z motorových vozidiel od 1.1.2015 Úprava minimálnej mzdy od 1.1.2014 a jej dopady na vybrané mzdové parametre Nový vzor daňového priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje od 1.1.2015 Opravné položky k pohľadávkam v roku 2014 Pozor! V r. 2015 preddavky na daň z motorových vozidiel platíte už podľa nového zákona Prenájom nebytových priestorov z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2014 Pripravované zmeny zákona o dani z príjmov od 1.1.2015 Najčítanejšie odpovede Zaúčtovanie došlej faktúry - pôžička na mobilný telefón Stravné pre zamestnancov - zaúčtovanie, výpočet kalkulácie a výpočet DPH. Účtovanie kaucie v roku 2014 Ako zaúčtovať poplatky, budú vchádzať aj do obstarávacej ceny auta? Odvedenie dane z pridanej hodnoty pri povinnej registrácii v roku 2014 Predčasné ukončenie leasingu Kontrolný výkaz k DPH - na čo si dávať pozor Účtovanie pohybu na platobnej karte Finančný príspevok na stravovanie v roku 2014 Účtovanie vyradenia dlhodobého odpisovaného majetku predajom Najnavštevovanejšie semináre Účtovný a daňový koktejl: 3-dňové školenie v Tatrách Prehľad peňažných tokov - CASH FLOW Odložená daň – účtovanie a vykazovanie Účtovný a mzdový koktejl – praktické témy a konzultácie v Tatrách TOP 10 účtovných a daňových tém v praktických príkladoch

 

 

 

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13 P.O. BOX 323 814 99 Bratislava 1

tel:     + 421 - 2 - 33005555 fax:    + 421 - 2 - 33005550 e-mail: info@dashofer.sk

ĎALŠIE PROJEKTY VYDAVATEĽSTVA, KTORÉ BY VÁS MOHLI ZAUJÍMAŤ

www.mup.sk

www.dph.sk

www.ifrsonline.sk

www.dashofer.sk

www.anafin.sk

www.smerniceonline.sk

www.vdu.sk

www.eseminare.sk

Copyright © 1997 - 2015 by Dashöfer Holding, Ltd. ...

profi, viete, dashöfer, zákona, zákon, verlag, celý, majetku, príjmov, článok, zdroj, zmeny, súvisiace, prihláška, motorových, vozidiel, pripravované, novela, vyšlo, pohľadu, online, tomto, pracovného, čiastke, hmotného, dlhodobého, daňového, dostupné, pridanej, dokument, zmena, predplatiteľov, oblasti, podľa, prístupný, prehľad, komentár, hodnoty, zdaňovacie, verziách, časových, obdobie, zákonník, poistení, miezd, dokumentov, informácie, iného, môžete, Účtovanie, stravné, práce, heslo, osobné, ponúka, operácie, okrem, teraz, januára, článkov, daňová, licencia, spoločnosti, prácu, 2014súvisiace, zaúčtovanie, pomeru, juraj, semináre, odpisy, martin, seminár, výkazu, bratislavalektor, minimálnej, účtovanie, sadzby, daňový, problematiku, uad profi, viete že, verlag dashöfer, zdroj verlag, celý článok, profi viete, motorových vozidiel, roku 2014, článok súvisiace, profi plus, vyšlo dňa, verziách 2015, prístupný pre, pre predplatiteľov, že uad, časových verziách, pridanej hodnoty, predplatiteľov uad, dlhodobého hmotného, zdaňovacie obdobie, článok dokument, 2015 bratislavalektor, bratislavalektor ing, okrem iného, profi ponúka, že teraz, ponúka viac, novela zák, www uad, pohľadu dph, osobné heslo, pracovného pomeru, mup dostupné, hmotného majetku, daňová licencia, obdobie 2014, januára 2015, phd zdroj, 2014 ing, minimálnej mzdy, zdroj verlag dashöfer, uad profi viete, uad profi plus, celý článok súvisiace, celý článok dokument, časových verziách 2015, profi ponúka viac, uad profi ponúka, zdaňovacie obdobie 2014, phd zdroj verlag