www.d-u.sk - Účtovníctvo a dane | Katalóg dnik.sk

www.d-u.sk - Účtovníctvo a dane

Účtovníctvo a dane // Portál pre účtovníkov a personalistov // účtovníctvo, dane, mzdy, zákony

URL adresa: http://www.d-u.sk

Doplňujúce informácie o webe:
ISO-8859-2

ISO 9001 FAQ Nápoveda Objednať Kontakt Registrovať  Prihlásiť Do not fill this: Zapamätať na tomto počítači Zabudli ste svoje osobné heslo? Online knižnica www.uad.sk Účtovníctvo, dane, mzdy Domov Obsah Tlačivá Právne predpisy Video a online semináre Postupy účtovania Cenník NAJNOVŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK Odvádzanie odvodov z odmeny spoločníka 2.8.2014, Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer Aké odvody je povinný odvádzať zamestnávateľ z odmeny spoločníka (spoločník - komanditista v k. s.), ktorý je zároveň poberateľom starobného dôchodku? Aké povinnosti má spoločnosť? Vyplývajú nejaké povinnosti aj spoločníkovi? Pôjde o pravidelný príjem ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi plus & MUP Súvisiace Samozdanenie pri prijatí faktúry od českého živnostníka za prednášku 2.8.2014, Ing. Marián Drozd, Zdroj: Verlag Dashöfer Ako treba postupovať pri faktúre od živnostníka z Českej Republiky, ktorý nie je platcom DPH, pričom faktúra je vystavená nám (Slovenska firma registrovaná pre DPH v SR) za odprezentovanie prednášky na Slovensku pre našich zamestnancov? Treba ju samozdaniť? ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Súvisiace Refakturácia parkovného a režim DPH 1.8.2014, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer Jediný konateľ a zároveň zamestnanec spoločnosti s ručením obmedzeným uskutoční služobnú cestu do ČR (Rakúska), pričom platobnou kartou na účet spoločnosti uhradí parkovné. Na doklade od parkovného je uvedená aj DPH z príslušného členského štátu. Toto parkovné, ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Súvisiace Refakturácia parkovného a režim DPH 1.8.2014, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer Jediný konateľ a zároveň zamestnanec spoločnosti s ručením obmedzeným uskutoční služobnú cestu do ČR (Rakúska), pričom platobnou kartou na účet spoločnosti uhradí parkovné. Na doklade od parkovného je uvedená aj DPH z príslušného členského štátu. Toto parkovné, ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Súvisiace Odpis pohľadávky v konkurze 1.8.2014, Ing. Marta Rešetková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer Spoločnosť A nadobudla pohľadávku voči spoločnosti B kúpou časti podniku. V roku 2013 bolo uverejnené v obchodnom vestníku, že na spoločnosť B bol zamietnutý konkurz pre nedostatok majetku. Spoločnosť A by mala pristúpiť k výmazu pohľadávky. Je odpis pohľadávky ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Súvisiace Viac článkov   NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK Kontrolný výkaz od 1. 1. 2014 - postup pri jeho vypĺňaní 10.1.2014, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty podáva podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, každý platiteľ dane (registrovaný podľa § 4 , § 4a , § 5 alebo § 6 zákona o DPH) za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré ... celý článok Súvisiace Zmeny v platení poistného pre SZČO od 1.7.2014 30.5.2014, Ing. Jolana Strýčková, Zdroj: Verlag Dashöfer Ku dňu 1.7.2014 (tak ako každý rok), musia všetky samostatne zárobkovo činné osoby /ďalej len „SZČO“/ prehodnotiť, či im naďalej trvá, zaniká alebo od 1.7.2014 vzniká povinnosť platiť poistné podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v ... celý článok Súvisiace Smernica o pravidlách a postupoch spracovania a ochrany osobných údajov pri zabezpečovaní personálno-mzdovej agendy 24.1.2014, Ing. Zuzana Neupauerová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer Ing. Zuzana Neupauerová, PhD. Stiahnuť dokument Názov spoločnosti / organizácie ( adresa, IČO )       Názov smernice   Pravidlá a postupy spracovania a ochrany osobných údajov pri zabezpečovaní personálno-mzdovej agendy     Prílohy   Príloha č. x Vypracovanie ... celý článok Súvisiace | Dostupné v časových verziách: 2014 | 2013 Zmeny v právnej úprave dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru navrhované s účinnosťou od 1.7.2014 25.4.2014, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer V súčasnosti je v NR SR návrh zákona, ktorým sa má meniť s účinnosťou od 1.7.2014 Zákonník práce v časti, ktorá sa týka dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. NR SR dňa 5.6.2014 schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/ ... celý článok Súvisiace Prenájom nebytových priestorov z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2014 21.3.2014, Ing. Marta Rešetková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer Práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu sú upravené zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je prenajímateľ povinný odovzdať nebytový priestor nájomcovi v stave spôsobilom na dohovorené ... celý článok Súvisiace   NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY 123/2014 Z.z. ustanovuje zoznam krajín so sťaženými životnými podmienkami (vyšlo dňa: 10.5.2014 v čiastke č. 41) 125/2014 Z.z. novela výn. 410/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 10.5.2014 v čiastke č. 41) 127/2014 Z.z. ustanovuje zoznam chorôb, pri ktorých sa poskytuje poistencovi verejného zdravotného poistenia dispenzarizácia, frekvencia vyšetrení a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykonávajúci dispenzarizáciu (vyšlo dňa: 16.5.2014 v čiastke č. 42) 135/2014 Z.z. o uložení Dodatku č. 4 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 29.5.2014 v čiastke č. 45) 141/2014 Z.z. novela nar. vl. č. 87/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 31.5.2014 v čiastke č. 50)

Anotácia právnych predpisov

  O ČOM SA HOVORÍ obchodný register archivácia a uchovávanie dodatočný kontrolný výkaz dodanie služby do iného členského štátu faktúra za ubytovanie cestovné náhrady učtovanie platba platobnou kartou v podvojnom 80% náklady PHM kapitalizácia pohľadávky postúpenie pohľadávky v podvojnom účtovníctve   SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Oceňovacie prístupy používané v IFRS

8.9.2014, BratislavaLektorka: Ing. Jana Mundierová

Na semináre sa dozviete aké spôsoby oceňovania sa používajú v IFRS a najmä aké sú rozdiely oproti slovenským postupom účtovania. Mimoriadna pozornosť bude venovaná novému štandardu IFRS 13 - Oceňovanie reálnou hodnotou... Prihláška tu!

Špecialista výkazov DPH a vybrané problémy DPH

8. - 10.9.2014, BratislavaLektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Seminár je zameraný na aktuálne témy, ktoré Vás trápia. Tri dni venované kontrolnému výkazu, súhrnnému výkazu, daňovému priznaniu k DPH a ostatným vybraným praktickým problémom DPH. Každý účastník po absolvovaní školenia obdrží Certifikát o absolvovaní školenia... Prihláška tu!

Novela zákona o DPH účinná od 01.10. 2014 a od 01.01. 2015

12.9.2014, BratislavaLektor: Ing. Martin Ťažký

V októbri 2014 a zároveň od januára 2015 nadobudnú účinnosť zmeny súvisiace s novelou zákona o DPH. Pripravte sa na zmeny na našom školení... Prihláška tu!

Pohľadávky a záväzky – účtovné a daňové hľadisko

16. - 17.9.2014, Vysoké TatryLektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Seminár, na ktorom sa v priebehu 2 dní dozviete všetko o pohľadávkach a záväzkoch z účtovného a daňového pohľadu... Prihláška tu!

Ročná závierka a analýza účtovných výkazov

18.9.2014, BratislavaLektor: Ing. Dušan PreisingerCieľom seminára je, aby účastníci získali zručnosti pri analýzach účtovných výkazov. Obsahom seminára sú tiež  metódy vyhodnotenia významných účtovných položiek na základe z nich spracovaných pomerových ukazovateľov a ich previazanosti... Prihláška tu!

TOP 10 účtovných a daňových tém v praktických príkladoch

19.9.2014, BratislavaLektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Aplikujte zákonnú úpravu vybraných oblastí z praxe na konkrétnych príkladoch s dôrazom na účtovné a daňové aspekty danej problematiky v príkladoch... Prihláška tu!

Daňová kontrola miestnych daní – vybrané príležitosti pre obce

22.9.2014, BratislavaLektor: Ing. Emil Burák PhD.

Seminár je zameraný na daňovú kontrolu miestnych daní. Prinášame Vám vzdelávanie, ktoré je pragmatickou šancou a užitočnou príležitosťou pre zlepšenie rozpočtov každej municipiality z 3000 obcí a miest na Slovensku... Prihláška tu!

Majetok spoločnosti v roku 2014 - aktuálne informácie

26.9.2014, BratislavaLektorka:Ing. Hedviga Vadinová

Príďte načerpať všetky potrebné informácie i o zmenách ktoré nadobudli platnosť od januára 2014.... Prihláška tu!

Kvalifikačné štúdium - Účtovník špecialista

29. - 31.10.2014, BratislavaLektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.Štúdium ukončené skúškou a certifikátom udeleným Stredoeurópskou vysokou školou. Účtovník špecialista je prípravou na seniorskú pozíciu účtovníka. Je určený účtovníkom, ktorí pracujú na juniorských pozíciách, účtovníkom, ktorí sa chcú vo svojej práci zdokonaliť... Prihláška tu!

  PARTNERI                           Zákaznícka zóna Do not fill this: Užívateľské meno: Osobné heslo: Zapamätať na tomto počítači Zabudli ste svoje osobné heslo? Registrovať E-mail noviny zadarmo Nastaviť ako domovskú stránku

 

ROČNÉ PREDPLATNÉ

 

PRÁVE ČÍTANÉ

 

TÉMA MESIACA

Najčastejšie chyby pri podávaní kontrolného výkazu DPH

Ako sa vyhnúť chybám pri vypĺňaní daňových priznaní a kontrolného výkazu

Kontrolný výkaz pre DPH od 1. 1. 2014

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

15.8.2014 - Odvod dane z príjmov FO a PO

Kurzy mien 2.8.2014  USD 1,34 (+0,01)  GBP 0,8 (+0,01)  PLN 4,19 (+0,02)  CZK 27,64 (+0,07) viac Sadzby NBS Platné od 11. 6. 2014 Jednodňové refinančné operácie 0,40 % Hlavné refinančné operácie 0,15 % Jednodňové sterilizačné operácie -0,10 % viac Cestovné náhrady Stravné v SR 9,30 EUR Stravné v ČR 600 CZK ostatné Daňoví poradcoviaSúdySúdni exekútoriKatastrálne úradyŽivnostenské úradyDaňové úrady VSTUP DO ZÁKONOV  Rýchly vstup do zákonov   Komentár zákona  Zákon o účtovníctve

431/2002 Z.z.

Zákon o dani z príjmov

595/2003 Z.z.

Zákon o dani z pridanej hodnoty

222/2004 Z.z.

Daňový poriadok

563/2009 Z.z.

Zákonník práce

311/2001 Z.z.

Zákon o sociálnom poistení

461/2003 Z.z.

Zákon o zdravotnom poistení

580/2004 Z.z.

Komentár k Zákonníku práce Komentár k zákonu o dani z príjmu Komentár k zákonu DPH

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

Zákon

Posledná zmena (aktuálna verzia)

Najbližšia zmena (v budúcnosti)

Zákon o účtovníctve

1.1.2014

-

Zákon o dani z príjmov

1.3.2014

1.1.2016

Zákon o dani z pridanej hodnoty

1.1.2014

1.1.2017

Občiansky zákonník

13.6.2014

1.4.2015

Obchodný zákonník

1.1.2014

-

Zákonník práce

1.7.2014 

Živnostenský zákon

1.8.2014

Zákon o sociálnom poistení

1.8.2014 

1.8.2016 

Zákon o zdravotnom poistení

30.6.2014 

1.1.2017 

 

LAST MINUTE SEMINÁRE Výkaz ziskov a strát - významný zdroj informácií o stabilite firmy 4.8. Finančný controlling 5.8. Interpretácia finančných a ekonomických ukazovateľov a ich využitie v riadení 7.8.

 

VIETE, ŽE?

Viete, že UAD profi garantuje správnosť a aktuálnosť článkov označených logom GARANCIA? Viac v O UAD profi.

Viete, že UAD profi ponúka viac než 3 300 garantovaných článkov a je tak najväčšou odbornou online knižnicou pre dane, účtovníctvo, mzdy a personalistiku v SR? Viac v O UAD profi.

Viete, že TERAZ môžete na UAD profi využiť časové filtrovanie dokumentov podľa dátumu ich platnosti a zároveň prepínať medzi jednotlivými časovými verziami dokumentov? Viac v O UAD profi.

Viete, že UAD profi ponúka viac ako 400 judikátov z oblasti daní, účtovníctva, miezd a pracovného práva? Viac v O UAD profi.

Viete, že UAD profi ponúka viac ako 200 vzorov z oblasti daní, účtovníctva, miezd a pracovného práva? Viac v O UAD profi.

Viete, že TERAZ nájdete na UAD profi aj články z oblasti miezd a personalistiky? Viac v O UAD profi.

Viete, že TERAZ môžete mesačne absolvovať až 2 on-line semináre v rámci predplatného UAD profi? Viac v O UAD profi.

Viete, že za pravidelné používanie UAD profi získate po roku certifikát celoživotného vzdelávania? Viac v O UAD profi.

Viete, že si môžete UAD profi nastaviť ako domovskú stránku?

Viete, že v prípade UAD profi platí: hľadať = nájsť? Na tomto portáli ide o synonymá.

Viete, že žiadny problém nezostane s UAD profi nevyriešený?

Viete, že s UAD profi budete mať rýchle dostupné garantované informácie pre dane, účtovníctvo, mzdy a personalistiku?

 

Najčítanejšie články Kontrolný výkaz od 1. 1. 2014 - postup pri jeho vypĺňaní Zmeny v platení poistného pre SZČO od 1.7.2014 Smernica o pravidlách a postupoch spracovania a ochrany osobných údajov pri zabezpečovaní personálno-mzdovej agendy Zmeny v právnej úprave dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru navrhované s účinnosťou od 1.7.2014 Prenájom nebytových priestorov z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2014 Vyhláška o spôsobe označovania platby dane bude doplnená - účinnosť nadobudne 1.1.2015 PHM a odpočítanie DPH v roku 2014 Účtovanie poistného plnenia Najčastejšie chyby pri podávaní kontrolného výkazu DPH Novela zákona o DPH - navrhovaná účinnosť 1.10.2014 Najčítanejšie odpovede Kontrolný výkaz k DPH - na čo si dávať pozor Ako zaúčtovať v PÚ leasing osobného motorového vozidla platiteľa DPH? Zaúčtovanie došlej faktúry - pôžička na mobilný telefón Ako zaúčtovať poplatky, budú vchádzať aj do obstarávacej ceny auta? Kontrolný výkaz - došlé faktúry za nákupy materiálu (správne vyplnenie) Zábezpeka (depozit) vo výške 2-mesačného nájomného Vznikne zamestnancovi nárok na alikvótnu časť dovolenky? Účtovanie pohybu na platobnej karte Nesprávne vystavená faktúra s českou daňou z pridanej hodnoty u slovenského platiteľa dane Predčasné ukončenie leasingu Najnavštevovanejšie semináre Účtovný a daňový koktejl: 3-dňové školenie v Tatrách Prehľad peňažných tokov - CASH FLOW Odložená daň – účtovanie a vykazovanie Účtovný a mzdový koktejl – praktické témy a konzultácie v Tatrách TOP 10 účtovných a daňových tém v praktických príkladoch

 

 

 

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13 P.O. BOX 323 814 99 Bratislava 1

tel:     + 421 - 2 - 33005555 fax:    + 421 - 2 - 33005550 e-mail: info@dashofer.sk

ĎALŠIE PROJEKTY VYDAVATEĽSTVA, KTORÉ BY VÁS MOHLI ZAUJÍMAŤ

www.mup.sk

www.dph.sk

www.ifrsonline.sk

www.dashofer.sk

www.anafin.sk

www.smerniceonline.sk

www.vdu.sk

www.eseminare.sk

Copyright © 1997 - 2014 by Dashöfer Holding, Ltd. ...

profi, viete, zákon, dashöfer, súvisiace, verlag, zdroj, zákona, článok, celý, prihláška, výkaz, pridanej, kontrolný, spoločnosti, hodnoty, zmeny, bratislavalektor, pohľadávky, dokument, poistení, online, výkazu, účtovných, podľa, martin, zároveň, predplatiteľov, prístupný, zákonník, vyšlo, pracovného, čiastke, ktoré, novela, práce, tužinský, daní, parkovné, parkovného, komentár, spoločnosť, semináre, príkladoch, ponúka, teraz, pohľadu, miezd, môžete, práva, účtovníctve, výkazov, priestorov, daňových, informácie, kontrolného, účinnosť, operácie, seminár, príjmov, oblasti, osobných, štátu, členského, článkov, vypĺňaní, každý, predpisov, kartou, platobnou, heslo, osobné, faktúry, pričom, faktúra, poistného, sociálnom, dohôd, agendy, prácach, vykonávaných, účinnosťou, pomeru, mzdovej, personálno, ochrany, spracovania, tomto, údajov, zabezpečovaní, nebytových, uad profi, viete že, verlag dashöfer, celý článok, zdroj verlag, profi plus, profi viete, 2014 ing, pridanej hodnoty, kontrolný výkaz, bratislavalektor ing, 2014 bratislavalektor, vyšlo dňa, článok súvisiace, phd zdroj, pre predplatiteľov, článok dokument, predplatiteľov uad, mup súvisiace, prístupný pre, mgr martin, tužinský phd, martin tužinský, že uad, ing mgr, roku 2014, že teraz, phd seminár, profi ponúka, ponúka viac, kontrolného výkazu, nebytových priestorov, zabezpečovaní personálno, ochrany osobných, osobných údajov, údajov pri, sociálnom poistení, členského štátu, www uad, platobnou kartou, pri zabezpečovaní, osobné heslo, mimo pracovného, pracovného pomeru, vykonávaných mimo, prácach vykonávaných, personálno mzdovej, mzdovej agendy, zákonník práce, zdroj verlag dashöfer, uad profi plus, uad profi viete, celý článok súvisiace, phd zdroj verlag, celý článok dokument, mgr martin tužinský, uad profi ponúka, profi ponúka viac, mimo pracovného pomeru, zabezpečovaní personálno mzdovej, ochrany osobných údajov, pri zabezpečovaní personálno, personálno mzdovej agendy, prácach vykonávaných mimo, vykonávaných mimo pracovného