sedmicka.edupage.org – Základná škola, Hodžova 37, Trenčín

Základná školaZákladná škola // // trenčín, 2013 2014

URL adresa: http://sedmicka.edupage.org

Doplňujúce informácie o webe:
UTF-8

Prihlásenie Základná školaHodžova 37, Trenčín Špeciálny pedagóg Sociálny pedagóg Výchovný poradca Známky webmail Oznamy vedenia školy Novinky O škole Žiaci Triedy Učitelia Školská jedáleň Školský klub detí Hodnotiace správy Fotoalbum Domáce úlohy, písomky Zmluvy, faktúry Kontakt Stará www stránka Kontakt Základná škola Hodžova 37 911 01 Trenčín 032/74 355 37 Piatok 27. 9. 2013 Narodeniny a meniny Dnes (Piatok 27.9.2013) Adam Hrabovský (I. C) Zajtra (Sobota 28.9.2013) Petra Paulínyová (II. A) Šimon Ukuš (VI. B) Ondrej Šumichrast (IX. B) SEDMIČKA - ZŠ Hodžova 37, Trenčín

- zriadená 21. septembra 1965 - 2 navzájom prepojené budovy (1. a 2. stupeň) - samostatná budova pre druhákov - 2 telocvične, moderný športový areál prístupný pre verejnosť - športové triedy so zameraním na ľadový hokej - 4 počítačové učebne - vyučovanie cudzích jazykov: ANJ, NEJ, RUJ

Posledné novinky ŠKD Sedmička na TRENČIANSKOM JARMOKU Ponuka krúžkov v školskom roku 2013/2014 Privítanie prvákov v šk. r. 2013/2014 Zvonenie v školskom roku 2013/2014 ŠKD - zoznam prihlásených detí k 1. 9. 2013 Zmena platby v ŠKD Klubáci ŠKD v Rímskej ríši Leto v ŠKD Záhradná slávnosť v ŠKD Škola v prírode Čertov (III. ABCD) ...

trenčín, 2013 2014