www.d-u.sk - Účtovníctvo a dane | Katalóg dnik.sk

www.d-u.sk - Účtovníctvo a dane

Účtovníctvo a dane // Portál pre účtovníkov a personalistov // účtovníctvo, dane, mzdy, zákony

URL adresa: http://www.d-u.sk

Doplňujúce informácie o webe:
ISO-8859-2

ISO 9001 FAQ Nápoveda Objednať Kontakt Registrovať  Prihlásiť Do not fill this: Zapamätať na tomto počítači Zabudli ste svoje osobné heslo? Online knižnica www.uad.sk Účtovníctvo, dane, mzdy Domov Obsah Tlačivá Právne predpisy Video a online semináre Postupy účtovania Cenník NAJNOVŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK Zahrnutie práce nadčas do mzdy zamestnanca v roku 2014 21.10.2014, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer Zamestnanec - účtovník má v pracovnej zmluve citujem: "Základná hrubá mesačná mzda zamestnanca je stanovená s prihliadnutím na prípadnú prácu nadčas". Dotyčný nespĺňa ani jedno kritérium podľa ZP § 121 ods. 2. (nie je vedúci a ani riadiaci pracovník, má svojho ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi plus & MUP Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky za rok 2014 21.10.2014, Ing. Mária Horváthová, Zdroj: Verlag Dashöfer Pri samotnom vedení účtovníctva sa úľavy týkajú  oblasti oceňovania, ktoré je nadstavbové nad základný systém oceňovania v podvojnom účtovníctve. Tým, že mikro účtovné jednotky spadajú pod podvojné účtovníctvo, aj v rámci jednotného systému úprav účtovníctva na ... celý článok Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace Novela zákona o stimuloch pre výskum a vývoj - navrhovaná účinnosť 1.1.2015 21.10.2014, Ing. Blažena Kvetná, Zdroj: Verlag Dashöfer Ministerstvo financií SR pripravilo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o stimuloch pre výskum a vývoj (zákon č. 185/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov). Ministerstvo financií SR pripravilo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o stimuloch ... celý článok Súvisiace Fakturácia reklamnej kampane českému odberateľovi 20.10.2014, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer Ako vyfakturovať dodávateľovi za reklamnú kampaň na prezentáciu jeho produktov na Slovensku? Tovar nakupujeme z Českej republiky, dodávateľ nám preplatí časť reklamnej kampane uskutočnenej na Slovensku. Reklamná kampaň - prezentácia produktov grilov sa ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace Pracovný pomer uzatvorený so žiakom a študentom 20.10.2014, Ing. Anna Križanová Júlia Pšenková, Zdroj: Verlag Dashöfer 10.3.4.1 Pracovný pomer uzatvorený so žiakom a študentom Študent vysokej školy uzatvorí so zamestnávateľom pracovný pomer na určitú dobu, od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014. V pracovnej zmluve je dohodnutá mzda vo výške 1085 EUR/ ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi plus & MUP Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011Súvisiace Viac článkov   NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY V ONLINE KNIŽNICI WWW.UAD.SK Pohľadávky a ich účtovanie v roku 2014 15.8.2014, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer Pohľadávky predstavujú peňažné vyjadrenie nároku veriteľa na peňažné alebo nepeňažné plnenie, ktoré umožní vyrovnanie pohľadávky. Predstavujú súčasť majetku podniku, a preto sa v súvahe vykazujú na strane aktív a sú teda zahrnuté do sumy majetku. Jediný druh ... celý článok Dokument je prístupný pre predplatiteľov: UAD profi | UAD profi plus | UAD profi plus & MUP Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014Súvisiace Pripravované zmeny zákona o dani z príjmov od 1.1.2015 20.8.2014, Ing. Jana Kušnírová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer Výsledkom medzirezortného pripomienkového konania je návrh novely zákona o dani z príjmov, pričom zmeny sa dotkú ako fyzických, tak aj právnických osôb. Medzi najvýznamnejšie úpravy by mali patriť zmeny v odpisovej politike, uplatňovaní daňových výdavkov a ... celý článok Súvisiace Smernica o pravidlách a postupoch spracovania a ochrany osobných údajov pri zabezpečovaní personálno-mzdovej agendy 24.1.2014, Ing. Zuzana Neupauerová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer Stiahnuť dokument Názov spoločnosti / organizácie ( adresa, IČO )       Názov smernice   Pravidlá a postupy spracovania a ochrany osobných údajov pri zabezpečovaní personálno-mzdovej agendy     Prílohy   Príloha č. x Vypracovanie ... celý článok Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014 | 2013Súvisiace Úpravy v zákone o dani z príjmov pripravované od 1.1.2015 26.8.2014, Ing. Zdenka Kováčová, Zdroj: Verlag Dashöfer Vláda SR predložila na rokovanie NR SR novelu zákona č. 595/2013 Z.z. o dani z príjmov, ktorá s účinnosťou od 1.1.2015 prináša významné zmeny v zdaňovaní príjmov fyzických aj právnických osôb. Zmeny v odpisovaní hmotného majetku 1. zavedenie limitov 1.1. ... celý článok Súvisiace Kontrolný výkaz od 1. 1. 2014 - postup pri jeho vypĺňaní 10.1.2014, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty podáva podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, každý platiteľ dane (registrovaný podľa § 4 , § 4a , § 5 alebo § 6 zákona o DPH) za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré ... celý článok Súvisiace   NAJNOVŠIE PRÁVNE PREDPISY 278/2014 Z.z. novela op. č. 641/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 15.10.2014 v čiastke č. 87) 279/2014 Z.z. novela op. č. 595/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 15.10.2014 v čiastke č. 87) 280/2014 Z.z. novela op. č. 646/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 15.10.2014 v čiastke č. 87) 281/2014 Z.z. novela op. 457/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 15.10.2014 v čiastke č. 87) 282/2014 Z.z. novela op. č. 123/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 15.10.2014 v čiastke č. 87)

Anotácia právnych predpisov

  O ČOM SA HOVORÍ zmluva o dielo Marián Drozd evidenčný list dôchodkového zabezpečenia oprava zďż˝kladu DPH výherné automaty DPH nezdaniteľná časť základu dane pri umrtí daňovníka leasing daňová licencia prevzatie dlhu dividendy 2014   SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novela zákona o DPH účinná od 01.10. 2014 a od 01.01. 2015

28.11.2014, ŽilinaLektor: Ing. Martin Ťažký

V októbri 2014 a zároveň od januára 2015 nadobudnú účinnosť zmeny súvisiace s novelou zákona o DPH. Pripravte sa na zmeny na našom školení... Prihláška tu!

Ročná závierka a analýza účtovných výkazov

28.11.2014, BratislavaLektor: Ing. Dušan PreisingerCieľom seminára je, aby účastníci získali zručnosti pri analýzach účtovných výkazov. Obsahom seminára sú tiež  metódy vyhodnotenia významných účtovných položiek na základe z nich spracovaných pomerových ukazovateľov a ich previazanosti... Prihláška tu!

Daňová kontrola miestnych daní – vybrané príležitosti pre obce

8.12.2014, BratislavaLektor: Ing. Emil Burák PhD.

Seminár je zameraný na daňovú kontrolu miestnych daní. Prinášame Vám vzdelávanie, ktoré je pragmatickou šancou a užitočnou príležitosťou pre zlepšenie rozpočtov každej municipiality z 3000 obcí a miest na Slovensku... Prihláška tu!

Majetok spoločnosti v roku 2014 - aktuálne informácie

8.12.2014, ŽilinaLektorka:Ing. Hedviga Vadinová

Príďte načerpať všetky potrebné informácie i o zmenách ktoré nadobudli platnosť od januára 2014.... Prihláška tu!

Najdôležitejšie legislatívne zmeny pre rok 2015

11.12.2014, BratislavaLektori: kolektív autorovNa konferencii si budete môcť vypočuť dôležité informácie o schválených a  pripravovaných zmenách legislatívy z oblasti dane z pridanej hodnoty, dane z príjmov, daňového poriadku, účtovníctva, ale i o zmenách v sociálnom  zdravotnom poistení... Prihláška tu!

Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii

11.12.2014, BratislavaLektorky: Ing. Hedviga Vadinová a Ing. Dagmar Koraušová

Seminár poskytne účastníkom všetky potrebné informácie o vedení účtovnej evidencie neziskových organizácií, prehľad v daňových povinnostiach a zároveň ponúka právne minimum týkajúce sa tretieho sektora... Prihláška tu!

  PARTNERI   Zákaznícka zóna Do not fill this: Užívateľské meno: Osobné heslo: Zapamätať na tomto počítači Zabudli ste svoje osobné heslo? Registrovať E-mail noviny zadarmo Nastaviť ako domovskú stránku

 

ROČNÉ PREDPLATNÉ

 

PRÁVE ČÍTANÉ

 

TÉMA MESIACA Úpravy v zákone o dani z príjmov pripravované od 1.1.2015

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE 27.10.2014 - DPH- kontrolný výkaz za kalendárny štvrťrokĎaľšie povinnosti pre tento deň... Kurzy mien 21.10.2014  USD 1,28 (-0)  GBP 0,79 (-0)  PLN 4,22 (-0)  CZK 27,56 (+0,08) viac Sadzby NBS Platné od 11. 6. 2014 Jednodňové refinančné operácie 0,40 % Hlavné refinančné operácie 0,15 % Jednodňové sterilizačné operácie -0,10 % viac Cestovné náhrady Stravné v SR 9,30 EUR Stravné v ČR 600 CZK ostatné Daňoví poradcoviaSúdySúdni exekútoriKatastrálne úradyŽivnostenské úradyDaňové úrady VSTUP DO ZÁKONOV  Rýchly vstup do zákonov   Komentár zákona 

Zákon o účtovníctve

431/2002 Z.z.

Zákon o dani z príjmov

595/2003 Z.z.

Zákon o dani z pridanej hodnoty

222/2004 Z.z.

Daňový poriadok

563/2009 Z.z.

Zákonník práce

311/2001 Z.z.

Zákon o sociálnom poistení

461/2003 Z.z.

Zákon o zdravotnom poistení

580/2004 Z.z.

Komentár k Zákonníku práce Komentár k zákonu o dani z príjmu Komentár k zákonu DPH

 

OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV

Zákon

Posledná zmena (aktuálna verzia)

Najbližšia zmena (v budúcnosti)

Zákon o účtovníctve

1.1.2014

-

Zákon o dani z príjmov

1.9.2014

1.1.2016

Zákon o dani z pridanej hodnoty

1.10.2014

1.1.2017

Občiansky zákonník

13.6.2014

1.4.2015

Obchodný zákonník

1.1.2014

-

Zákonník práce

1.7.2014 

Živnostenský zákon

1.8.2014

1.10.2015 

Zákon o sociálnom poistení

1.10.2014 

1.8.2016 

Zákon o zdravotnom poistení

30.6.2014 

1.1.2017 

 

LAST MINUTE SEMINÁRE Risk manažment - Riadenie podnikateľských rizík 23.10. Interpretácia finančných a ekonomických ukazovateľov a ich využitie v riadení 31.10. Úvod do controllingu 3.11.

 

VIETE, ŽE?

Viete, že UAD profi garantuje správnosť a aktuálnosť článkov označených logom GARANCIA? Viac v O UAD profi.

Viete, že UAD profi ponúka viac než 3 300 garantovaných článkov a je tak najväčšou odbornou online knižnicou pre dane, účtovníctvo, mzdy a personalistiku v SR? Viac v O UAD profi.

Viete, že TERAZ môžete na UAD profi využiť časové filtrovanie dokumentov podľa dátumu ich platnosti a zároveň prepínať medzi jednotlivými časovými verziami dokumentov? Viac v O UAD profi.

Viete, že UAD profi ponúka viac ako 400 judikátov z oblasti daní, účtovníctva, miezd a pracovného práva? Viac v O UAD profi.

Viete, že UAD profi ponúka viac ako 200 vzorov z oblasti daní, účtovníctva, miezd a pracovného práva? Viac v O UAD profi.

Viete, že TERAZ nájdete na UAD profi aj články z oblasti miezd a personalistiky? Viac v O UAD profi.

Viete, že TERAZ môžete mesačne absolvovať až 2 on-line semináre v rámci predplatného UAD profi? Viac v O UAD profi.

Viete, že za pravidelné používanie UAD profi získate po roku certifikát celoživotného vzdelávania? Viac v O UAD profi.

Viete, že si môžete UAD profi nastaviť ako domovskú stránku?

Viete, že v prípade UAD profi platí: hľadať = nájsť? Na tomto portáli ide o synonymá.

Viete, že žiadny problém nezostane s UAD profi nevyriešený?

Viete, že s UAD profi budete mať rýchle dostupné garantované informácie pre dane, účtovníctvo, mzdy a personalistiku?

 

Najčítanejšie články Pohľadávky a ich účtovanie v roku 2014 Pripravované zmeny zákona o dani z príjmov od 1.1.2015 Smernica o pravidlách a postupoch spracovania a ochrany osobných údajov pri zabezpečovaní personálno-mzdovej agendy Úpravy v zákone o dani z príjmov pripravované od 1.1.2015 Kontrolný výkaz od 1. 1. 2014 - postup pri jeho vypĺňaní Účtovanie poistného plnenia Prenájom nebytových priestorov z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2014 Páliť lieh v nelegálnej pálenici sa neoplatí! Úprava minimálnej mzdy od 1.1.2014 a jej dopady na vybrané mzdové parametre Novela zákona o DPH - navrhovaná účinnosť 1.10.2014 Najčítanejšie odpovede Zaúčtovanie došlej faktúry - pôžička na mobilný telefón Ako zaúčtovať poplatky, budú vchádzať aj do obstarávacej ceny auta? Kontrolný výkaz k DPH - na čo si dávať pozor Ako zaúčtovať v PÚ leasing osobného motorového vozidla platiteľa DPH? Kontrolný výkaz - došlé faktúry za nákupy materiálu (správne vyplnenie) Zábezpeka (depozit) vo výške 2-mesačného nájomného Vznikne zamestnancovi nárok na alikvótnu časť dovolenky? Účtovanie pohybu na platobnej karte Pracovná cesta konateľa a základná náhrada Predčasné ukončenie leasingu Najnavštevovanejšie semináre Účtovný a daňový koktejl: 3-dňové školenie v Tatrách Prehľad peňažných tokov - CASH FLOW Odložená daň – účtovanie a vykazovanie Účtovný a mzdový koktejl – praktické témy a konzultácie v Tatrách TOP 10 účtovných a daňových tém v praktických príkladoch

 

 

 

Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. Železničiarska 13 P.O. BOX 323 814 99 Bratislava 1

tel:     + 421 - 2 - 33005555 fax:    + 421 - 2 - 33005550 e-mail: info@dashofer.sk

ĎALŠIE PROJEKTY VYDAVATEĽSTVA, KTORÉ BY VÁS MOHLI ZAUJÍMAŤ

www.mup.sk

www.dph.sk

www.ifrsonline.sk

www.dashofer.sk

www.anafin.sk

www.smerniceonline.sk

www.vdu.sk

www.eseminare.sk

Copyright © 1997 - 2014 by Dashöfer Holding, Ltd. ...

profi, zákon, zákona, viete, dashöfer, verlag, príjmov, celý, článok, zmeny, zdroj, novela, dostupné, hodnoty, výkaz, pridanej, účtovníctva, verziách, prihláška, časových, kontrolný, dokument, čiastke, poistení, súvisiace, online, vyšlo, pripravované, ktoré, informácie, daní, účtovných, oblasti, pohľadávky, zákonník, prístupný, podľa, práce, ponúka, predplatiteľov, komentár, 2014súvisiace, zákone, zároveň, operácie, môžete, teraz, Úpravy, miezd, sociálnom, zdravotnom, zmenách, účtovanie, návrh, účinnosť, predpisov, slovensku, časť, stimuloch, účtovníctvo, osobné, heslo, semináre, účtovníctve, pracovný, pomer, údajov, osobných, zabezpečovaní, personálno, mzdovej, ochrany, spracovania, článkov, tomto, majetku, daňových, agendy, uad profi, viete že, verlag dashöfer, zdroj verlag, celý článok, profi viete, 2014 ing, profi plus, kontrolný výkaz, pridanej hodnoty, časových verziách, verziách 2015, vyšlo dňa, roku 2014, že uad, článok súvisiace, článok dokument, prístupný pre, pre predplatiteľov, mup dostupné, predplatiteľov uad, phd zdroj, že teraz, ponúka viac, profi ponúka, zdravotnom poistení, www uad, mzdovej agendy, ochrany osobných, pracovný pomer, osobné heslo, novela zákona, osobných údajov, údajov pri, personálno mzdovej, zabezpečovaní personálno, pri zabezpečovaní, príjmov pripravované, zdroj verlag dashöfer, uad profi viete, uad profi plus, časových verziách 2015, celý článok dokument, phd zdroj verlag, celý článok súvisiace, uad profi ponúka, profi ponúka viac, ochrany osobných údajov, pri zabezpečovaní personálno, zabezpečovaní personálno mzdovej, personálno mzdovej agendy