sedmicka.edupage.org – Základná škola, Hodžova 37, Trenčín

Základná školaZákladná škola // // školy, olympiáda, trenčín

URL adresa: http://sedmicka.edupage.org

Doplňujúce informácie o webe:
UTF-8

Prihlásenie Základná školaHodžova 37, Trenčín Špeciálny pedagóg Sociálny pedagóg Výchovný poradca Školský vzdelávací program Známky Novinky O škole Žiaci Triedy Učitelia Rozvrh Krúžky Školská jedáleň Školský klub detí Rada rodičovského združenia 2% z dane Hodnotiace správy Fotoalbum Domáce úlohy, písomky Zmluvy, faktúry Vnútorný poriadok školy Dokumenty na stiahnutie Interné smernice Kontakt webmail Stará www stránka Kontakt Meno školy: Základná škola Email školy: skola[z]sedmicka.eu Telefón: 032/74 355 37 Adresa školy: Hodžova 37 911 01 Trenčín Streda 16. 3. 2016 Narodeniny a meniny Dnes (Streda 16.3.2016) Damián Ferletják (V. E) Lucia Gröplová (I. B) Zajtra (Štvrtok 17.3.2016) Jakub Capák (VIII. B) Ľubica Capáková (V. D) Pozajtra (Piatok 18.3.2016) Samira Karačová (II. C) Lenka Macharová (I. B) Matúš Pilko (V. E) SEDMIČKA - ZŠ Hodžova 37, Trenčín

- zriadená 21. septembra 1965 - 2 navzájom prepojené budovy (1. a 2. stupeň) - samostatná budova pre druhákov - 2 telocvične, moderný športový areál prístupný pre verejnosť - športové triedy so zameraním na ľadový hokej - 4 počítačové učebne - vyučovanie cudzích jazykov: ANJ, NEJ, RUJ

Posledné novinky Pytagoriáda (obvodné kolo) Zápis detí do 1. ročníka ZŠ v šk. roku 2016/2017 Dejepisná olympiáda (okresné kolo) Matematická olympiáda (5. ročník) IBAN pre platby v ŠKD Karneval ŠKD Európsky deň na Sedmičke Sedmička to s kvalitou vzdelávania myslí vážne Olympiáda SJL (krajské kolo) Spomienka na oslavu 50. výročia založenia našej školy ...

školy, olympiáda, trenčín