www.d-u.sk - Účtovníctvo a dane | Katalóg dnik.sk

www.d-u.sk - Účtovníctvo a dane

Účtovníctvo a dane // Portál pre účtovníkov a personalistov // účtovníctvo, dane, mzdy, zákony

URL adresa: http://www.d-u.sk

Doplňujúce informácie o webe:
ISO-8859-2

ISO 9001 FAQ Nápoveda Objednať Kontakt Registrovať  Prihlásiť Do not fill this: Zapamätať na tomto počítači Zabudli ste svoje osobné heslo? Online knižnica www.uad.sk Účtovníctvo, dane, mzdy Domov Obsah Tlačivá Právne predpisy Video a online semináre Postupy účtovania Cenník NAJNOVŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK Prémie vzťahujúce sa na hodiny neodpracovaného sviatku v roku 2015 18.4.2015, Ing. Miroslav Mačuha, Zdroj: Verlag Dashöfer Neodpracovaný sviatok u THP zamestnancov je v našej spoločnosti zaplatený len tarifnou mzdou. Moja otázka znie: keďže u nás existuje variabilná zložka mzdy - prémie, majú sa vzťahovať aj na hodiny neodpracovaného sviatku? V zmysle ustanovenia § 122 ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi plus & MUP Súvisiace Nepeňažný príjem zamestnanca z pohľadu zákona o dani z príjmov a zákona o účtovníctve v roku 2015 18.4.2015, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer Ako správne zaúčtovať nepeňažný príjem zamestnanca vo forme lístkov na hokej, ktoré nie sú nakúpené zo sociálneho fondu? Možno takéto náklady firmy považovať za daňovo uznateľné? Nepeňažný príjem zamestnanca vo forme lístkov na hokej sa u ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Súvisiace Predaj stavby vrátane stavebného pozemku z pohľadu zákona o DPH v roku 2015 18.4.2015, Mgr. Ing. Ján Kaššaj, Zdroj: Verlag Dashöfer Sme platiteľom DPH a chceme predať stavbu vrátane stavebného pozemku spoločnosti, ktorá je tiež platiteľom DPH. Výmera stavebného pozemku je 1 000 m2, pričom zastavaná plocha z toho predstavuje 100 m2. Ako máme postupovať z hľadiska DPH - vzťahuje sa prenos ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Súvisiace Účtovanie platieb v cudzej mene kreditnou kartou s limitom v mene euro v sústave podvojného účtovníctva v roku 2015 18.4.2015, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer Pri použití kreditnej karty na rozdiel od debetnej karty ide v podstate o poskytnutie úveru bankovou inštitúciou. Použitím kreditnej karty sa vlastne čerpá pôžička, ktorú je potom potrebné splatiť. Úver čerpaný použitím kreditnej karty je úročený úrokovou ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Súvisiace Výmera dovolenky pre odborných zamestnancov na rok 2015 18.4.2015, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer Aká je výmera dovolenky pre odborných zamestnancov na rok 2015? V zmysle § 103 ods. 3 ZP je dovolenka za kalendárny rok riaditeľa školy, riaditeľa školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia, riaditeľa špeciálneho výchovného zariadenia a ich zástupcov, ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi plus & MUP Súvisiace Viac článkov   NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK Zmeny v platení preddavkov daňovníka od 1.1.2015 29.11.2014, Ing. Miroslava Brnová, Zdroj: Verlag Dashöfer Preddavok na daň z príjmov je povinná platba na daň, ktorá sa platí počas zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška dane za toto zdaňovacie obdobie nie je ešte známa. Platenie preddavkov je upravené v § 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení ... celý článok Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace Úpravy v zákone o dani z príjmov pripravované od 1.1.2015 26.8.2014, Ing. Zdenka Kováčová, Zdroj: Verlag Dashöfer Vláda SR predložila na rokovanie NR SR novelu zákona č. 595/2013 Z.z. o dani z príjmov, ktorá s účinnosťou od 1.1.2015 prináša významné zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických aj právnických osôb. Zmeny v odpisovaní hmotného majetku 1. zavedenie limitov 1.1. ... celý článok Súvisiace Zmeny v poznámkach k účtovnej závierke za rok 2014 21.1.2015, Ing. Zuzana Hrušovská Baker Tilly Slovakia, Zdroj: Verlag Dashöfer Účtovná závierka je podľa § 17 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú. Účtovná závierka v  ... celý článok Súvisiace Od 1.1.2015 budú platiť nové pravidlá pre výpočet výšky nemocenskej dávky 27.10.2014, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer Dňa 1.1.2015 nadobudne účinnosť zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení (zákon č. 461/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov) – Národná rada SR ho schválila 15.10.2014. Dňa 1.1.2015 nadobudne účinnosť zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon ... celý článok Súvisiace Povinnosti mzdovej účtovníčky na konci roka 2014 a zmeny platné od 1. 1. 2015 28.11.2014, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer Na prelome rokov je potrebné jednak vykonať určité úkony súvisiace s ukončením kalendárneho roku, ale taktiež skontrolovať dáta zamestnancov, skontrolovať aplikácie legislatívnych zmien vo mzdách nového kalendárneho roku. V tomto článku sa zameriame na ... celý článok Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace   NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY 62/2015 Z.z. novela zák. č. 561/2007 Z. z. a č. 595/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 31.3.2015 v čiastke č. 19) 67/2015 Z.z. ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín (vyšlo dňa: 31.3.2015 v čiastke č. 19) 69/2015 Z.z. novela op. č. 376/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 1.4.2015 v čiastke č. 21) 73/2015 Z.z. novela zák. č. 99/1963 Zb. a ďalších zákonov (vyšlo dňa: 14.4.2015 v čiastke č. 23) 74/2015 Z.z. novela vyhl. č. 116/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 14.4.2015 v čiastke č. 23)

Anotácia právnych predpisov

  O ČOM SA HOVORÍ účtovanie zábezpeky oprava základu DPH kaucia účtovanie trovy exekúcie účtovanie licenčné poplatky zrážková daň zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel faktúra za ubytovanie Vyradenie odpísaného hmotného majetku zlúčenie spoločnosti a DPH skonto   SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Uplatňovanie DPH pri dovoze a vývoze tovaru

14.5.2015, BratislavaLektor: Ing. Tibor VojtkoCieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s problematikou uplatňovania predpisov o DPH so zameraním na dovoz a vývoz tovaru. Napriek tomu, že daňová legislatíva sa výrazným spôsobom líši od colnej, v prípade dovozu a vývozu tovaru sa aj pri DPH uplatňujú colné predpisy v stanovenom rozsahu. Preto je nevyhnutné poznať špecifiká týchto predpisov platné pre dovoz a vývoz tovaru. Dobrá znalosť týchto predpisov môže zabrániť vzniku škôd, ktoré by mohli vyplynúť z nesprávneho uplatňovania DPH pri dovoze a vývoze tovaru... Prihláška tu!

Uplatňovanie DPH v medzinárodnej preprave tovarov v praktických príkladoch

18.5.2015, BratislavaLektor: Ing. Martin ŤažkýOpýtajte sa na tému súvisiacu s uplatňovaním DPH v medzinárodnej preprave tovarov - máte jedinečnú príležitosť! Prihláška tu!

IFRS komplexný kurz I.

18.5. - 20.5.2015, BratislavaLektorka: Ing. Jana Mundierová3 - denné školenie venované problematike medzinárodných účtovných štandardov. Je určené účtovníkom, ktorí sa chcú v problematike zdokonaliť, prípadne získať prehľad o medzinárodných účtovných štandardoch. Počas kurzu získate prehľad o základných štandardoch, ktoré Vám lektorka vysvetlí na praktických príkladoch. Školenie je vedené v slovenskom jazyku. Prihláška tu!

Zákonník práce – aplikačný seminár

20.5.2015, BratislavaLektorky: JUDr. Terézia Maděřičová, JUDr. Alena HuťanováPrinášame Vám aktualizovaný a pre prax mimoriadne užitočný seminár, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. V nadväznosti na platnú legislatívu budú na školení riešené aj témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, pracovnej disciplíny a možností rozvrhnutia pracovného času, prekážok v práci, či problematika dohôd... Prihláška tu!

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas

22.5.2015, BratislavaLektorky: JUDr. Alena Huťanová, JUDr. Terézia MaděřičováObjasnite si na poldňovom seminári problematiku rovnomerného aj nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času a naučte sa spoľahlivo vytvárať rozvrh pracovných zmien (kalendár pracovného času). Pre lepšie a jednoduchšie pochopenie bude táto tematika vysvetlená na praktických príkladoch! Prihláška tu!

Transferové oceňovanie - zmeny od 1.1.2015

27.5.2015, BratislavaKolektív lektorovPodľa poslednej novely zákona o dani z príjmov, ktorá je účinná od 1.1.2015 sa pravidlá transferového oceňovania uplatňujú už aj na tuzemské závislé osoby, rovnako aj povinnosť vypracovávať dokumentáciu transferového  oceňovania... Prihláška tu!

Zdaňovanie licenčných poplatkov nerezidentov na území SR

27.5.2015, BratislavaLektor: Ing. Peter KuchárSkúsený odborník Vám poradí v oblasti zdaňovania licenčných poplatkov nerezidentov na území SR, riešené budú tiež konkrétne príklady z praxe... Prihláška tu!

 

  PARTNERI   Najčítanejšie články Zmeny v platení preddavkov daňovníka od 1.1.2015 Úpravy v zákone o dani z príjmov pripravované od 1.1.2015 Zmeny v poznámkach k účtovnej závierke za rok 2014 Od 1.1.2015 budú platiť nové pravidlá pre výpočet výšky nemocenskej dávky Povinnosti mzdovej účtovníčky na konci roka 2014 a zmeny platné od 1. 1. 2015 Účtovanie v novovzniknutej s.r.o. Účtovné odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku spolu so zmenami zákona o dani z príjmov účinného od 1. 1. 2015 Pripočítateľné a odpočítateľné položky Máte problém so zaplatením dane? Môžete požiadať o odklad jej platenia alebo o jej zaplatenie v splátkach! Najčítanejšie odpovede Zaúčtovanie došlej faktúry - pôžička na mobilný telefón Účtovanie vyradenia dlhodobého odpisovaného majetku predajom Finančný príspevok na stravovanie v roku 2014 Stravné pre zamestnancov - zaúčtovanie, výpočet kalkulácie a výpočet DPH. Kontrolný výkaz k DPH - na čo si dávať pozor Ako zaúčtovať došlú faktúru z ČR? Odpočet DPH z nákupu cez e-shop Akým spôsobom sa má účtovať podľa zmluvy o prevode obchodného podielu? Vznikne zamestnancovi nárok na alikvótnu časť dovolenky? Účtovanie pohybu na platobnej karte Najnavštevovanejšie semináre Účtovný a daňový koktejl: 3-dňové školenie v Tatrách Prehľad peňažných tokov - CASH FLOW Odložená daň – účtovanie a vykazovanie Účtovný a mzdový koktejl – praktické témy a konzultácie v Tatrách TOP 10 účtovných a daňových tém v praktických príkladoch

 

 

 

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13 P.O. BOX 323 814 99 Bratislava 1

tel:     + 421 - 2 - 33005555 fax:    + 421 - 2 - 33005550 e-mail: info@dashofer.sk

ĎALŠIE PROJEKTY VYDAVATEĽSTVA, KTORÉ BY VÁS MOHLI ZAUJÍMAŤ

www.mup.sk

www.dph.sk

www.ifrsonline.sk

www.dashofer.sk

www.anafin.sk

www.smerniceonline.sk

www.vdu.sk

www.eseminare.sk

Copyright © 1997 - 2015 by Dashöfer Holding, Ltd. ...

dashöfer, verlag, profi, článok, celý, zdroj, súvisiace, zmeny, zákona, prihláška, príjmov, zákon, vyšlo, tovaru, čiastke, predpisov, ktoré, dokument, zamestnancov, prístupný, predplatiteľov, pracovného, praktických, novela, majetku, výpočet, budú, účtovanie, príkladoch, ktorá, karty, Účtovanie, online, platné, času, prehľad, účtovných, bratislavalektor, máte, povinnosti, potrebné, zamestnanca, stavebného, príjem, nepeňažný, predpisy, spoločnosti, pozemku, výmera, počas, hmotného, preddavkov, riaditeľa, kreditnej, dovolenky, pravidlá, verlag dashöfer, uad profi, zdroj verlag, celý článok, profi plus, vyšlo dňa, mup súvisiace, pre predplatiteľov, predplatiteľov uad, článok dokument, prístupný pre, 2015 ing, praktických príkladoch, roku 2015, 2015 bratislavalektor, pracovného času, článok súvisiace, bratislavalektor ing, príjem zamestnanca, www uad, nepeňažný príjem, stavebného pozemku, kreditnej karty, 2014 ing, zdroj verlag dashöfer, uad profi plus, celý článok dokument, celý článok súvisiace, nepeňažný príjem zamestnanca