www.novabana.sk - Aktuality - Nová Baňa | Katalóg dnik.sk

www.novabana.sk - Aktuality - Nová Baňa

Aktuality - Nová Baňa // Oficiálna stránka mesta Nová Baňa. // nová baňa, mesto, nova bana, pohronie, baníctvo, slobodné, kráľovské, tajch, jarmok

URL adresa: http://www.novabana.sk

Doplňujúce informácie o webe:
UTF-8

Nová Baňa - Oficiálne stránky mesta Prejsť na obsah stránky Prejsť na hlavnú navigáciu Kontakty | Mapa stránky Vyhľadať na stránke: Vyhľadať Rýchla navigácia Samospráva Mesto Nová Baňa Primátor Mestský úrad Mestské zastupiteľstvo Úradné hodiny Kontakt Pozvánka na MsZ Dokumenty Úradná tabuľa Rozpočet mesta VZN mesta Verejné obstarávanie Ponuky majetku Územný plán Zverejňovanie dokumentov Život v meste Kultúra a šport Mestská knižnica Fotogaléria Rozhlas Otázky a odpovede Kalendár triedeného zberu Komunálne voľby 2014 Informácie Aktuality Informačné centrum Ako vybaviť Rozvoj mesta / Projekty Žiadosti a formuláre Úrady a inštitúcie Pohotovostné služby Neprehliadnite Kultúrne leto Komunálne voľby 2014 Amfo 2014 Cocktail piano Nová Baňa Aktuality Ponuka záujmových útvarov Centra voľného času Nová Baňa

Milé deti, milá mládež, vážení rodičia!

Centrum voľného času Nová Baňa vám aj v školskom roku 2014/2015 ponúka široký výber záujmových útvarov.

Naša ponuka je určená deťom do 15 rokov, mládeži do 30 rokov, ako aj deťom predškolského veku.

Žiadosť o prijatie do ZÚ môžete vyplniť priamo pri zápise, prípadne je k dispozícii na stiahnutie.

 

Pri muzike – HS RE-AX

Nedeľný podvečer pri novobanskej muzike potešil všetkých fanúšikov HS RE-AX, ktorá vystúpila v rámci kultúrneho leta v radničnom parku. Hoci bol horúci deň, po 17:00 hod. bol v parku chládok a fúkal príjemný vetrík. Stretla sa tu prevažne staršia generácia. Muzikanti mali okrem známych ľudových pesničiek pripravené aj hovorené slovo, ktoré predniesla pani Gizka Búryová.

Čítať ďalej...

Týždeň športu pre všetkých

Mesiac jún tradične v našom meste patrí športu. Už po jedenásty krát sa uskutočnil Týždeň športu pre všetkých, týždeň pre všetkých aktívnych aj príležitostných športovcov. Mesto Nová Baňa – oddelenie kultúry a informácii v spolupráci so športovými klubmi, školami a občianskymi združeniami zostavilo harmonogram, ktorý obsahoval 27 plánovaných aktivít. Bolo medzi nimi 5 samostatných športových podujatí (Olympiáda nádejí pre 1. stupeň ZŠ, VII. ročník Výstupu na Vojšín na počesť F. Viciana, stolnotenisový turnaj – Memoriál Ing. F. Klimanta, 3. ročník Ľahkoatletického mítingu, Mesto v pohybe).

Čítať ďalej...

Harmónia, melódia, rytmus v Slávnostnom záverečnom koncerte

Nezadržateľne sa blížiaci koniec školského roka a s ním vytúžené letné prázdniny priniesli 19. júna 2014 záverečné vystúpenie nadaných a talentovaných žiakov ZUŠ. Slávnostný záverečný koncert usporiadala Základná umelecká škola Nová Baňa v spolupráci s mestom Nová Baňa v kine Vatra. Pripravená bola bohatá nádielka hudby rôznych žánrov v podaní žiackych talentov.

Čítať ďalej...

Strana 1 z 13

Začiatok Predch. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasl. Koniec Hlavná navigácia Informácie Aktuality Aktuálne informácie Smútočné oznámenia Informačné centrum Cenník Ponuka tovaru Reklamačný poriadok Výlety po okolí Ubytovanie Turistické zaujímavosti Osobnosti regiónu Úrady a inštitúcie Pohotovostné služby Zdravotnícke organizácie Dôležité tel. čísla Rozvoj mesta / Projekty Projekty financované z fondov EÚ Projekty Dokumenty Ako vybaviť Žiadosti a formuláre Odd. správy mestského majetku (form) Správne oddelenie (form) Finančné oddelenie (form) Odd. životného prostredia (form) Stavebný úrad (form) Školy a školské organizácie Mestský úrad Nová Baňa Námestie slobody 1 968 26 Nová Baňa Tel: +421 45 6782 800 Fax: +421 45 6782 881 © 2014, Mesto Nová Baňa | Ochrana osobných údajov | Dotazník Prejsť navrch stránky Dotazníkový prieskum

Vážení občania mesta Nová Baňa, v tomto období prebieha príprava Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nová Baňa na roky 2014-2020, v ktorom budú určené vízie, ciele a ďalšie smerovanie rozvoja v našom meste. Tento program si pripravujeme spoločne a preto potrebujeme poznať Váš názor, aké sú Vaše želania, čo by ste chceli vo svojom meste zmeniť, zlepšiť, čo Vás trápi a čo treba riešiť pre spokojnosť nás všetkých a pre lepšie podmienky pre prácu, oddych a život v našom meste. Prvou našou spoluprácou je vyplnenie dotazníka, ktorý slúži k prieskumu verejnej mienky.

Dotazník je možné vyplniť do 31. júla 2014.

Venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Ďakujeme.

Vyplniť dotazník Pohlavie Muž Žena Vek od 15 do 24 od 25 do 44 od 45 do 64 nad 65 Najvyššie dosiahnuté vzdelanie základné vyučený/á v odbore stredné s maturitou vysokoškolské neuvedené Zamestnanie zamestnanec podnikateľ nezamestnaný študent dôchodca materská a rodičovská dovolenka Nasledujúca strana Otázka č.1 – Ktorý z nasledovných problémov považujete v našom meste za najzávažnejší? nezamestnanosť rozvoj ekonomiky v meste rozšírenie úplatkárstva a korupcie postavenie a šance mladých ľudí vandalizmus bezdomovci životná úroveň ochrana životného prostredia, zeleň v meste chudoba kvalita zdravotnej starostlivosti postavenie a šance starých ľudí kvalita demokracie v meste kvalita sociálnej starostlivosti drogy kriminalita a bezpečnosť postavenie a šance žien iné (môžete vyznačiť maximálne tri problémy) Iné (uveďte) Nasledujúca strana Otázka č.2 – Triedite odpad v domácnosti? Áno, triedim Nie, netriedim Nechcem uviesť Ak áno, tak aký odpad triedite? Papier Sklo Plasty Iné Iné (uveďte) Ak netriedite odpad, aký máte dôvod? Nepovažujem triedenie za dôležité. Nevyhovuje mi spôsob zberu. Nie som o triedení dostatočne informovaný/á. Nemám na to čas. Iné Iné (uveďte) Nasledujúca strana Otázka č.3 – Je potrebné, aby mesto v rozvoji bývania investovalo do: Výstavby nových nájomných bytových domov so štandardnými bytmi. Výstavby nových nájomných bytových domov s malometrážnymi bytmi. Výstavby nových bytových domov určených na predaj do osobného vlastníctva. Prípravy stavebných pozemkov pre rodinné domy. Neviem. Iné Iné (uveďte) Nasledujúca strana Otázka č.4 – Ako hodnotíte úroveň služieb v meste? (priraďte číslo od 1 do 5, číslo 1 = výborne a číslo 5 = nedostatočné) Obchodná sieť 1 2 3 4 5 Služby verejného stravovania 1 2 3 4 5 Vzdelávanie detí a mládeže 1 2 3 4 5 Mestská hromadná doprava 1 2 3 4 5 Opravovne, servisy 1 2 3 4 5 Zdravotníctvo 1 2 3 4 5 Služby cestovného ruchu 1 2 3 4 5 Údržba verejnej zelene 1 2 3 4 5 Vzdelávanie dospelých 1 2 3 4 5 Možnosti trávenia voľného času detí a mládeže 1 2 3 4 5 Sociálne služby 1 2 3 4 5 Mestská polícia 1 2 3 4 5 Možnosti trávenia voľného času dospelých 1 2 3 4 5 Údržba miestnych komunikácií 1 2 3 4 5 Nasledujúca strana Otázka č.5 – Slovné hodnotenie vyššie uvedených služieb – pozitívne aj negatívne postrehy nám pomôžu lepšie naplánovať riešenia. Obchodná sieť Som spokojný/á, je postačujúca. Nekvalitný tovar, veľa čínskych obchodov. Obchodov je priveľa. Chýbajú niektoré obchody ... Aké (vyplňte): Služby verejného stravovania Som spokojný/á, je ich dostatok Kvalita jedla, hygiena nie je vždy celkom dobrá Správanie personálu nevyhovujúce Iné Iné (vyplňte) Vzdelávanie detí a mládeže Som spokojný/á s úrovňou vyučovania Kvalita vzdelávania klesá Nedostatočné príležitosti na rozvoj krúžkov, mimoškolských aktivít Priemerná úroveň Zlý technický stav škôl, slabá vybavenosť Iné Iné (vyplňte) Mestská hromadná doprava Nedostatočný harmonogram jázd, Zastaralý vozový park Výborný vozový park Nevyhovujúce ceny Správanie šoférov Iné Iné (vyplňte) Opravovne, servisy Nedostatočné množstvo Chýbajúce typy servisov, opravovní (aké ...........) Nízka kvalita, vysoké ceny Iné Iné (vyplňte) Zdravotníctvo Plné čakárne, dlhé čakacie doby Som spokojný/á s úrovňou Zlý prístup zdravotníckeho personálu Zlý technický stav budov a zariadení Iné Iné (vyplňte) Služby cestovného ruchu Som spokojný/á Nedostatočný počet služieb Slabá propagácia, informovanosť a propagácia mesta Neochotný personál, vstup do mesta, parkovanie Iné Iné (vyplňte) Údržba verejnej zelene Som spokojný/á Som nespokojný/á, viac zelene, kvetov, menej smetí Iné Iné (vyplňte) Vzdelávanie dospelých Som spokojný/á, dostatočné množstvo kurzov Málo možností na ďalšie vzdelávanie Finančne náročné Slabá informovanosť, propagácia Iné Iné (vyplňte) Možnosti trávenia voľného času detí a mládeže Som spokojný/á – dostatočné množstvo ihrísk, športovísk, Zlý stav ihrísk aj parkov Málo možností – krúžkov, akcií (kultúrny, kreatívnych, športových) Finančne náročné Nerušiť CVČ Iné Iné (vyplňte) Sociálne služby Zlý technický stav zariadení Málo domovov a miest v nich, opatrovateliek Som spokojný/á Iné Iné (vyplňte) Mestská polícia Som spokojný/á Viac hliadok v teréne Mali by viac pomáhať ľuďom Zameriavajú sa len na zakladanie papúč Viac kontrolovať psíčkarov Iné Iné (vyplňte) Možnosti trávenia voľného času dospelých Som spokojný/á Málo akcií, kultúrnych, športových Chýbajú ihriská, vstup do telocviční Finančne náročné Iné Iné (vyplňte) Údržba miestnych komunikácií V zlom stave, rozbité cesty, chodníky Nedostatočná zimná úržba – neodhrabané chodníky, cesty Nedostatočné množstvo parkovacích miest Nedostatočné verejné osvetlenie Iné Iné (vyplňte) Nasledujúca strana Otázka č. 6 – Považujete investície mesta do rozvoja do roku 2013 za opodstatnené? Áno Neviem posúdiť Nie Ak nie, tak dôvod Otázka č. 7 – Čo by ste odporučili turistom navštíviť vo Vašom meste? Overovací kód Prosím, opíšte znaky z obrázka. Slúži pre zamedzenie falošných vyplnení dotazníka automatickými robotmi.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

...

vyplňte, baňa, nová, spokojný, meste, mesta, služby, strana, času, otázka, kvalita, nasledujúca, voľného, vzdelávanie, nedostatočné, všetkých, mestská, mesto, detí, málo, uveďte, Údržba, stránky, množstvo, trávenia, rozvoj, možnosti, projekty, dospelých, domov, bytových, nových, náročné, finančne, technický, a mládeže, slabá, zelene, služieb, výstavby, dotazníka, vyplniť, Čítať, ďalej, týždeň, ponuka, centrum, prejsť, úrad, informácie, aktuality, športu, oddelenie, verejnej, postavenie, a šance, úroveň, v našom, rozvoja, ktorý, športových, dotazník, odpad, iné iné, iné vyplňte, nová baňa, som spokojný, strana otázka, nasledujúca strana, voľného času, trávenia voľného, možnosti trávenia, iné uveďte, zlý technický, technický stav, finančne náročné, detí a mládeže, uveďte nasledujúca, Čítať ďalej, mesto nová, pre všetkých, v našom meste, výstavby nových, postavenie a šance, bytových domov, iné iné vyplňte, nasledujúca strana otázka, trávenia voľného času, možnosti trávenia voľného, zlý technický stav, iné iné uveďte, iné uveďte nasledujúca, uveďte nasledujúca strana, mesto nová baňa