www.vssvalzbety.sk – Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej  práce sv. AlžbetyVysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety // // &scaron, alžbety, vý, v&scaron, prá, sociá, zdravotní, ná, informá, ú, má, vysokej, tudijný, prijí, ktorá, jdete, alumni, program, akademický, medailu, university, činnosť, mnohý, vá, absolventov, prí, stiahnite, skumu, tú, starostlivosť, vysoká, akademickom, oznam, stiahnutie, domov, mô, rá, vzdelá, rektor, slovenskej, bratislave, odborná, zí, spoločný, v&scaron zasp, sociá lnej, lnej prá, &scaron tudijný, &scaron koly, zdravotní ctva, 2013 2014, vysokej &scaron, akademický rok, ná jdete, informá cie, vý skumu, koly zdravotní, &scaron tú, pre akademický, rok 2013, vysoká &scaron, &scaron kola, rá mci, sociá lnej prá, vysokej &scaron koly, koly zdravotní ctva, &scaron koly zdravotní, vysoká &scaron kola, rok 2013 2014

URL adresa: http://www.vssvalzbety.sk

Doplňujúce informácie o webe:
UTF-8

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Vyhľadávanie Home O nás Študijné oddelenie Katedry Pracoviská Knižnica Projekty Infoportál Kontakty Veda - výskum

www.vssvalzbety.sk

  

 Domov

 

Zmysluplné využitie voľného času, užitočné vedomosti, nové priateľstvá Seniori môžu študovať sociálnu prácu na Univerzite tretieho veku viac tu.

 

 

 

 

Výsledky z prijímacích skúšok v odbore psychológia nájdete pod študijným oddelením v časti prijímacie konanie. 

 

 

 

Prehľad zápisov pre akademický rok 2013/2014 na stiahnutie TU

 

 

 

 

OZNAM

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety otvára v zimnom semestri v akademickom roku 2013/2014, v rámci celoživotného vzdelávania, jedno semestrálny kurz – OPATROVANIE CHRONICKY CHORÝCH A SENIOROV.

Absolventi kurzu získajú certifikát v nemeckom a anglickom jazyku.

Cena kurzu je  190€ na č. účtu  2626748634/1100

Sylabus:

Sociálna a zdravotnícka starostlivosť

Ošetrovateľská starostlivosť o terminálne chorých

Hospicová a paliatívna starostlivosť

Etika v ošetrovateľstve

Management a prevádzka sociálnych a zdravotníckych zariadení v Rakúsku

Nemecká odborná terminológia

Anglická odborná terminológia

 

Detašované pracoviská výučby: Bratislava, Trstená, Košice - Prešov

 

Naskenované prihlášky a platbu posielajte na adresy:

vernickova@vssvalzbety.sk

longauerova@vssvalzbety.sk

 

Prihlášku STIAHNETE TU

 

 

 

Podpísanie zmluvy o spolupráci VŠ ZaSP sv. Alžbety s Univerzitou v Scrantone, USA

 

Dňa 10. mája 2013 v Bratislave  o 14.00 h podpísali na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady rektor Univerzity v Scrantone prof.  Dr. K. Quinn a rektor VŠZaSP  sv. Alžbety prof. Dr.h.c. V. Krčméry dohodu o spolupráci medzi oboma univerzitami a dohodu o spoločnom študijnom programe. Od roku 2004 do roku 2011 bola VŠZaSP sv. Alžbety jedinou vysokou školou v Slovenskej republike, ktorá mala aktívny spoločný študijný program s univerzitou v USA. VŠZaSP sv. Alžbety má ďalší spoločný program s Catholic University of East Africa,  spoločný výskumný program s Makerere University Kampala a Baylors College Texas v Buikwe, Uganda a Maseru Lesotho. Rektori odovzdali aj zlatú medailu za ochranu ľudských  práv čínskej disidentke a náboženskej aktivistke Dr. L. Zhang, ktorá je v pracovnom tábore, cenu prevzala jej dcéra, ktorej sa podarilo emigrovať. Medailu dostala aj doktorandka Ing. P. Gogoláková, PhD, ktorá vypracovala projekt a zadarmo poskytla pre potreby útulku pre bezdomovcov svoj rodinný dom. Vysoká škola má 8 akreditovaných študijných programov v zahraničí, z toho l v nemeckom a 4 v anglickom jazyku.

 

Rektor Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety prof. Vladimír Krčméry udelil Zlatú medailu za „ochranu ľudských a náboženských práv“ Číňanke Čang Feng-jing, ktorá čelí prenasledovaniu za to, že sa venuje meditačnej praxi Falun Gong (Fa-lun Kung). Keďže laureátka je v súčasnosti v Číne nezákonne väznená, ocenenie v piatok v Bratislave prevzala jej dcéra Lisa Čang. Viac info tu.

 

Informácie o možnostiach štúdia a prijímacom konaní pre akademický rok 2013/2014 pre BAKALÁRSKÝ stupeň.Stiahnite TU.

 

 

 

Informácie o možnostiach štúdia a prijímacom konaní pre akademický rok 2013/2014 pre MAGISTERSÝ stupeň.Stiahnite TU.

 

 

 

Smernica č.1/2013 o poplatkoch spojených so štúdiom v akademickom roku 2013/2014. Stiahnite TU.

 

Blahoželanie Vedenie VŠZaSP sv. Alžbety a študenti srdečne  blahoželajú prof. MUDr. Štefanovi Galbavému DrSc., vedúcemu katedry LVM k získaniu prestížneho ocenenia  „Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za vedu a techniku za rok 2012 v kategórii : Osobnosť vedy a techniky".     VŠZaSP sv. Alžbety získala od svojho vzniku už 3 ocenenia za vedu a výskum  - v roku 2005 Prestížna organizácia výskumu a vývoja, v roku 2010 Vedecký tím roka – Tropicteam a v roku 2012 Vedecká osobnosť roka.  

 

Výsledky novej medzinárodnej evaluácie VŠZaSP sv. Alžbety z 30. 9. 2012: zobraziť tu

Stanovisko Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety k článku v denníku SME zo dňa 6. 8. 2012. Prečítajte si blog JUDr. Ing. Ivana Šimka - "Na kampani proti Figeľovi je eštébacky rukopis"

  

_________________________________________________________________________________________

Alumni klub začal svoju činnosť

Pri príležitosti desiateho výročia založenia našej vysokej školy sa 17. novembra 2012 uskutočnila v Bratislave odborná konferencia na tému Rozvoj sociálnej práce a sociálnej solidarity v podmienkach Slovenskej republiky so zameraním na prínos Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety k tomuto procesu. V rámci jej pracovnej časti vznikol a začal svoju činnosť klub absolventov - Alumni klub. Viac informácií nájdete priamo na stránke Alumni klubu.

                                     _____________________________________________________________________________________________ ERRATA (k 30. 9. 2012) Študijný program akademický rok 2012/2013

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety sa stala platným členom European University Association (EUA) dňom 13.4.2011, čím sa stala súčasťou vyššieho vzdelávania v Európe, s právom zúčastniť sa aktivít a projektov EUA a tým výrazne sa podieľať na akademickom svete v Európe (na stiahnutie)

Postavenie VŠZaSP pri hodnotení výskumu v rámci komplexnej akreditácie  v  oblasti 6 Spoločenské a behaviorálne vedy a 18 Lekárske a farmaceutické vedy

Hodnotiaca správa z Komplexnej akreditácie VŠZaSP sv. Alžbety Celé znenie hodnotiacej správy nájdete tu.

_____________________________________________________________________________________________

Zoznam akreditovaných študijných programov je k dispozícii na stiahnutie tu

  _____________________________________________________________________________________________

Lekári a pracovníci VŠZaSP sv. Alžbety, n.o. pomáhajú a spolupracujú na mnohých humanitárnych projektoch v rôznych krajinách v Afrike, Ázii a inde vo svete. fotografické zábery

Prihlásenie do EZP

Postup zadávania prác je v smernici o EZP

Klub absolventov

Klubu absolventov (Alumni) Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Aktuálne oznamy

Oznam

Upozorňujeme Vás, že od 15.8.2013 pri úhrade študentských poplatkov vkladom na účty v Tatra banke č. 2626748634/1100 a č. 2627039100/1100, bude bankový poplatok za vklad znášať vkladateľ.  ---  

Vedúca projektu v Indii, Lenka Rabarová sa chce podeliť o úspechy, ktoré sa aj vďaka mnohým z Vás daria realizovať.

1. Predajom nástenných kalendárov sa podarilo zafinancovať výstavbu 6 km vodovodného potrubia do dediny Yaddaldoddi. 2. Vďaka mnohým z Vás za 1,5 roka fungovania občianskeho združenia Cesta domov môže už 246 detí z tej najnižšej kasty pokračovať vo vzdelávaní. Prosíme o finančnú podporu deti na zabezpečenie školskej dochádzky. 3. Máte funkčné notebooky, ktoré už nepotrebujete? Deti v Indii by sa na nich ešte mohli mnoho naučiť, preto ma prosím kontaktujte. Viac informácií nájdete tu.

 

Oznam

Na VŠZSP sv. Alžbety je zriadená funkcia kontrolóra pre pedagogickú činnosť školy. Študenti, ako i pedagógovia môžu poskytovať podnety a informácie diskrétne v listinnej forme (poštou) na adresu: Ing. M. Kollár, VŠZaSP sv. Alžbety, P.O. Box 104, 810 00 Bratislava, resp. na mailovú  adresu kollar.vsz@gmail.com, na ktorú má prístup len menovaná osoba a tým je zabezpečená anonymita podania.  

Víťazná zmluva prieskumu trhu na verejné obstarávanie viac tu

Viac sa dozviete tu.

Ak chcete lenovo produkty, kliknite tu.

www.szspektrum.eu

Nadácia Pomoc jeden druhému.  Pomocná ruka ľuďom v zlej životnej situácii.

 

Domov | Mapa stránok | Webmail | Kontakty Generuje redakčný systém ActiveCMS spoločnosti ActiveNet, s.r.o. © Copyright VSZASP sv. Alžbety 2010

...

&scaron, alžbety, vý, v&scaron, prá, sociá, zdravotní, ná, informá, ú, má, vysokej, tudijný, prijí, ktorá, jdete, alumni, program, akademický, medailu, university, činnosť, mnohý, vá, absolventov, prí, stiahnite, skumu, tú, starostlivosť, vysoká, akademickom, oznam, stiahnutie, domov, mô, rá, vzdelá, rektor, slovenskej, bratislave, odborná, zí, spoločný, v&scaron zasp, sociá lnej, lnej prá, &scaron tudijný, &scaron koly, zdravotní ctva, 2013 2014, vysokej &scaron, akademický rok, ná jdete, informá cie, vý skumu, koly zdravotní, &scaron tú, pre akademický, rok 2013, vysoká &scaron, &scaron kola, rá mci, sociá lnej prá, vysokej &scaron koly, koly zdravotní ctva, &scaron koly zdravotní, vysoká &scaron kola, rok 2013 2014