www.d-u.sk - Účtovníctvo a dane | Katalóg dnik.sk

www.d-u.sk - Účtovníctvo a dane

Účtovníctvo a dane // Portál pre účtovníkov a personalistov // profi, dashöfer, výkaz, viete, verlag, zákon, dokument, prístupný, súvisiace, celý, predplatiteľov, článok, zdroj, výkazu, majetku, osobné, účtovnej, alebo, online, informácie, ktoré, údaje, kontrolný, závierke, príjmoch, poznámky, vyšlo, čiastke, príjmov, záväzkoch, hodnoty, zákona, pridanej, výdavkoch, heslo, daňový, príkladoch, údajov, daňové, práva, právo, poistení, zákonník, komentár, podľa, účtovníctve, faktúra, zadarmo, noviny, zálohová, semináre, mesačne, platnost, sazba, doklad, predplatného, práce, k účtovnej, oblasti, miezd, môžete, teraz, časť, ponúka, tomto, predplatné, jednotke, vyššieho, stupňa, priznanie, emailové, kontrolného, účely, článkov, vozidlo, poľsku, všetky, daňových, účtovných, účtovanie, prihláška, vypĺňaní, uad profi, profi plus, verlag dashöfer, viete že, rok 2013, zdroj verlag, pre predplatiteľov, mup súvisiace, celý článok, článok dokument, prístupný pre, 2014 ing, profi viete, predplatiteľov uad, kontrolný výkaz, pridanej hodnoty, vyšlo dňa, že uad, noviny zadarmo, vám bude, osobné údaje, že teraz, ponúka viac, profi ponúka, 80850 zákon, zálohová faktúra, emailové noviny, predplatiteľov emailové, daňový doklad, kontrolného výkazu, osobné heslo, k účtovnej závierke, daňové priznanie, tým že, účtovnej jednotke, vyššieho stupňa, uad profi plus, zdroj verlag dashöfer, celý článok dokument, uad profi viete, uad profi ponúka, profi ponúka viac, predplatiteľov emailové noviny, pre predplatiteľov emailové, emailové noviny zadarmo

URL adresa: http://www.d-u.sk

Doplňujúce informácie o webe:
ISO-8859-2

FAQ Nápoveda Objednať Registrovať  Prihlásiť Do not fill this: Zapamätať na tomto počítači Zabudli ste svoje osobné heslo? Domov Obsah Lexikón Právne predpisy Video a online semináre Moje UAD Kontakt NAJNOVŠIE Vyradenie majetku zaradeného v obchodnom majetku a jeho preradenie do osobného užívania 24.4.2014, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer Som SZČO, platiteľ DPH. V marci 2009 (18.3.2009) som si kúpil osobné motorové vozidlo (N1) na podnikanie a uplatnil som si odpočet DPH. Vozidlo som odpisoval v roku 2009, 2010, 2011 a 2012. K 18.3.2014 ho mám v účtovníctve už 5 rokov. Mám záujem auto vyradiť z ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Súvisiace Vyplňovanie údajov zo splátkového kalendára do súhrnného výkazu 24.4.2014, Ing. Marián Drozd, Zdroj: Verlag Dashöfer Identifikácia dokladu na účely evidencie do kontrolného výkazu. Od prenajímateľa sme dostali "Splátkový kalendár - daňový doklad", v ktorom nie je priradené číslo dokladu. Jedná sa o predpis 12 platieb, pričom každá platba má svoj var. symbol, t.j. za január 01/ ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Súvisiace Zamedzenie dvojitého zdanenia pri vyplatení bankových úrokov v Poľsku 24.4.2014, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer Firma (s.r.o.) s jedným konateľom si otvorila bežný podnikateľský účet v Poľsku v mene PLN na úhradu svojich dodávateľských a odberateľských faktúr vystavených v mene PLN. Firma nemá v Poľsku sídlo ani prevádzku. Banka nám mesačne pripisuje na účte úroky a hneď ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Súvisiace Zálohová faktúra v účtovníctve 23.4.2014, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer Vystavím zálohovú faktúru pre partnera do EÚ, požadujem platbu (1.3.14). Zálohová faktúra je zatiaľ neuhradená, no dohodli sme sa s partnerom, že mu tovar aj napriek tomu zašleme a vystavíme mu daňový doklad - faktúru s určitou splatnosťou (2.3.14). Následne ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Súvisiace Nezdaniteľná časť základu dane na manželku 23.4.2014, Ing. Eva Gašpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer Zamestnanec si chce uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku, ktorá poberala od 1.1.13 do 7.2.13 invalidný dôchodok (má preukaz ŤZP) v sume 213,23 eur. Od 8.2.2013 poberá predčasný starobný dôchodok v sume 2 580,15 eur. Iný príjem nemala. Môžeme jej uznať 12 ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Súvisiace Viac článkov   NAJČÍTANEJŠIE Poznámky k účtovnej závierke za rok 2013 19.2.2014, Ing. Renáta Stanley, Zdroj: Verlag Dashöfer Ing. Renáta Stanley PhD. Stiahnuť dokument Poznámky k účtovnej závierke za rok 2013 - editovateľné tlačivo Poznámky k účtovnej závierke za rok 2013 (príloha č. 3a k opatreniu č. 4455/2003-92) - editovateľné tlačivo Zmeny v poznámkach k účtovnej závierke, ktoré ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Súvisiace Výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2013 4.2.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer Informácie o všetkých príjmoch a výdavkoch, ktoré v účtovnej jednotke počas účtovného obdobia nastali. Vo výkaze o príjmoch a výdavkoch okrem základných údajov o účtovnej jednotke sú zachytené predovšetkým informácie o všetkých príjmoch a výdavkoch, ktoré v ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Súvisiace Kontrolný výkaz od 1. 1. 2014 - postup pri jeho vypĺňaní 10.1.2014, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty podáva podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, každý platiteľ dane (registrovaný podľa § 4 , § 4a , § 5 alebo § 6 zákona o DPH) za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Súvisiace Výkaz o majetku a záväzkoch za rok 2013 4.2.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer Výkaz o majetku a záväzkoch potrebný k zostaveniu účtovnej závierky. Výkaz o majetku a záväzkoch na prvej strane obsahuje základné údaje o účtovnej jednotke s tým, že na nasledujúcej strane sa uvedú informácie o zistených stavoch majetku a záväzkoch ku dňu ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: Emailové noviny zadarmo | UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Súvisiace Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2013 - komplexný príklad 13.2.2014, Ing. Mária Dimitrovová, Zdroj: Verlag Dashöfer Ing. Mária Dimitrovová Spoločnosť s ručením obmedzeným OBCHOD s.r.o. s 80 % zahraničnou majetkovou účasťou vznikla v r. 2000. Podniká vo viacerých oblastiach, prevažujúcou oblasťou je veľkoobchod a maloobchod. Jej zdaňovacím obdobím je kalendárny rok. ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Súvisiace   NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY 76/2014 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 25.3.2014 v čiastke č. 29) 82/2014 Z.z. o predkladaní výkazu o vykonávaní finančného sprostredkovania a výkazu o vykonávaní finančného poradenstva (vyšlo dňa: 28.3.2014 v čiastke č. 30) 83/2014 Z.z. o registri bankových úverov a záruk (vyšlo dňa: 28.3.2014 v čiastke č. 30) 84/2014 Z.z. novela zák. č. 122/2013 Z. z. a č. 145/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 11.4.2014 v čiastke č. 31) 88/2014 Z.z. o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 11.4.2014 v čiastke č. 31)

Anotácia právnych predpisov

  O ČOM SA HOVORÍ archivácia a uchovávanie zaplatené nájomné fyzickou osobou zmarená investícia účtovanie učtovanie platba platobnou kartou v podvojnom účtovanie vyradenie dlhodobého odpisovaného majetku predajom fakturačná smernica osobné motorové vozidlo použité aj na súkromné účely cestovné náhrady od 1.1.2014 ochrana osobných údajov odpisovanie súboru kancelárskeho nábytky   SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Špecialista výkazov DPH a vybrané problémy DPH

12. - 14.5.2014, BratislavaLektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Seminár je zameraný na aktuálne témy, ktoré Vás trápia. Tri dni venované kontrolnému výkazu, súhrnnému výkazu, daňovému priznaniu k DPH a ostatným vybraným praktickým problémom DPH. Každý účastník po absolvovaní školenia obdrží Certifikát o absolvovaní školenia... Prihláška tu!

TOP 10 účtovných a daňových tém v praktických príkladoch

14.5.2014, ŽilinaLektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Aplikujte zákonnú úpravu vybraných oblastí z praxe na konkrétnych príkladoch s dôrazom na účtovné a daňové aspekty danej problematiky v príkladoch... Prihláška tu!

Majetok spoločnosti v roku 2014 - aktuálne informácie

19.5.2014, BratislavaLektorka:Ing. Hedviga Vadinová

Príďte načerpať všetky potrebné informácie i o zmenách ktoré nadobudli platnosť od januára 2014.... Prihláška tu!

  PARTNERI                           Moduly online knižnice   Zákaznícka zóna Do not fill this: Užívateľské meno: Osobné heslo: Zapamätať na tomto počítači Zabudli ste svoje osobné heslo? Registrovať E-mail noviny zadarmo Nastaviť ako domovskú stránku

 

Moduly online knižnice

 

PREDPLATNÉ UAD PROFI Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 30,50 EUR mesačne

 

Súhlasím s podmienkami využitia bezplatného hesla.

Online heslo dňa, teda prihlasovacie meno a heslo, Vám sprístupňuje 100%-ný obsah online na lehotu daného dňa do polnoci.

Všetky práva, predovšetkým autorské právo, licenčné právo a priemyselné ochranné právo sú vo výhradnom vlastníctve Dashöfer Holding, Ltd. a sú chránené autorským zákonom. Všetky práva sú vyhradené, najmä právo na kopírovanie, distribúciu a preklad. Žiadna časť diela nesmie byť akoukoľvek formou (tlačou, fotokópiou, elektronickým alebo iným spôsobom) bez predchádzajúceho písomného súhlasu vydavateľstva reprodukovaná alebo s použitím elektronických off-line systémov ukladaná do pamäti, spracovaná či šírená.

Týmto ste boli oboznámený a súhlasíte s tým, že vami poskytnuté osobné údaje môžu byť použité na marketingový výskum, teleslužby, reklamu a nadviazanie obchodov pre existujúce i budúce produkty, prípadne služby alebo iné média v skupine Verlag Dashöfer. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím osobám. Boli ste upozornený na skutočnosť, že vaše osobné údaje môžeme nechať kedykoľvek zmeniť alebo vymazať. Rovnako ste boli oboznámený a súhlasíte s tým, že vydavateľstvo môže vaše osobné údaje použiť pre automatický telefónny volací systém alebo fax za účelom ponuky tovarov a služieb skupiny Verlag Dashöfer.

Ročné predplatné sa vzťahuje na obdobie 12 mesiacov. Po objednaní produktu Vám bude zaslaná zálohová faktúra, po úhrade ktorej Vám bude produkt sprístupnený zaslaním prihlasovacích údajov (mena a hesla). Faktúra - daňový doklad Vám bude vystavený na začiatku obdobia predplatného a zaslaný poštou.  

Predplatné pre viac užívateľov sa vzťahuje iba pre účely registrovaných užívateľov a tí sa zaväzujú neposkytovať prístupové údaje druhým osobám. Takáto činnosť môže byť hodnotená ako porušenie licencie.

Súčasťou ročného predplatného produktov vydavateľstva je i bezplatný odpovedný servis, ktorý však môžu využívať iba predplatitelia.

PRÁVE ČÍTANÉ

 

TÉMA MESIACA

Najčastejšie chyby pri podávaní kontrolného výkazu DPH

Ako sa vyhnúť chybám pri vypĺňaní daňových priznaní a kontrolného výkazu

Kontrolný výkaz pre DPH od 1. 1. 2014

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

22.4.2014 - DPH- súhrnný výkaz za kalendárny mesiac

Kurzy mien 22.4.2014  USD 1,39 (0)  GBP 0,82 (0)  PLN 4,19 (0)  CZK 27,5 (0) viac Sadzby NBS 2T Repo sazba % platnost od 22.4.2014 Diskontni sazba % platnost od 22.4.2014 Lombardni sazba % platnost od 22.4.2014 vývoj Cestovné náhrady Stravné v SR 9,30 EUR Stravné v ČR 600 CZK ostatné Daňoví poradcoviaSúdySúdni exekútoriKatastrálne úradyŽivnostenské úradyDaňové úrady VSTUP DO ZÁKONOV  Rýchly vstup do zákonov   Komentár zákona  Zákon o účtovníctve

431/2002 Z.z.

Zákon o dani z príjmov

595/2003 Z.z.

Zákon o dani z pridanej hodnoty

222/2004 Z.z.

Daňový poriadok

563/2009 Z.z.

Zákonník práce

311/2001 Z.z.

Zákon o sociálnom poistení

461/2003 Z.z.

Zákon o zdravotnom poistení

580/2004 Z.z.

Komentár k Zákonníku práce Komentár k zákonu o dani z príjmu Komentár k zákonu DPH

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

Zákon

Posledná zmena (aktuálna verzia)

Najbližšia zmena (v budúcnosti)

Zákon o účtovníctve

1.1.2014

27.3.80850

Zákon o dani z príjmov

1.3.2014

27.3.80850

Zákon o dani z pridanej hodnoty

1.1.2014

27.3.80850

Občiansky zákonník

1.10.2013

20.7.90977

Obchodný zákonník

1.1.2014

6.1.96012

Zákonník práce

1.1.2013 

1.6.2014 

Živnostenský zákon

1.4.2014

1.6.2014 

Zákon o sociálnom poistení

1.1.2014 

27.3.80850 

Zákon o zdravotnom poistení

1.1.2014 

27.3.80850 

 

LAST MINUTE SEMINÁRE TCO – Total Cost of ownership 28.4. Controlling pohľadávok v podnikateľskej praxi 29.4. Risk manažment - Riadenie podnikateľských rizík 29.4.

 

VIETE, ŽE?

Viete, že UAD profi garantuje správnosť a aktuálnosť článkov označených logom GARANCIA? Viac v O UAD profi.

Viete, že UAD profi ponúka viac než 3 300 garantovaných článkov a je tak najväčšou odbornou online knižnicou pre dane, účtovníctvo, mzdy a personalistiku v SR? Viac v O UAD profi.

Viete, že TERAZ môžete na UAD profi využiť časové filtrovanie dokumentov podľa dátumu ich platnosti a zároveň prepínať medzi jednotlivými časovými verziami dokumentov? Viac v O UAD profi.

Viete, že UAD profi ponúka viac ako 400 judikátov z oblasti daní, účtovníctva, miezd a pracovného práva? Viac v O UAD profi.

Viete, že UAD profi ponúka viac ako 200 vzorov z oblasti daní, účtovníctva, miezd a pracovného práva? Viac v O UAD profi.

Viete, že TERAZ nájdete na UAD profi aj články z oblasti miezd a personalistiky? Viac v O UAD profi.

Viete, že TERAZ môžete mesačne absolvovať až 2 on-line semináre v rámci predplatného UAD profi? Viac v O UAD profi.

Viete, že za pravidelné používanie UAD profi získate po roku certifikát celoživotného vzdelávania? Viac v O UAD profi.

Viete, že si môžete UAD profi nastaviť ako domovskú stránku?

Viete, že v prípade UAD profi platí: hľadať = nájsť? Na tomto portáli ide o synonymá.

Viete, že žiadny problém nezostane s UAD profi nevyriešený?

Viete, že s UAD profi budete mať rýchle dostupné garantované informácie pre dane, účtovníctvo, mzdy a personalistiku?

 

Najčítanejšie články Poznámky k účtovnej závierke za rok 2013 Výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2013 Kontrolný výkaz od 1. 1. 2014 - postup pri jeho vypĺňaní Výkaz o majetku a záväzkoch za rok 2013 Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2013 - komplexný príklad Novela zákona o DPH, ktorá má nadobudnúť účinnosť 1.10.2014, bola odoslaná na rokovanie vlády SR Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2013 Účtovanie nájmu z pohľadu prenajímateľa od 1.1.2014 Poznámky účtovnej závierky Účtovanie v novovzniknutej s.r.o. Najčítanejšie odpovede Kontrolný výkaz k DPH - na čo si dávať pozor Bezplatné stravovanie zamestnanca na pracovnej ceste Dodatočný kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty podľa zákona o DPH účinného od 1.1.2014 Opravy chýb minulých účtovných období Rezerva na účtovnú závierku a jej zverejnenie v roku 2014 Najnavštevovanejšie semináre Účtovný a daňový koktejl: 3-dňové školenie v Tatrách Prehľad peňažných tokov - CASH FLOW Odložená daň – účtovanie a vykazovanie Účtovný a mzdový koktejl – praktické témy a konzultácie v Tatrách TOP 10 účtovných a daňových tém v praktických príkladoch

 

 

 

www.dashofer.sk www.enoviny.sk www.mup.sk www.dph.sk www.enviro.sk www.eseminare.sk www.stavebnyportal.sk www.bozponline.sk www.ppn.sk www.ifrsonline.sk www.vsonline.sk www.hrvpraxi.sk www.szcoportal.sk www.mediportal.sk www.vdu.sk www.vdup.sk www.skolaefektivne.sk www.anafin.sk www.retel.sk www.vykonnyriaditel.sk www.smerniceonline.sk www.odotaciach.sk www.voportal.sk www.dlportal.sk www.technickyportal.sk Copyright © 1997 - 2014 by Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., ŽŽelezničiarska 13, P.O. BOX 323, 814 99 Bratislava 1 ...

profi, dashöfer, výkaz, viete, verlag, zákon, dokument, prístupný, súvisiace, celý, predplatiteľov, článok, zdroj, výkazu, majetku, osobné, účtovnej, alebo, online, informácie, ktoré, údaje, kontrolný, závierke, príjmoch, poznámky, vyšlo, čiastke, príjmov, záväzkoch, hodnoty, zákona, pridanej, výdavkoch, heslo, daňový, príkladoch, údajov, daňové, práva, právo, poistení, zákonník, komentár, podľa, účtovníctve, faktúra, zadarmo, noviny, zálohová, semináre, mesačne, platnost, sazba, doklad, predplatného, práce, k účtovnej, oblasti, miezd, môžete, teraz, časť, ponúka, tomto, predplatné, jednotke, vyššieho, stupňa, priznanie, emailové, kontrolného, účely, článkov, vozidlo, poľsku, všetky, daňových, účtovných, účtovanie, prihláška, vypĺňaní, uad profi, profi plus, verlag dashöfer, viete že, rok 2013, zdroj verlag, pre predplatiteľov, mup súvisiace, celý článok, článok dokument, prístupný pre, 2014 ing, profi viete, predplatiteľov uad, kontrolný výkaz, pridanej hodnoty, vyšlo dňa, že uad, noviny zadarmo, vám bude, osobné údaje, že teraz, ponúka viac, profi ponúka, 80850 zákon, zálohová faktúra, emailové noviny, predplatiteľov emailové, daňový doklad, kontrolného výkazu, osobné heslo, k účtovnej závierke, daňové priznanie, tým že, účtovnej jednotke, vyššieho stupňa, uad profi plus, zdroj verlag dashöfer, celý článok dokument, uad profi viete, uad profi ponúka, profi ponúka viac, predplatiteľov emailové noviny, pre predplatiteľov emailové, emailové noviny zadarmo